Klage over at hofteoperation blev udskudt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere den læge, der udsatte operationen af fra den 30. til den 31. januar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at identificere den pågældende læge, sendes afgørelsen til ledende overlæge A til orientering.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske B for hendes behandling af den 7. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 28. januar til den 6. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske C for hendes behandling af den 1. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske B for hendes behandling af den 2. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Sagsnummer:

0867912

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2008

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Sygeplejersker, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere den læge, der udsatte operationen af <****> fra den 30. til den 31. januar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at identificere den pågældende læge, sendes afgørelsen til ledende overlæge A til orientering.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske B for hendes behandling af <****> den 7. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 28. januar til den 6. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske C for hendes behandling af <****> den 1. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske B for hendes behandling af <****> den 2. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Hændelsesforløb


var 84 år, da hun den 28. januar 2006 blev indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, efter et fald. Det blev vurderet, at hun havde brækket hoften og derfor skulle have foretaget en hofteoperation.

Operationen blev planlagt til den 29. januar 2006, men blev udskudt til den 31. januar 2006, hvor hun fik indsat et kunstigt hofteled i venstre hofte.

Efter operationen blev mobiliseret og modtog fysioterapeutisk træning.

I perioden fra den 1. til den 7. februar 2006 blev tiltagende dårlig med kvalme, opkastninger og kraftige mavesmerter.

Den 5. februar 2006 fik konstateret tarmslyng på grund af forstoppelse. Hun blev herefter observeret og behandlet, blandet andet med anlæggelse af en sonde i mavesækken.

blev den 7. februar 2006 kl. 6.45 fundet død. Da hun havde kastet op, var den umiddelbare konklusion, at hun formentlig var død efter at have fået maveindhold i lungerne. En efterfølgende obduktion viste, at ikke havde maveindhold i luftvejene eller lungerne. Samtidig viste den, at en del af vævet i tyndtarmen var dødt som følge af manglende blodgennemstrømning.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af lægerne og sygeplejerskerne i perioden fra den 28. januar til den 7. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Det er herved anført, at først blev opereret fire dage efter et hoftebrud, og at hun under indlæggelsen ikke fik en tilstrækkelig pleje, herunder, at hun ikke fik den ordinerede medicin.

Nævnets afgørelse af klagen


Den læge, der udsatte operationen af fra den 30. til den 31. januar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, har overtrådt lægelovens § 6.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at identificere den pågældende læge, sendes afgørelsen til ledende overlæge A til orientering.

Sygeplejerske B har overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1, ved sin behandling af den 7. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Sygeplejerske C har ikke overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1, ved sin behandling af den 1. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, . Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om sygeplejerske C den 1. februar 2006 havde sikret sig, at var blevet tilbudt proteindrik.

Sygeplejerske B har ikke overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1, ved sin behandling af den 2. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, . Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om sygeplejerske B den 2. februar 2006 havde sikret sig, at var blevet tilbudt proteindrik.

De sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 28. januar til den 6. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, , har ikke overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 28. januar 2006, at var faldet og havde slået højre hofte. Videre fremgår det, at en røntgenundersøgelse viste en forskydning (disloceret) af højre lårbenshals (collum femoris). Det fremgår endvidere, at skulle faste med henblik på operation. Det fremgår herefter, at hun blev sat i behandling med smertestillende medicin (Morfin) samt med blodfortyndende medicin (Fragmin). Det fremgår derudover, at der blev iværksat væskebehandling med en liter saltvand.

Det fremgår af journalen den 29. januar 2006, at der blev fundet indikation for, at skulle have foretaget en operation med indsættelse af et kunstigt hofteled (total alloplastik). Videre fremgår det, at operationen af blev udskudt til den 30. januar 2006 på grund af andre akutte operationer.

Der fremgår ingen journalnotater fra den 30. januar 2006.

Det fremgår af journalen den 31. januar 2006, at fik indsat en kunstig hofte i højre side i rygmarvsbedøvelse.

Det fremgår af ledende overlæge Ds udtalelse til sagen, at det var afdelingens praksis, at udsætte operationer af hoftebrud, hvor der skal indsættes en kunstig hofte (total hoftealloplastik) til en hverdag. Videre fremgår det, at denne praksis var begrundet i et ønske om at sikre, at operationen kunne blive foretaget af en rutineret operatør samt på en stue med laminær airflow.

Patientklagenævnet kan oplyse, at patienter med et hoftenært brud bør opereres snarest muligt, hvilket almindeligvis vil betyde indenfor de første 24-48 timer. Videre kan nævnet oplyse, at indsættelse af en kunstig hofte (total hoftealloplastik) er et indgreb, som almindeligvis foretages eller superviseres af en speciallæge.

Det er på denne baggrund nævnets opfattelse, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at operationen af blev udsat fra søndag den 29. januar 2006 til mandag den 30. januar 2006.

