Klage over afvisning om at behandle klage over fortsat tvangsmedicinering

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 9. november 2007 vedrørende afvisning af at behandle s klage over fortsat tvangsmedicinering på psykiatrisk afdeling, .

Sagsnummer:

0866604

Offentliggørelsesdato:

22. december 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 9. november 2007 vedrørende afvisning af at behandle <****>s klage over fortsat tvangsmedicinering på psykiatrisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløb


Den 27. april 2006 blev frivilligt indlagt efter få ugers udskrivelse. Hun har haft skizofreni siden 1977. Hun var ophørt med den antipsykotiske medicin, og var ved indlæggelsen psykotisk og forpint. Hun blev straks tilbudt sin sædvanlige antipsykotiske medicin, som hun imidlertid ikke ønskede. Det blev derfor besluttet at iværksætte tvangsbehandling med tablet Zyprexa 20 mg dagligt. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte den 22. august 2006 beslutningen om tvangsmedicinering.

Under indlæggelsen tog i en periode tvangsmedicinen som foreskrevet, og det blev vurderet, at der var god effekt af denne behandling på hendes psykotiske symptomer. Imidlertid blev hendes psykiske tilstand atter dårligere og hun gav udryk for vrangforestillinger vedrørende medicinen og havde giftfrygt. Hun mente, at sygehuset gav hende medicin, mens hun sov og hun blev hyppigt vred og opkørt. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte den 31. oktober 2006 den fortsatte tvangsmedicinering.

Den 15. februar 2007 blev der truffet beslutning om fortsat tvangsbehandling af med tablet Zyprexa 30 mg dagligt, eventuelt senere forhøjet til 40 mg dagligt, alternativt injektion Zyprexa 10 mg dagligt. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte ved afgørelse af 7. marts 2007 beslutningen om fortsat tvangsmedicinering og Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltrådte denne afgørelse ved afgørelse af 26. september 2007.

Den 15. august 2007 blev der truffet beslutning om præparatændring, hvorfor i stedet blev tvangsbehandlet med injektion Risperdal depot 50 mg hver 14. dag. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte den 22. august 2007 beslutningen af 15. august 2007.

Klagen


klagede over den fortsatte tvangsmedicinering til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen . Klagen blev ikke tillagt opsættende virkning.

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen afviste ved afgørelse af 9. november 2007 at behandle s klage over fortsat tvangsmedicinering.

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser afgørelsen af 9. november 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen om afvisning af at behandle s klage over fortsat tvangsmedicinering på psykiatrisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen , at nævnet ved afgørelse af 22. august 2007 godkendte beslutningen om tvangsmedicinering med Risperdal depot 50 mg hver 14. dag, og at Sundhedsvæsenets Patientklagenævn den 26. september 2007 tiltrådte nævnets afgørelse.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn skal hertil bemærke, at afgørelsen af 26. september 2007 omhandlede Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse af 7. marts 2007 vedrørende fortsat tvangsmedicinering med tablet Zyprexa 30 mg dagligt, eventuelt senere forhøjet til 40 mg dagligt, alternativt injektion Zyprexa 10 mg dagligt.

Det fremgår videre af afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen , at den 8. november 2007 oplyste, at fortsat blev behandlet med Risperdal depot 50 mg hver 14. dag, og at Det Psykiatriske Patientklagenævn ikke fandt, at der i sagen var fremkommet nye oplysninger af væsentlig betydning for sagen, som gjorde, at sagen kunne tages op på ny.

Det er Sundhedsvæsenets Patientklagenævns opfattelse, at s tilstand efter ændringen af tvangsbehandling den 22. august 2007 til depot Risperdal var uændret i forhold til den samlede indlæggelse, og hun var vedvarende psykotisk. Hun følte sig ifølge journalen genereret af bivirkninger til medicinen, som blev vurderet som vrangforestillinger. Det kan ud fra beskrivelsen af hendes subjektive gener (indre uro, besvær med at sidde stille, træthed og pinefulde fornemmelser i kroppen) dog ikke udelukkes, at der er tale om velkendte bivirkninger til den relativt høje dosis af Risperdal, som hun var i behandling med.

Det er videre Sundhedsvæsenets Patientklagenævns opfattelse, idet videre havde været undergivet tvangsbehandling med antipsykotisk medicin kontinuerligt i 1 år og 9 måneder, uden at der var opnået en betydelig og afgørende bedring af hendes tilstand, ville det have været indiceret at revurdere behandlingen på tidspunktet for klagen, som var godt to måneder efter præparatskiftet.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hjemviser på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen til fornyet behandling.