Klage over manglende måling af kolesteroltal, samt manglende akut henvisning til speciallæge

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge A for hendes behandling af i perioden fra den 12. marts 2002 til den 30. september 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge B for hans behandling af den 20. september 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0765302

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2008

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge A for hendes behandling af <****> i perioden fra den 12. marts 2002 til den 30. september 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge B for hans behandling af <****> den 20. september 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


havde siden den 21. februar 2000 været tilmeldt praksis hos lægerne A og B. På det tidspunkt var hun i behandling for forhøjet blodtryk.

fik i 2001 målt et normalt kolesterolindhold (fedtindhold) i blodet og fik ikke senere målt dette.

Læge A målte frem til 2005 s blodtryk cirka 2 gange årligt. Bortset fra enkelte gange, blev det stort set fundet normalt.

Den 20. september 2006 henvendte sig akut til læge B på grund af voldsom svimmelhed. Hendes blodtryk var 180/95. Læge B ordinerede medicin mod svimmelhed samt yderligere medicin til nedsættelse af blodtrykket, ligesom han henviste til undersøgelse hos en øre- næse- og halslæge og efterfølgende kontrol hos egen læge.

døde den 30. september 2006. En obduktion viste forkalkning i hjertekredspulsåren, legemspulsåren, halspulsåren, samt stase og lungeødem.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At praktiserende læger A og B ikke foretog regelmæssige undersøgelser af s kolesteroltal i perioden fra den 12. marts 2002 til den 30. september 2006.

Det er herved anført, at der blev foretaget kolesteroltjek af i 1999 og 2001, men at dette ikke blev fulgt op senere, og at hun siden 1999 havde været i behandling for forhøjet blodtryk. Det er oplyst, at døde den 30. september 2006, og at obduktionen viste forkalkning i hjertekredspulsåren, legemspulsåren, halspulsåren, samt stase og lungeødem.

2. At ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læger A og B i perioden fra den 20. til den 30. september 2006.

Det er herved anført, at ikke blev henvist til MR-skanning og ikke fik en akut henvisning til øre- næse- og halslæge, da hun oplyste, at hun var svimmel, havde åndenød, trykken for øret og måske havde en virus på balancenerven.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Læge A har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 12. marts 2002 til den 30. september 2006. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om havde fået målt sit kolesteroltal i denne periode.

Begrundelse


Af laboratorieskema den 2. april 2001 fremgår det, at s fik målt sit kolesteroltal. Resultatet viste et totalkolesterol på 5.0 mmol/l, HDL på 1,38 mmol/l, LDL på 2,6mmol/l og trifglycerid på 2,2 mmol.

Patientklagenævnet kan oplyse, at dette er normale værdier.

Af udskrift af 11. april 2007 vedrørende udskrevet medicin fremgår det, at siden den 26. april 2001 havde været i behandling for forhøjet blodtryk (Burinex og Dimitone).

Det fremgår af journalen den 15. maj 2002, at læge A målte s blodtryk til 150/70.

Ifølge journalen den 18. november 2002 var s blodtryk 160/80. Hun var i denne periode stresset på arbejdet.

Det fremgår af journalen den 20. juni 2003, at fik udført en registrering af hjertets elektriske aktivitet (EKG), der var normalt.

Af journalen den 20. november 2003 fremgår det, at s blodtryk måltes til 190/100.

Det fremgår af journalen den 18. december 2003, at s blodtryk var 150/85.

Ifølge journalen den 28. april 2004 blev s blodtryk målt til 175/90. Ved denne konsultation blev der talt om ophør med brug af antidepressiv medicin, hvilket hun var nervøs for.

Af journalen den 6. August 2004 fremgår det, at s blodtryk var 140/80.

Det fremgår af journalen den 30. marts 2005, at s blodtryk blev målt til 140/80.

Det er nævnets opfattelse, at har haft et varierende blodtryk, men at det overvejende har været i normalområdet.

Ifølge udtalelse fra læge A var normalvægtig, røg ikke, var fysisk aktiv og havde ikke diabetes.

Det er Patientklagenævnets opfattelse, at havde en lav risiko for en iskæmisk hjertesygdom (sygdom som medfører lokal blodmangel i hjertet) på under 2 %, hvorfor det ikke var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at læge A ikke kontrollerede hendes kolesteroltal. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om dette var sket.

På den baggrund finder nævnet, at læge A har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 12. marts 2002 til den 30. september 2006.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Læge B har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 20. september 2006.

Begrundelse


Af journalen den 20. september 2006 fremgår det, at henvendte sig akut til læge B på grund af pludselig, voldsom svimmelhed, der forværredes ved hovedbevægelse. Hendes blodtryk var 180/95. En undersøgelse af øret (otoskopi) viste intet abnormt (ia). Læge B ordinerede yderligere medicinbehandling for blodtrykket (Selo-Zok) samt behandling mod kvalme og svimmelhed (Sepan) og henviste til ikke-akut undersøgelse hos en øre- næse- og halslæge.

Det fremgår af udtalelse fra læge B af 13. april 2007, at var nervøs og urolig, men ikke havde hovedpine, åndenød eller brystsmerter. Der blev desuden aftalt kontrol af hendes tilstand hos læge A den 2. oktober 2006.

Det er Patientklagenævnets opfattelse, at s blodtryk var forhøjet, men at de symptomer hun havde, ikke efter almindelig praksis fører til en akut vurdering hos en ørelæge. Det er videre nævnets opfattelse, at det ikke er muligt efterfølgende at vurdere, om s svimmelhed var udløst fra hjertet.

På den baggrund finder nævnet, at læge B handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 20. september 2006.