Klage over beslutning om tvangsmedicinering med Risperdal (hjemvisning)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn den 14. november 2007 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af den 31. oktober 2007 på Psykiatrisk Afdeling .

Sagsnummer:

0866504

Offentliggørelsesdato:

18. december 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn <****> den 14. november 2007 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af <****> den 31. oktober 2007 på Psykiatrisk Afdeling <****>.

Hændelsesforløb


er en nu 31-årig mand, der tidligere har været tvangsindlagt efter at have smadret noget indbo i sin lejlighed. Han blev tvangsindlagt igen i 2001 efter groft at have misligholdt sin lejlighed, men udskrevet, da Det Psykiatriske Patientklagenævn ikke godkendte en beslutning om tvangsbehandling. Han blev herefter indlagt igen og blev under indlæggelsen tvangsbehandlet med antipsykotisk medicin. Han ophørte imidlertid med medicinindtagelsen umiddelbart efter udskrivelsen og blev på ny tvangsindlagt efter at have raseret sin lejlighed. Efter udskrivelsen ophørte han igen straks med medicinen.

Aktuelt blev den 13. oktober 2007 tvangsindlagt på behandlingsindikation, idet han på ny havde raseret sin lejlighed. Han mente, han var den nye gud, og at han kunne frelse verden. Han kunne fortælle om forskellige opfindelser han havde gjort, som han kunne tjene hundrede af millioner på. Han mente, han havde ganske særlige evner og store ”kaldelser”.

blev fra den 15. oktober 2007 søgt motiveret for behandling med tablet Risperdal 4 mg dagligt stigende til 6 mg dagligt med henblik på senere overgang til depot Risperdal 50 mg hver 14. dag.

Der blev truffet beslutning om tvangsbehandling med ovenstående den 31. oktober 2007.

Klagen


klagede over beslutningen om tvangsmedicinering til Det Psykiatriske Patientklagenævn . Klagen blev tillagt opsættende virkning.

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn godkendte ved afgørelse af 14. november 2007 beslutningen om tvangsmedicinering af .

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser afgørelsen af 14. november 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn om tvangsmedicinering af på Psykiatrisk Afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af tvangsprotokol skema 2, at der den 31. oktober 2007 blev truffet beslutning om tvangsmedicinering af med tablet Risperdal op til 6 mg dagligt med henblik på overgang til Risperdal depot 50 mg hver 14. dag.

Det Psykiatriske Patientklagenævn har ved sin afgørelse af 14. november 2007 alene taget stilling til tvangsmedicinering med tablet Risperdal op til 6 mg dagligt.

Det er Sundhedsvæsenets Patientklagenævns opfattelse, at idet der er truffet beslutning om tvangsmedicinering med tablet med henblik på overgang til depotbehandling, og idet behandlingsformerne således ikke er angivet som alternativer, er der tale om en samlet beslutning, der i sin helhed skal vurderes af Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Da det således ikke i tilstrækkelig grad fremgår af afgørelsen af 14. november 2007, at Det Psykiatriske Patientklagenævn tog stilling til den samlede beslutning af 31. oktober 2007 tvangsmedicinering af med tablet Risperdal op til 6 mg dagligt med henblik på overgang til Risperdal depot 50 mg hver 14. dag, hjemviser Sundhedsvæsenets Patientklagenævn afgørelsen til fornyet behandling.