Klage over manglende opfølgning på blodprøve på psykiatrisk afdeling

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 1. december 2003 på psykiatrisk afdeling , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0867304

Offentliggørelsesdato:

20. april 2008

Juridisk tema:

Identifikation, mærkning

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 1. december 2003 på psykiatrisk afdeling <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 13. november 2003 blev indlagt på psykiatrisk afdeling , på grund af depressiv tilstand.

Den 18. november 2003 blev der ordineret blodscreening inklusiv EKG, og blodprøverne blev taget den 24. november 2003. Den 1. december 2003 blev blodprøvesvarene vurderet af overlæge . Blodprøverne viste blandt andet en forhøjet værdi af PSA (prostata specifikt antigen).

Den 31. juli 2006 blev diagnosticeret med prostata kræft.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At der ikke blev reageret på, at havde en forhøjet PSA værdi.

Det er herved anført, at der blev foretaget en blodprøvebestemmelse af PSA den 24. november 2003, som viste en værdi på 122. Det er endvidere anført, at han den 31. juli 2006 fik konstateret prostatakræft, og at behandling skulle være igangsat allerede den 24. november 2003.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 1. december 2003 på psykiatrisk afdeling .

Begrundelse


Den 24. november 2003 havde ifølge journalen en samtale med overlæge , idet han var bekymret for sit hjerte og sin depression. Overlægen vurderede blandt andet, at der skulle tages hensyn til hans arterieflimmer, og at han ved udskrivelse skulle søge medicinsk afdeling for eventuelt at få en vurdering af behandling heraf. Der blev videre taget et EKG, der viste arterieflimmer, og som i øvrigt blev fundet normal.

Det fremgår af laboratorieskemaet, at der tillige blev taget blodprøver den 24. november 2003.

Det er nævnets vurdering, at der på relevant vis blev taget EKG og blodprøver, men at der videre burde være lavet en objektiv fysisk undersøgelse.

Den 1. december 2003 konstaterede overlæge ifølge journalen, at der var kommet svar på blodprøverne, der viste normal blodprocent, normale hvide blodlegemer (leukocytter), normale trombocytter (de mindste elementer i blodet), samt normal TSH (hormon, som stimulerer skjoldbruskirtlen) og B12.

Det fremgår af laboratorieskemaet, at der videre var målt PSA. Målingen heraf viste en forhøjet værdi af PSA (total koncentration var 122 my g/l, normal værdi, og PSA frit/ total fraktion var 0,09 my g/l).

Det fremgår ikke af journalen fra den 1. december 2003 til udskrivelsen den 2. marts 2004, at der blev foretaget videre på baggrund af de forhøjede PSA værdier. Disse værdier blev heller ikke nævnt i udskrivningsbrevet af 15. marts 2003.

Nævnet kan oplyse, at det er normen for almindelig anerkendt faglig standard, at alle patienter, der indlægges på psykiatrisk afdeling, vurderes for legemlig sygdom ved udspørgen og objektiv undersøgelse.

Det er nævnets vurdering, at burde være blevet henvist til en speciallæge i urologi, eller at det burde være anført i udskrivningsbrevet til egen læge, at denne skulle følge op på den abnorme blodprøve.

Nævnet finder herefter, at overlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 1. december 2003 på psykiatrisk afdeling .