Klage over anvendelse af fysisk magt.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 27. juni 2007 vedrørende beslutning om anvendelse af fysisk magt overfor den 15. maj 2007 på Psykiatrisk Afdeling, .

Sagsnummer:

0766104

Offentliggørelsesdato:

22. december 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 27. juni 2007 vedrørende beslutning om anvendelse af fysisk magt overfor <****> den 15. maj 2007 på Psykiatrisk Afdeling, <****>.

Hændelsesforløb


er 22 år gammel. Hun har en kæreste, som hun er glad for. Hun har ingen specifikke interesser, men kan godt lide at se film.

har tidligere været indlagt på Psykiatrisk Afdeling, . Hun fik diagnosen ADHD (tidligere DAMP, symptomkompleks karakteriseret ved betydelige opmærksomheds- og koncentrationsproblemer, planløs overaktivitet, impulsivitet, adfærdsvanskeligheder, empatiproblemer, kontaktproblemer, indlæringsvanskeligheder og dårlig motorik) og har været i behandling med Ritalin og Concerta herfor. Hun har tidligere været psykotisk, og er blevet behandlet med antipsykotisk medicin. Hun har desuden været i behandling med antidepressiv medicin, dog uden effekt.

Aktuelt blev frivilligt indlagt den 9. maj 2007, idet hun gennem længere tid havde haft konkrete planer om selvmord. Ved indlæggelsen blev det vurderet, at ikke var selvmordstruet, og at målet for behandlingen var at stabilisere hendes tilstand og sikre sig, at hun ikke længere var selvdestruktiv.

Den 15. maj 2007 frembød ikke psykotiske symptomer, men hun var devaluerende og tidvist udskældende overfor personalet. Hun havde været på hjemmebesøg i weekenden, hvilket var gået godt. Hun havde desuden været hjemme den foregående dag. Det var oprindeligt planlagt, at hun skulle udskrives den pågældende dag, men hun fremtrådte imidlertid vredladent under en samtale med en overlæge, og mente at hun blev uretfærdigt behandlet på afdelingen. Hun var vred over, at hun skulle vente på behandling med smertestillende medicin og Penicillin. Efterfølgende gav hun udtryk for, at hun slet ikke ønskede af få medicin. Hun var desuden vred på overlægen i Distriktspsykiatrien, og ønskede ikke at have noget med ham at gøre. Hun mente endvidere, at hun blev forkert medicineret i Distriktspsykiatrien, og gav udtryk for, at hun kun ønskede kun at blive behandlet med Ritalin og ikke Strattera, da hun fik hovedpine heraf. Hun gav herefter udtryk for, at hun slet ikke ville have medicin udover Magnesia mod forstoppelse.

Under samtalen blev gjort opmærksom på, at det virkede som om det var en uklog disposition, hun havde besluttet sig for, og hun blev tilrådet til at forblive indlagt, hvorefter man talte med hende om dette. Idet man vurderede, at hun ikke kunne tilbageholdes, da hun ikke var egentlig sindssyg, gik hun efterfølgende ind på sin stue for at pakke sine ting. Hun var vredladen og smed med adskillige flasker og genstade, der tilhørte hospitalet. Man forsøgte herefter at skærme hende på stuen, men hun var meget opkørt, og forsøgte at komme ud. Hun blev herefter udadreagerende i spisestuen, kastede med frugt og forsøgte at få fat i skraldespandstativet. Hun blev herefter kortvarigt fastholdt af personalet.

Klagen


klagede over beslutningen om anvendelse af fysisk magt til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen .

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte ved afgørelse af 27. juni 2007 beslutningen om fysisk magtanvendelse den 15. maj 2007 fra kl. 12.50 til kl. 13.00 overfor af .

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder afgørelsen af 27. juni 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen om anvendelse af fysisk magt overfor på Psykiatrisk Afdeling, .

Begrundelse


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at anvende fysisk magt overfor den 15. maj 2007 var opfyldte, idet der var nærliggende fare for, at medpatienter ville blive groft forulempet. Nævnet har herved lagt vægt på, at s tilstand var præget af affektudbrud, at hun var udadreagerende og svær at korrigere.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at anvendelse af fysisk magt opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har herved lagt vægt på, at forinden var forsøgt korrigeret og forsøgt skærmet på sin stue. Videre har nævnet lagt vægt på, at fastholdelsen var kortvarig og straks ophørte efter var faldet til ro.

Klager har anført, at et personalemedlem tog kvælertag på hende.

På baggrund af sagens oplysninger finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at der blev anvendt unødig magt. Nævnet har herved lagt vægt på, at der efterfølgende ikke var tegn på fysiske traumer, samt at ifølge det oplyste blev fastholdt i armene og benene.

På denne baggrund tiltræder Sundhedsvæsenets den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatrisk Patientklagenævn ved Statsforvaltningen .