Klage over behandling med svampemiddel af forandringer i negl uden foretagelse af prøve af neglen først

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af den 6. februar 2007 i sin klinik, jf. autorisationsloven § 17.

Sagsnummer:

0868018

Offentliggørelsesdato:

20. december 2008

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> den 6. februar 2007 i sin klinik, jf. autorisationsloven § 17.

Hændelsesforløb


konsulterede læge d. 6. februar 2007, da hun havde problemer med sin negl. Lægen vurderede, at der var tale om neglesvamp, og han udskrev derfor behandling med et svampemiddel.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at ikke modtog en korrekt behandling af læge i den 6. februar 2007, idet han udskrev noget medicin til hende for neglesvamp uden forinden at have taget en prøve af neglen.

har herved anført, at hun efter indtagelsen af pillerne mistede sin smagssans.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt autorisationsloven § 17 ved sin behandling af .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 6. februar 2007, at læge fandt s negl gul, sprød, og let løs i den yderste del (distalt). Han fandt det klinisk oplagt, at der var tale om neglesvamp, og udskrev derfor svampemiddelet Lamisil til anvendelse i 3 måneder.

I sin udtalelse til sagen har læge oplyst, at han fandt det fuldt forsvarligt at påbegynde behandlingen med Lamisil uden at få undersøgt en prøve af neglen forinden, da han havde haft problemer med falsk negative prøvesvar, og da han aldrig havde oplevet problemer med bivirkninger fra medicinen.

Nævnet kan oplyse, at svampeinfektioner i negle er en ufarlig infektion, som får neglen til at blive gul/brun misfarvet tyk og smuldrende, men der er også andre årsager, som kan give lignende forandringer.

Nævnet kan videre oplyse, at behandlingen er medicinsk behandling gennem adskillige måneder, med en medicin som i mere end 10 % af tilfældene giver bivirkningssymptomer fra maven, og i mere end 1 % af tilfældene giver led og muskelsmerter, og meget sjældent (under 0,1 % af tilfældene) påvirkning af leverfunktionen.

Det er efter nævnets vurdering i overensstemmelse med almindelig gældende faglig standard at anvende lægemiddelet Lamisil til neglesvamp, forudsat at diagnosen er korrekt.

Endelig kan nævnet oplyse, at man, såfremt patienten ønsker hurtig behandling, som sundhedsfaglig behandlingsansvarlig skal orientere patienten om vigtigheden af en korrekt diagnose, selvom det tager tid.

Det er nævnets vurdering, at det ikke var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at læge indledte medicinsk behandling af formodet neglesvamp uden forinden at få diagnosen bekræftet ved indsendelse af en prøve af neglen, idet behandlingen kan have alvorlige bivirkninger i forhold til, at der er tale om en helt ufarlig infektion.

Det er videre nævnets vurdering, at det havde været relevant at foretage kontrol af leverfunktionen ved blodprøvetagning.

På denne baggrund finder nævnet, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .