Klage over mangelfuld røntgenundersøgelse ved brud i underarmen

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge for hans behandling af den 21. juli 2006 på skadestuen, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0867725

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2008

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hans behandling af <****> den 21. juli 2006 på skadestuen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 21. juli 2006 kom til skade med sin venstre underarm. Han blev derfor undersøgt på skadestuen, , af afdelingslæge , som konkluderede, at der var et brud på underarmen nær ved håndleddet.

Senere samme dag fik sat bruddet på plads under en operation. Efterfølgende fik han ondt i armen, og man vurderede, at der var for højt tryk i muskellogerne. fik derfor foretaget spaltning af bindevævshinden omkring muskelgruppen i underarmen

Den 26. juli 2006 blev udskrevet med en gipsskinne, som han skulle anvende i 2 uger. Han skulle desuden til kontrol 10-12 dage senere.

Den 11. august 2006 gav udtryk for, at han havde ondt i armen. Han havde svært ved at strække fingrene, og han syntes i øvrigt også, at armen var forkert at se på. Det blev konstateret, at der var funktions- og føleforstyrrelser i et nerveforsyningsområde. Der blev foretaget ny røntgenundersøgelse af hans venstre underarm, som viste et albuenært spolebensbrud, som ikke tidligere var påvist. Bruddet vinklede mellem 20 og 25 grader, og der blev fundet indikation for operation, som blev foretaget den 14. oktober 2006.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på den 21. juli 2006.

Det er herved anført, at der ikke blev taget et røntgenbillede, som ville have klarlagt brud på armen. Videre er det anført, at det trods forespørgsler blev overset, at der var tydelige symptomer på, at der var yderligere brud på s arm, end det der blev behandlet.

Nævnets afgørelse af klagen


Afdelingslæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 21. juli 2006 på skadestuen, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 21. juli 2006, at havde leget stuntøvelser på en madras, hvorved hans arm kom i klemme under en madras, og han pådrog sig et forskudt håndledsnært underarmsbrud (disloceret venstresidig antebrachiumfraktur). Afdelingslæge konstaterede, at havde føleforstyrrelser (hyperæstesi) i fingrene, og han kunne ikke strække eller bøje fingrene, men der var normal puls i de 2 pulsårer i håndledsregionen (arterie ulnaris og arteria radialis). En røntgenundersøgelse viste brud (tværfraktur) i den nederste del af både albueben og spoleben ca. 3 cm ovenfor håndleddet (distale radius og ulna). Han fik anlagt gips og afdelingslæge ordinerede faste og efterfølgende operation.

Det fremgår af afdelingslæge s udtalelse til sagen, at var direkte og indirekte øm ved den håndledsnære del af underarmen, ligesom der var massiv hæmatomdannelse og fejlstilling. Der var ikke tegn på fejlstilling i resten af underarmen og var ikke øm omkring albuen og kunne frit bøje og strække albuen.

Det er nævnets opfattelse, at der var overensstemmelse mellem de kliniske fund og røntgenbillederne, hvorfor der ikke var anledning til at foretage yderligere røntgenundersøgelser.

Nævnet kan oplyse, at det sjældent forekommer, at der ved håndledsnært underarmsbrud også er brud i enten spole- eller albueben i den albuenære ende af underarmen.

Videre er det nævnets opfattelse, at afdelingslæge på relevant vis ordinerede akut operation, idet havde føleforstyrrelser i fingrene.

Det fremgår af operationsbeskrivelsen, at afdelingslæge satte bruddet i den nederste del af venstre underarm på plads. Han frilagde bruddene og flyttede muskelvæv, der var i klemme mellem brudfladerne, før han fikserede bruddene med 2 skinner. Efterfølgende blev fiksationen af bruddene dokumenteret med en røntgenundersøgelse i 2 plan.

Det er nævnets opfattelse, at afdelingslæge på relevant vis frigjorde den midtstillede nerve ved at spalte det tværgående seneblad, idet der forud for indgrebet var føleforstyrrelser i hånden.

Videre er det nævnets opfattelse, at afdelingslæge på relevant vis dokumenterede fiksationen med skinnerne ved under operationen at tage røntgenbilleder.

Det er dog nævnets opfattelse, at afdelingslæge ved afslutningen af operationen burde have røntgengennemlyst hele underarmen for at opnå optimal vurdering af fiksationen og samtidig visualisering af hele underarmen inklusiv tilstødende led (håndled og albue), idet han burde være bekendt med, at de primære røntgenbilleder fra skadestuen var utilstrækkelige og ikke dokumenterede forholdene i hele underarmen.

På denne baggrund finder nævnet, at afdelingslæge handlede under normen for almindelig ankerkendt faglig standard ved sin behandling af den 21. juli 2006 på skadestuen, .