Videre er det nævnets opfattelse, at såfremt operationen af en akut patient med brud på lårbenshalsen (collum femoris fraktur), der skal have indsat en kunstig hofte, allerede er blevet udskudt, skal det i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard sikres, at operationen kan foretages den følgende dag.

Det er på denne baggrund nævnets opfattelse, at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at ikke blev opereret den 30. januar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Nævnet finder herefter, at den læge, der udsatte operationen af fra den 30. til den 31. januar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, , handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at identificere den pågældende læge, sendes afgørelsen til ledende overlæge A til orientering.

I forhold til administrationen af medicin fremgår det af medicinskemaet, at blev givet den ordinerede medicin i indlæggelsesperioden fra den 28. januar til den 6. februar 2006.

Det fremgår af klagen, at fik de ordinerede piller i hånden, men fordi hun rystede så meget på hænderne, faldt medicinen ofte på gulvet eller ud i sengen.

Det fremgår af medicinskemaet den 4. februar 2006, at alene fik sin medicin om morgenen. Videre fremgår det, at hun ikke blev givet sin medicin til frokost og aften.

Det fremgår af medicinskemaet den 5. februar 2006, at ikke blev givet sin medicin til morgen og frokost. Videre fremgår det, at hun blev givet sin medicin om aftenen.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 4. februar 2006, at var tiltagende dårlig med kraftige mavesmerter og udspilet mave. Videre fremgår det, at hun ikke fik sin medicin om natten.

Det er nævnets opfattelse, at det ikke var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at ikke blev givet sin medicin om aftenen den 4. februar 2006, idet hendes tilstand var dårlig, og der var iværksat lægeundersøgelser med røntgenundersøgelse af s mave.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 5. februar 2006, at skulle være fastende. Videre fremgår det, at hun om aftenen efter udførslen af undersøgelser gerne måtte få sin medicin.

Det er på denne baggrund nævnets opfattelse, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at ikke fik sin medicin om morgenen og til frokost den 5. februar 2006.

Det er herefter nævnets opfattelse, at de sygeplejersker der var involveret i medicineringen af i perioden fra den 28. januar til den 6. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

I forhold til ernæringen af fremgår det af journalen den 29. januar 2006, at var fastende med henblik på operation. Videre fremgår det, at da operationen blev aflyst kl. 9.45, fik mad og drikke.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 30. januar 2006, at var fastende med henblik på operation. Efterfølgende fremgår det, at hun til morgenmad fik en skive franskbrød, yoghurt, proteindrik samt vand.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 31. januar 2006, at skulle faste fra midnat med henblik på operation. Videre fremgår det, at operationen blev gennemført.

Det fremgår af udfyldelsen af en standard plejeplan i perioden fra den 1. til den 5. februar 2006, at s energi- og proteinbehov var dækket den 2. og den 3. februar 2006. Videre fremgår det, at spiste sparsomt den 4. februar 2006.

Det er nævnets opfattelse, at en vurdering af patientens ernæringstilstand samt sikring af, at patientens energi- og proteinbehov er dækket, er af afgørende betydning for rehabiliteringen efter en operation for hoftebrud.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 1. februar 2006, at var plaget af kvalme og mavesmerter.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 2. februar 2006, at følte sig skidt tilpas samt afkræftet.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 3. februar 2006, at havde spist og drukket lidt. Videre fremgår det, at hun fortsat havde kvalme og mavesmerter.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 4. februar 2006, at havde tiltagende mavesmerter, samt at hendes mave var udspilet.

Det er på baggrund heraf nævnets opfattelse, at de sygeplejersker, der var involveret i den ernæringsmæssige behandling af i perioden fra den 29. januar til den 6. februar 2006 ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard. Det er dog nævnets opfattelse, at det havde været hensigtsmæssigt, om sygeplejerske C samt sygeplejerske B henholdsvis den 1. og den 2. februar 2006 havde sikret sig, at var blevet tilbudt proteindrik.

Nævnet finder herefter, at sygeplejerske C handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 1. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, . Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om sygeplejerske C den 1. februar 2006 havde sikret sig, at var blevet tilbudt proteindrik.

Videre finder nævnet, at sygeplejerske B handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 2. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, . Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om sygeplejerske B den 2. februar 2006 havde sikret sig, at var blevet tilbudt proteindrik.

I forhold til den øvrige pleje fremgår det af sygeplejejournalen den 3. februar 2006, at klagede over kvalme, trykken for brystet, mavesmerter samt at smerterne strålede ud i armene. Videre fremgår det, at sygeplejerske E tilkaldte en læge, der alligevel var kaldt til afdelingen. Det fremgår endvidere, at sygeplejerske E tog akut hjertediagram (EKG) samt målte blodtryk, puls, temperatur og iltmætning i blodet. Det fremgår efterfølgende, at fik det bedre, hvorfor det blev aftalt at se tiden an.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 4. februar 2006, at havde tiltagende mavesmerter, samt at hendes mave var udspilet. Videre fremgår det, at den vagthavende læge blev tilkaldt. Det fremgår endvidere, at der blev ordineret tilsyn fra mave-tarmkirurgisk afdeling samt en røntgenundersøgelse, der giver et billede over mave og tarme (oversigt over abdomen).

