Klage over manglende information forud for operation på grund af karpaltunnelsyndrom

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge for hans indhentelse af informeret samtykke fra forud for operationen den 5. oktober 2005 på neurokirurgisk afdeling, , jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 5. oktober 2005 på neurokirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 5. oktober 2005 på neurokirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0765511

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2008

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> forud for operationen den 5. oktober 2005 på neurokirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 5. oktober 2005 på neurokirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 5. oktober 2005 på neurokirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
blev den 5. oktober 2005 opereret i lokalbedøvelse på grund af en klemt nerve (karpaltunnelsyndrom) ved højre håndled af reservelæge , superviseret af tilkaldt overlæge , neurokirurgisk afdeling, .

Ved kontrol den 19. december 2005 fortalte , at den snurrende fornemmelse i håndleddet om natten var aftaget, men at der nu var konstante føleforstyrrelser og smerter i højre pege- og langfinger.

Ved undersøgelse den 19. december 2005 blev operationsarret fundet normalt, og der var normal kraft i alle fingre.

blev informeret om, at der kunne være sket en nerveskade under operationen den 5. oktober 2005, og at det var uvist, hvorvidt smerterne og føleforstyrrelsen ville aftage.

blev videre informeret om hvile af højre hånd, og at hun burde overveje at skifte arbejde.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• at ikke modtog korrekt behandling i forbindelse med en operation på højre hånd.

har herved anført, at lægen beskadigede nogle indvendige sener i hånden ved operationen. har videre anført, at hun efter operationen stadig har problemer med belastning af hånden.

Nævnets afgørelse af klagen
Reservelæge har overtrådt lov om patienters retstilling § 6, jf. § 7 ved sin indhentelse af informeret samtykke til behandling fra forud for behandlingen den 5. oktober 2005.

Reservelæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 5. oktober 2005.

Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 5. oktober 2005.

Begrundelse
Nævnet kan oplyse, at der ved en operation i håndledsregionen altid vil være en vis risiko for blødning.

Nævnet kan videre oplyse, at alle patienter desværre ikke vil opleve en bedring ved dette indgreb (højst i størrelsesordenen 80 %), hvilket patienterne bør være orienteret om inden operationen.

Der fremgår af journalen ikke oplysninger om, at forud for operationen var informeret herom.

Det er nævnets vurdering, at patienten forud for en sådan operation bør informeres om komplikationer i form af blødning (ret hyppig, sjældent alvorlig), betændelse (ret sjælden og sjældent alvorlig), nervelæsion (sjælden, ofte alvorlig) samt manglende effekt (ret hyppig).

Afdelingssygeplejersken fra ortopædkirurgisk afdeling har til nævnet oplyst, at hun ikke har været involveret i sagen og afdelingssygeplejersken fra ortopædkirurgisk afdeling har videre oplyst, at der ikke af sygeplejersker er foretaget information af .

På denne baggrund finder nævnet således anledning til kritik af reservelæge , idet han forud for indgrebet ikke har indhentet eller sikret, at der var indhentet informeret samtykke hertil fra .

Under operationen opstod ifølge journalen en blødning, og videre ifølge journalen blev denne relevant standset af en tilkaldt superviserende overlæge .

Nævnet kan oplyse, at en egentlig nervelæsion ved dette indgreb er en meget sjælden, men ofte alvorlig komplikation.

Det er nævnets vurdering, at der ved denne operation ikke synes at foreligge en egentlig nerveskade, idet det er anført, at følelsen i fingrene er bedret, og at der ved kontrol efter operationen findes god kraft i alle fingre.

Samlet er det nævnets vurdering, at reservelæge og overlæge ved selve operationen på relevant vis har foretaget relevant behandling af .

Nævnet finder herefter, at reservelæge og overlæge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af .