Klage over manglende undersøgelse for brud på finger

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 13. maj 2006 på skadestuen, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0765113

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2008

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 13. maj 2006 på skadestuen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


henvendte sig på skadestuen, den 13. maj 2006, idet han havde skåret højre pegefinger på en sten. Reservelæge undersøgte s fingre, og fandt, at der var intakt bevægelighed over samtlige led på pegefingeren, og ingen løse led.

Reservelæge anlagde lokalbedøvelse og foretog herefter steril sårvask, og syede såret sammen. Det blev aftalt, at trådene skulle fjernes hos egen læge 10-12 dage senere.

5 uger senere havde stadig problemer med hævelse og ømhed af pegefingeren samt nedsat bevægelighed i pegefingerens yderste led. En røntgenundersøgelse viste et gennemgående skråbrud af mellemstykket på højre pegefinger med begyndende heling.

har fortsat nedsat bevægelighed af fingeren og smerter.


Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af sin finger.

Det er herved anført, at lægen efter en overfladisk undersøgelse konstaterede, at fingeren skulle sys. Videre er det anført, at det efterfølgende blev konstateret, at fingeren var brækket.


Nævnets afgørelse af klagen


Reservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 13. maj 2006 på skadestuen, .

Begrundelse


Nævnet finder anledning til at bemærke, at reservelæge ikke har udtalt sig til sagen trods flere anmodninger herom, og at sagen således er afgjort ud fra oplysningerne fra Embedslægen og journalen.

Det fremgår af journalen den 13. maj 2006, at reservelæge foretog en undersøgelse af s højre pegefinger, hvor han fandt, at der var intakt bevægelighed over samtlige led på pegefingeren, og at der ikke var nogen løshed af led. Der var endvidere, ifølge journalen, ingen påvirkning af blodkar (intakt kapilærresponse) eller nerveforsyning til fingeren (intakte neurovaskulære forhold). Det fremgår endvidere af journalen, at der på højre pegefingers mellemstykke, midt på rygsiden, sås en 2 cm lang og 1-2 mm dyb flænge med pågående blødning.

Dernæst fremgår det af journalen den 13. maj 2006, at reservelæge lagde lokalbedøvelse (Carbocain 2%) og foretog steril sårvask samt syede fingeren (sut. med nylon 4-0, 4 sut.). Endelig fremgår det af journalen, at herefter blev udskrevet med information om risiko for infektion, og om at hans egen læge skulle fjerne trådene 10-12 dage efter.

Det fremgår af ulykkeskoderne på skadekortet, at skaden er rubriceret inden for kategorien ulykke (EUN2) samt hug, stik, anden indtrængning (EUS33), og at skaden skete ved skæring på sten. Der er ikke yderligere oplysninger om tilskadekomsten.

Der er ingen oplysninger i journalen om, at der er sket undersøgelse af, om der var underliggende brud svarende til såret, og der er ikke foretaget røntgenundersøgelse. Der fremgår endvidere ingen oplysninger i journalen om, hvorvidt der blev foretaget en undersøgelse af direkte og indirekte ømhed.

Nævnet kan oplyse, at det ved enhver traumatisk overbelastning bør vurderes, hvorvidt der er brud, kar-, sene- eller nerveskade samt bløddelsskade.

Det er nævnets opfattelse, at der ikke er foretaget undersøgelse af, hvorvidt der var brud i fingeren.

På denne baggrund finder nævnet, at reservelæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 13. maj 2006 på skadestuen, .