Klage over forkert ordination af lægemidler.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af den 9. juni 2006, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0765410

Offentliggørelsesdato:

15. februar 2008

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> den 9. juni 2006, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


fik i 1989 en blødning under spindelvævshinden i kraniet og blev opereret herfor. Siden da havde han haft epilepsi.

I påsken 2006 var indlagt på medicinsk afdeling, Sygehus X, på grund af et svært krampeanfald. Der blev i den forbindelse startet antiepilepsi-behandling i form af præparatet Lamictal samt behandling med krampeforebyggende medicin i form af præparatet Fenemal.

Da den 21. april 2006 blev udskrevet fra Sygehus X, var han i behandling med Fenemal, 100 mg, to gange i døgnet.

Den 9. juni 2006 udskrev praktiserende læge en recept på blandt andet krampeforebyggende medicin mod epilepsi i form af præparatet Fenemal 15 mg, to gange dagligt, til .

Den 16. juni 2006 fik kramper, mens han var ude at køre i tog. Han blev kørt på Sygehus Y, hvor han blev behandlet med muskelafslappende medicin. Under indlæggelsen havde han flere krampeanfald.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At lægen begik fejl, da han udskrev recepten til .

Det er herved anført, at skulle have fået en recept på medicinpræparatet Fenemal 100 mg, men at han i stedet for fik en på Fenemal 15 mg.

Det er endvidere anført, at den 16. juni 2006 under en togtur fra til fik kramper på grund af, at han kun fik udleveret en recept på 15 mg Fenemal.

Nævnets afgørelse af klagen


Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 9. juni 2006.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 14. april 2006 fra medicinsk afdeling, Sygehus X, at blev indlagt på afdelingen på grund af et svært krampeanfald. I den forbindelse blev der startet antiepilepsi-behandling med præparatet Lamictal, som senere blev øget til en dosis af 100 mg, to gange i døgnet. Der blev også opstartet behandling med krampeforebyggende medicin i form af præparatet Fenemal.

Af journalen den 21. april 2006 fra medicinsk afdeling, Sygehus X, fremgår det, at ved udskrivelsen blandt andet blev behandlet med præparatet Fenemal 100 mg, to gange dagligt, for at modvirke epilepsianfald.

Det fremgår af sagens materiale, at praktiserende læge den 9. juni 2006 udskrev en recept på medicin til , herunder krampeforebyggende medicin mod epilepsi i form af præparatet Fenemal 15 mg, to gange dagligt.

Af journalen den 16. juni 2006 fra medicinsk afdeling, Sygehus Y, fremgår det, at samme dag havde været ude at køre med tog. Han havde været på ferie i Norge og havde ikke taget sin medicin i 1 ½ døgn. Han havde igennem en periode haft et krampeanfald cirka hver anden måned, men på daværende tidspunkt havde han været krampefri i 1 ½ måned. Da toget passerede , fik han kramper (et generaliseret krampeanfald), hvorfor han blev kørt på Sygehus Y. Her fik han et nyt krampeanfald. Herefter blev han behandlet med muskelafslappende medicin (Stesolid rektalt) men havde muligvis herefter endnu et krampeanfald. Senere samme dag blev han overflyttet til en afdeling på Sygehus Y til observation. Her fik han igen et krampeanfald og måtte endnu engang behandles med krampestillende medicin (Stesolid).

Det er nævnets opfattelse, at i henhold til det ordinerede har indtaget 30 mg Fenemal dagligt i stedet for 200 mg Fenemal dagligt. Det er videre nævnets opfattelse, at dette kan være årsag til, at fik et epileptisk anfald i toget den 16. juni 2006.

Det er således nævnets opfattelse, at læge ikke foretog en relevant behandling af , idet han udstedte en recept til på præparatet Fenemal 15 mg i stedet for 100 mg, som tidligere ordineret ved udskrivelsen fra Sygehus X.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 9. juni 2006.