Det fremgår af sygeplejerske Es udtalelse til sagen, at havde fået anlagt en sonde i mavesækken natten mellem den 4. og den 5. februar 2006.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 5. februar 2006, at havde smerter. Videre fremgår det, at hendes mave fortsat var udspilet, hård og øm. Det fremgår endvidere, at fastede med henblik på en røntgenundersøgelse af tyktarmen (colonindhældning). Det fremgår derudover, at hun ikke måtte spise, samt at der blev opstartet væskebehandling med en liter sukkervand.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 5. februar 2006, at sygeplejerske E undersøgte, om måtte få anlagt en sonde i endetarmen for at aflaste hende på grund af mange vandige afføringer. Videre fremgår det, at ikke måtte få anlagt sådan en sonde.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 6. februar 2006, at sygeplejerske F tilkaldte den for behandlingen ansvarlige læge. Videre fremgår det, at der blev ordineret væskebehandling med to gange en liter saltvand.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 6. februar 2006, at var klamt svedende, havde mavesmerter samt hyperventilerede. Videre fremgår det, at sygeplejerske B målte hendes puls til 132, ligesom hun havde et blodtryk på 90/70 og en iltmætning på 94 %. Det fremgår endvidere, at sygeplejerske B tilkaldte den for behandlingen ansvarlige læge. Det fremgår derudover, at der blev ordineret væskebehandling med en liter saltvand i døgnet samt kontrol af blodtryk og plus to gange i hver vagt. Det fremgår herefter, at sygeplejerske B kort efter målte s puls, blodtryk og iltmætning i blodet.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 6. februar 2006, at var meget fjern og bleg. Videre fremgår det, at hendes puls var 108 samt at hendes blodtryk blev målt til 89/31. Det fremgår endvidere, at sygeplejerske G tilkaldte den for behandlingen ansvarlige læge, der ordinerede behandling med et syntetisk plasmaprodukt til behandling af lavt blodtryk (Voluven). Det fremgår herudover, at efterfølgende fik to portioner blod yderligere samt blev behandlet med en liter saltvand.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 6. februar 2006, at sygeplejerske G målte s puls til 68 kl. 19.00. Videre fremgår det, at hendes blodtryk var 133/52.

Det er nævnets opfattelse, at sygeplejerske E, sygeplejerske H, sygeplejerske F, sygeplejerske G og sygeplejerske B foretog relevante observationer af s tilstand i perioden fra den 1. til den 6. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Nævnet finder herefter, at de sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 28. januar til den 6. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, , handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 7. februar 2006, at sygeplejerske B kl. 00.00 målte s blodtryk (140/64), puls (80) og iltmætningen i blodet (93 %). Videre fremgår det, at hun var klar og relevant. Det fremgår endvidere, at hun ikke havde smerter eller opkastninger. Det fremgår derudover, at sygeplejerske B kontaktede den for behandlingen ansvarlige læge, idet der var mørk væske (aspirat) fra mavesækken i sonden.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 7. februar 2006, at ved tilsyn af sygeplejerske B kl. 4.30 havde trukket sonden fra mavesækken op. Videre fremgår det, at hun havde kastet lidt op i forbindelse med, at hun havde trukket sonden op, men at hun ikke havde kastet op efterfølgende. Det fremgår endvidere, at fortsat var klar og relevant, ligesom hun ikke havde smerter. Det fremgår derudover, at hendes vejrtrækning var fin. Det fremgår samtidig, at ikke havde kvalme, og at sygeplejerske B derfor ikke anlagde en ny sonde.

Det fremgår af sygeplejerske Bs udtalelse til sagen, at hun efterfølgende tilså flere gange, samt at hun ved disse tilsyn var velbefindende.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 7. februar 2006 kl. 6.45, at blev fundet livløs uden puls og blodtryk. Videre fremgår det, at hun havde kastet op. Det fremgår endvidere, at den vagthavende læge blev tilkaldt.

Det er nævnets opfattelse, at der ved det lægelige tilsyn den 6. februar 2006 blev ordineret kontrol af blodtryk og puls to gange i døgnet.

Videre er det nævnets opfattelse, at var væsentlig svækket gennem længere tid, ligesom hendes tilstand måtte betragtes som ustabil.

Det er på denne baggrund nævnets opfattelse, at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at sygeplejerske B ikke målte s blodtryk en af gangene, hvor hun tilså hende midt på natten den 7. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Det er endvidere nævnets opfattelse, at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at sygeplejerske B ikke orienterede den for behandlingen ansvarlige læge om, at havde fjernet sonden fra mavesækken, med henblik på en lægelig vurdering af, om sonden skulle genanlægges.

Nævnet finder herefter, at sygeplejerske B handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 7. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, .