Klage over kiropraktisk behandling af frossen skulder

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere kiropraktor for hendes behandling af i perioden fra den 25. oktober til den 14. november 2005 i sin klinik, jf. kiropraktorlovens § 8.

Sagsnummer:

0765003

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2008

Faggruppe:

Kiropraktorer

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere kiropraktor <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra den 25. oktober til den 14. november 2005 i sin klinik, jf. kiropraktorlovens § 8.

Hændelsesforløb


I perioden fra den 17. juni til den 12. juli 2005 blev behandlet af kiropraktor efter anbefaling fra en fysioterapeut. Hun havde i cirka et år haft vedvarende smerter i øverste del af rygsøjlen med udstråling til højre skulderblad og skulder.

Den 25. oktober 2005 henvendte sig på ny til kiropraktor , idet hun havde ondt i skulderen. Kiropraktoren mistænkte, at der kunne være en begyndende udvikling af frossen højre skulder.

Ved et besøg den 28. oktober 2005 hos kiropraktoren blev det noteret i journalen, at behandlingen havde lettet. Der blev udført bløddelsbehandling, let træk og tværmassage af sene.

Ved en konsultation den 4. november 2005 havde fået det bedre, men hun havde fortsat ondt skiftevis i højre skulder og højre overarm.

Ved besøg den 14. november 2005 havde mere konstante murrende smerter i højre overarm.

Den 25. november 2005 aflyste fortsat behandling hos kiropraktoren, idet hun angav, at generne var forværret under behandlingen.

Den 1. februar 2006 fik udført en røntgen- og ultralydsundersøgelse af højre skulder. Røntgenundersøgelsen viste normale forhold, mens ultralydsundersøgelsen viste kroniske forandringer i en sene.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At i perioden fra den 25. oktober til den 14. november 2005 ikke modtog en korrekt behandling af kiropraktor .

Det er herved anført, at kiropraktor trak/vred så voldsomt i s arm, at hun fik en frossen skulder. Det er endvidere anført, at smerten sad bag højre skulderblad, hvorfor behandlingen var irrelevant i forhold til det problem, som kom med.

Nævnets afgørelse af klagen


Kiropraktor har overtrådt kiropraktorlovens § 8 ved sin behandling af i perioden fra den 24. oktober til den 14. november 2005.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at kiropraktor i perioden 25. oktober til 14. november 2005 har behandlet for en mulig frossen skulder under udvikling.

Det fremgår af journalnotat af 25. oktober 2005, at den problemstilling, som blev taget i behandling denne dag, var en opfølgning til behandlingerne påbegyndt den 17. juni 2005. I sygehistorien den 17. juni 2005 står der, at vågnede med smerter, skarpe smerter i øvre del af brystrygsøjlen og ud mod højre skulderblad og skulder.

Det fremgår endvidere af journalen i perioden fra den 25. oktober til den 4. november 2005, at kiropraktor behandlede nakken og øvre ryg hos .

Det fremgår af kiropraktor s udtalelse til sagen, at hun ved enhver henvendelse af en patient med et problem med et led, i dette tilfælde en skulder, først foretager en inspektion af skulderen for rødme, tegn på infektion, hævelse, tegn på irritation eller misfarvning, tegn på traume og sammenligner med den raske side. Derefter palperer kiropraktor sener og muskler, her specielt bicepssenen og deltoideus muskulatur, for at udelukke mulig slimsæksbetændelse.

Det fremgår videre af kiropraktor s udtalelse til sagen, at hun derpå foretager en bevægelsesundersøgelse af leddet, passiv, hvor hun forsigtigt fører armen, også for at vurdere smertetærskel, og aktivt, det vil sige, at hun lader patienten selv bevæge skulderled til smertegrænsen.

Det fremgår af kiropraktor s udtalelse til sagen, at hun for at opnå bedre bevægelighed udførte et roligt træk af højre arm, og at hun lod være med at manipulere selve skulderleddet, da virkede som om, at hun havde en for lav smertetærskel til, at hun turde udføre denne manøvre.

Nævnet kan oplyse, at en frossen skulder (periarthrosis humeroscapularis) udvikler sig over en periode på ofte to til seks måneder. Der er ingen kendt årsag til en frossen skulder, som er en diffust lokaliseret smerte i skulderen eventuelt med udstråling til overarmen. Tilstanden diagnosticeres ved smerter i skulderregionen, der har varet i mere end tre uger, hvortil der udvikler sig en tiltagende stivhed af skulderen i alle bevægeplaner, og hvor der ikke kan påvises anden klinisk eller billeddiagnostisk tegn på årsag til smerterne.

Det er nævnets opfattelse, at den manuelle tilgang ved behandling af en bevægeindskrænket skulder er at mobilisere eller strække ledkapsel og sener omkring skulderen for at skabe en så normal bevægelighed som mulig. Dette suppleres med øvelser, som patienten skal lave, for at holde musklernes funktion i orden.

Det er nævnets opfattelse, at de behandlingsteknikker, som kiropraktor benyttede sig af i perioden fra den 25. oktober til 14. november 2004, var sædvanlige og udbredte for så vidt angår behandlingen/forebyggelsen af frossen skulder hos .

Det er imidlertid nævnets opfattelse, at korrekt behandling af en patient med smerter lokaliseret bag højre skulderblad, sådan som det var tilfældet hos , tilsiger, at man forsøger at afdække, om årsagen er et problem i nakke/øvre brysthvirvel region, om det har sit udspring fra skulderen, eller om det er et lokalt problem omkring skulderbladet.

Endvidere er det nævnets opfattelse, at korrekt behandling tilsiger, at undersøgelsen af nakken/øvre ryg indeholder en vurdering af nakkens bevægeudslag, den segmentelle bevægelighed og musklernes tilstand. Der foretages en neurologisk undersøgelse for de nerver, der udgør plexus brachialis (nerver, der forsyner armen). Ved vurderingen af en skulder foretages aktiv bevægelse og passiv bevægelse af skulderen i alle retninger. Sener og muskler belastes ved at lave bevægelser med modstand, og dette suppleres med specifikke test om nødvendigt. Ved undersøgelse af om smerten har et lokalt udspring belastes vævet ved berøring eller stræk, i et forsøg på at påvirke smerten.

Det er nævnets opfattelse, at kiropraktor s beskrivelse af den foretagne undersøgelse for smerterne ved højre skulderblad er dækkende for så vidt det gælder skulderundersøgelser i almindelighed, men er i dette tilfælde ikke relateret til den specifikke patient og arbejdsdiagnosen frossen skulder (periarthrosis agitans).

Nævnet har således lagt vægt på, at det ikke fremgår af hverken journalmateriale eller af kiropraktor s udtalelser til sagen, at hun har foretaget en forudgående specifik undersøgelse af det pågældende område i forhold til den aktuelle problemstilling. Der ses således ikke at være en beskrivelse af en objektiv undersøgelse af nakken/øvre brysthvirvel region i forbindelse med behandlingen af .

Nævnet finder på den baggrund, at kiropraktor handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 25. oktober til den 14. november 2005 i sin klinik.