Klage over at en læge ikke sikrede, at en undersøgelse anbefalet af en tilsynsafdeling blev gennemført

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hans behandling af ultimo juli 2006 på neurologisk afdeling, Sygehus , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0765013

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2008

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Neurologi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> ultimo juli 2006 på neurologisk afdeling, Sygehus <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 23. januar 2006 blev indlagt på neurologisk afdeling, Sygehus , efter henvisning fra øjenafdelingen under mistanke om Horners syndrom svarende til højre øje. havde cirka tre uger tidligere oplevet fire dages hovedpine og havde siden dagen før haft hængende øjenlåg på højre side.

På neurologisk afdeling blev der blandt andet ordineret MR-scanning, hvor der blev fundet forandringer i de dybe dele af hjernen (hypothalamus og crus cerebri på højre side), og man vurderede, at det drejede sig om et cavernøst hæmangion (karmisdannelse). På den baggrund bad man om tilsyn fra neurokirurgisk afdeling.

Den 26. januar 2006 blev det anmodede tilsyn fra neurokirurgisk afdeling foretaget, hvor overlægen fandt, at placeringen af karmisdannelsen var kompliceret og udelukkede kirurgi. Men man anbefalede, at der blev foretaget en ny MR-scanning et halvt år senere.

Den 26. januar 2006 noterede læge , at kunne udskrives, og at der et halvt år senere skulle udføres MR-scanning.

Den 10. august 2006 kontaktede neurologisk afdeling med en forespørgsel om, hvorvidt hun måtte tage på en flyrejse. Herved noterede læge , at der ikke var foretaget henvisning til kontrol MR-scanning, hvilket han derefter gjorde.

Den 18. oktober 2006 fik foretaget den opfølgende MR-scanning.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At man på neurologisk afdeling , Sygehus , ikke foretog en korrekt behandling af , idet hun ikke blev indkaldt til ny MR-scanning i ultimo juli 2006.

Det er herved anført, at i perioden fra den 23. til den 26. januar 2006 var indlagt på neurologisk afdeling , hvor hun fik diagnosen kavernøst hæmangiom. fik i den anledning foretaget en MR-scanning. blev udskrevet med den besked, at hun skulle indkaldes til ny MR-scanning efter et halvt år. Den 11. august 2006 oplyste man på neurologisk afdeling , at man ikke havde fået sendt henvisning til MR-scanning af sted, hvorfor først fik foretaget MR-scanning den 18. oktober 2006.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af , i forbindelse med manglende henvisning til MR-skanning i ultimo juli 2006 på neurologisk afdeling, Sygehus .

Begrundelse


Det fremgår af journalen fra perioden den 23. januar til den 26. januar 2006, at var indlagt på neurologisk afdeling, Sygehus . En MR-scanning af hjernen havde vist en blødning i dybtliggende områder af hjernen samt nogle forandringer, der blev tolket som visende et kavernøst angiom (forandringer der består af en samling afvigende tyndvæggede kar), og man anmodede fra neurologisk afdeling om tilsyn ved neurokirurgisk afdeling.

Det fremgår af journalen den 26. januar 2006 fra neurokirurgisk afdeling, at en overlæge ved neurokirurgisk tilsyn fandt, at det formentlig drejede sig om blødning fra et kavernøst angiom, hvor kirurgi på grund af processens beliggenhed blev frarådet, men der blev tilrådet kontrol-MR-scanning om et halvt år.

Det fremgår af journalen den 26. januar 2006 fra neurologisk afdeling, at læge noterede, at der var kommet svar på tilsynet fra neurokirurgisk afdeling, som anbefalede, at der blev indkaldt til fornyet MR-scanning et halvt år senere. Det fremgår videre af journalen, at læge noterede, at man regnede med, at neurokirurgisk afdeling tog sig af dette og blev herefter udskrevet.

Det fremgår af den neurokirurgiske journal, at der den 3. februar 2006 blev skrevet et ambulant notat stilet til læge , hvoraf det fremgik, at var blevet afsluttet i neurokirurgisk regi, men at man derfra anbefalede, at hun blev fulgt med en MR-scanning et halvt år senere.

Det er nævnets opfattelse, at det er den afdeling, hvor en patient er indlagt, henholdsvis henvist til, der har det direkte ansvar for undersøgelser og behandling. Anbefalinger i et tilsynsnotat fra anden afdeling har altid karakter af anbefalinger, som den ansvarlige afdeling efterfølgende skal vurdere og efter bedste skøn gennemføre. Dette vil også være tilfældet, selv om problemstillingen eventuelt skønnes mere naturligt at høre hjemme i andet speciale.

På baggrund af ovenstående er det nævnets vurdering, at læge burde have foranstaltet, at blev indkaldt til en MR-scanning ultimo juli 2006 eller have sikret sig, at neurokirurgisk afdeling havde forestået indkaldelsen til MR-scanning.

Nævnet finder herefter, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i forbindelse med manglende henvisning til MR-scanning ultimo juli 2006 på neurologisk afdeling, Sygehus .