Klage over en fysioterapeuts anvendelse af vægte i et genoptræningsforløb

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere fysioterapeut for hendes journalføring af behandlingen af den 30. juni 2006 på Sygehus, jf. lov om terapiassistenter § 7, stk. 1.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere fysioterapeut for hendes behandling af den 30. juni 2006 på Sygehus, jf. lov om terapiassistenter § 7, stk. 1.

Sagsnummer:

0765009

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2008

Juridisk tema:

Journalføring

Faggruppe:

Fysioterapeuter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere fysioterapeut <****> for hendes journalføring af behandlingen af <****> den 30. juni 2006 på <****> Sygehus, jf. lov om terapiassistenter § 7, stk. 1.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere fysioterapeut <****> for hendes behandling af <****> den 30. juni 2006 på <****> Sygehus, jf. lov om terapiassistenter § 7, stk. 1.

Hændelsesforløb


Den 14. november 2005 påbegyndte fysioterapeutisk behandling på Sygehus, efter behandling på grund af svært påvirket lever - og nyrefunktion. Genoptræningen bestod blandt andet i konditionstræning, styrketræning og balancetræning.

Den 30. juni 2006 var til fysioterapeutisk behandling, hvor han blev behandlet af fysioterapeut .

Den 1. juli 2006 blev undersøgt på skadestuen, fordi han den foregående dag, efter at have trænet med stor vægt på armene i fysioterapien, havde fået en 3x3x2 cm stor udposning svarende til højre albue. Tilfældet blev af lægen i skadestuen tolket som en ikke-infektiøs irritation af slimhindesækken.

Efterfølgende havde tendens til slimhindeirritation (bursitis) i albuen, og slimhindesækken blev tømt flere gange.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog korrekt behandling af fysioterapeut i forbindelse med genoptræning.

Det er herved anført, at under genoptræningen skulle udføre en øvelse med håndvægte, hvoraf han fik de tungeste, der svarede til hans højde og vægt, men at han samme aften fik betændelse i slimsækkene (bursitis) på begge albuer. Det er endvidere anført, at efterfølgende har fået udposninger på albuen, når han har løftet noget tungt.

Nævnets afgørelse af klagen


Fysioterapeut har ikke overtrådt § 7, stk. 1, i lov om terapiassistenter ved behandling af den 30. juni 2006 på Sygehus.

Fysioterapeut har overtrådt § 7, stk. 1, i lov om terapiassistenter ved sin journalføring af sin behandling af den 30. juni 2006 på Sygehus.

Begrundelse


Det er ved sagens behandling i Patientklagenævnet kommet frem, at den præcise dato, hvor det af klager anførte fandt sted, var den 30. juni 2006.

Det fremgår af det fysioterapeutiske behandlingskort, at behandlingsperioden af strakte sig fra den 14. november 2005 til den 7. november 2006. Der er i perioden gjort optegnelser frem til den 17. januar 2006. Herefter og frem til den 15. september 2006 er der ikke foretaget skriftlige optegnelser over behandlingen udover registreringer af de fysioterapeutiske ydelseskoder.

Det fremgår af lægejournalen den 1. juli 2006, at dagen forinden havde været til fysioterapitræning med stor vægt, og at han efterfølgende udviklede betændelse i højre albue (bursitis). Det fremgår endvidere, at lægen fandt en typisk bursitudposning på 3x3x2 cm. Der var ikke rødme, varme eller ømhed, og lægen ordinerede smertestillende i en uge samt henvendelse til egen læge, såfremt der kom komplikationer i form af infektion.

Det fremgår af fysioterapeut udtalelse til sagen, at hun tilrettelagde et træningsprogram med henblik på at optræne muskelstyrken i benene, og at træningen blandt andet bestod af styrketræning, konditionstræning og balancetræning med inddragelse af flere redskaber. Det fremgår videre af udtalelsen, at hun gav træning med håndvægte, og at træningen blev udført i bøjeretningen over albuen.

Det fremgår endvidere af fysioterapeut s udtalelse, at hun ikke erindrer hvor stor vægt og dosering, der blev anvendt under vægttræningen af højre albue, men at hun sædvanligvis tager udgangspunkt i, hvor mange gentagelser patienten kan klare i forhold til den ønskede træningseffekt.

På baggrund af det ovenstående er det nævnets vurdering, at der ikke er grundlag for fastslå, at fysioterapeut ikke foretog en relevant behandling af den 30. juni 2006, idet der til sagen ikke er oplyst omstændigheder, der indikerer, at der skulle være kontraindikationer for at gennemføre vægttræning af armene, og idet nævnet har lagt til grund, at denne vægttræning blev udført med udgangspunkt i, hvor mange gentagelser og hvor meget vægt kunne klare.

Nævnet finder herefter, at fysioterapeut handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 30. juni 2006 på Sygehus.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9176 af 16. marts 2004, at pligten til at vise til at vise omhu og samvittighedsfuldhed efter § 7 i lov om terapiassistenter forudsætter ordnede optegnelser. Det fremgår videre af vejledningen, at der ved en journal forstås ordnede optegnelser, som oplyser om patientens tilstand, planlagte og udførte undersøgelser og behandlinger m.v., og at fysioterapeuten efterfølgende på baggrund af journalen bør kunne redegøre for, hvad der er foretaget.

Patientklagenævnet kan videre oplyse, at det fremgår af vejledningen, at journalen skal indeholde alle relevante oplysninger af betydning for behandlingen af patienten, herunder foretagne undersøgelser samt resultatet heraf, iværksat behandling og indtrådte komplikationer og bivirkninger m.v.

På baggrund af ovenstående er det nævnets opfattelse, at fysioterapeut burde have journalført, hvilken behandling hun den 30. juni 2006 iværksatte af , og hvilke bivirkninger i den forbindelse havde af behandlingen, herunder hvilken vægtdosering der angiveligt var anledningen til betændelsestilstanden i albuen.

Nævnet finder herefter, at fysioterapeut handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af sin behandling af den 30.juni 2006 på Sygehus.