Klage over at vagtlæge ikke henviste til undersøgelse ved smerter i ben efter en knæoperation (blodprop)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af den 13. april 2006 i lægevagtkonsultationen, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0765204

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2008

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> den 13. april 2006 i lægevagtkonsultationen, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 29. marts 2006 fik opereret sit højre knæ på grund af en læderet menisk på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus A. Hun fik efterfølgende anlagt låst bandage (låst DonJoy-bandage), som hun skulle anvende i 14 dage til fuld støtte på strakt ben.

Den 13. april 2006 ringede til lægevagten og fortalte, at hun havde stærke smerter i højre lår. Hun oplyste, at hun fik smertestillende medicin (tablet Ibumetin 600 mg 3 gange i døgnet). Der blev aftalt undersøgelse i lægevagtkonsultationen.

blev senere den 13. april 2006 undersøgt i lægevagtkonsultationen af vagtlæge, praktiserende læge . Hun havde smerter i sit højre ben. Smerterne var placeret på indersiden af låret. Vagtlægen fandt, at der ikke var tale om hævelse, og området var ikke varmt.

Læge vurderede, at tilstanden ikke lignende, hvad man ville se ved en blodprop i de dybe blodårer og vurderede, at det mere mindede om gener hidrørende fra musklerne.

Den 19. april 2006 var til kontrol i ortopædkirurgisk ambulatorium, Sygehus A. Den undersøgende læge mistænkte, at hun kunne have en blodprop i en dyb blodåre. Hun blev derfor henvist til medicinsk afdeling på Sygehus B med henblik på afklaring.

fik den 19. april 2006 på medicinsk afdeling på Sygehus B, påvist en blodprop i en dyb blodåre i højre ben, og blev sat i behandling herfor.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af vagtlægen.

har herved anført, at hun efter en nat med kraftige smerter i det ben, hun var blevet opereret i den 29. marts 2006, havde konsulteret vagtlægen, da hun var bange for, at der var tale om en blodprop. Vagtlægen afviste dette, og vurderede at der var tale om muskelsmerter, hvorfor hun blev ordineret smertestillende medicin. har endvidere anført, at hun en uge efter konsultationen hos vagtlægen var til kontrol med sit opererede ben på Sygehus A, hvor hun på baggrund af oplysningerne om hendes symptomer blev indlagt på Sygehus B. Ved indlæggelsen blev det konstateret, at hun havde en blodprop, som var vandret fra læggen og havde sat sig i lysken.


Nævnets afgørelse af klagen


Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 13. april 2006 i lægevagtkonsultationen.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 29. marts 2006, at fik foretaget en menisk operation i det højre knæ på Sygehus A. Hun fik anlagt en Don-Joy bandage (En støttende knæbandage, som hindrer at knæleddet bliver bevæget forkert).

Af journalen den 19. april 2006 fremgår det, at , cirka en uge efter operationen fik tiltagende smerter i højre ben, de startede i læggen, men bredte sig op i knæhasen og på låret.

Det fremgår af journalen den 13. april 2006, at blev undersøgt af praktiserende læge i lægevagten.

Det fremgår videre af journalen den 13. april 2006, at havde fortalt den visiterende vagtlæge, at hun havde stærke smerter i låret. Læge anførte, at hun havde smerter på indersiden af låret, men at der ikke var varme eller hævelse. Lægen mente, at det ikke var en blodprop i de dybe blodårer (dyb tromboflebit), og antog at der var tale om muskelgener.

Det fremgår ikke af journalen, om læge undersøgte hele s ben (herunder læggen), og det fremgår ikke hvilke specifikke fund, som fik lægen til at mene, at der var tale om muskelgener. Der forelå ikke oplysninger om noget traume.

Det er Patientklagenævnets opfattelse, at diagnosen blodprop i de dybe vener (trombose) kan være vanskelig at stille, og at det er vigtigt at henvise til videre undersøgelse ved selv beskeden mistanke, idet der kan være meget alvorlige komplikationer forbundet med dyb årebetændelse.

Det er nævnets vurdering, at der i dette tilfælde forelå en risikofaktor i og med, at der havde været foretaget et kirurgisk indgreb i hendes knæ, som efterfølgende var bevægelseshæmmet.

Det er videre nævnets vurdering, at når der i sådan et tilfælde optræder smerter i benet, uden at der foreligger en sikker forklaring, er det nødvendigt at henvise til yderligere undersøgelse (ultralydundersøgelse).

Det er nævnets opfattelse, at der ved en blodprop ikke altid vil forekomme synlige forandringer i form af hævelse eller rødme. Dette vil særligt være tilfældet ved en blodprop i låret, mens ømheden og smerterne ofte vil være placeret over områder med store vener, ofte lårets inderside opadtil.

Det er nævnets vurdering, at læge , på grund af den foreliggende risikofaktor og fundet ved undersøgelsen, burde have henvist til yderligere undersøgelse for mulig ”dyb årebetændelse” den 13. april 2006.

På denne baggrund finder nævnet, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .