Klage over glemt nål i underliv efter fødsel

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hendes behandling af den 28. marts 2007 på gynækologisk-obstetrisk afdeling, , jf. autorisationsloven § 17.

Sagsnummer:

0868109

Offentliggørelsesdato:

20. september 2008

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hendes behandling af <****> den 28. marts 2007 på gynækologisk-obstetrisk afdeling, <****>, jf. autorisationsloven § 17.

Hændelsesforløb


Den 28. marts 2007 fødte et levende drengebarn på 3660 g på gynækologisk-obstetrisk afdeling, . Fødslen blev igangsat og blev kompliceret af sekundær vesvækkelse. Ved fødslen opstod der en større bristning, og jordemoder B valgte derfor at kalde lægelig bistand. Selv anlagde jordemoder B en pudendusblokade for at sikre, at var smertedækket. Det var overlæge A, som herefter foretog syningen.

Den 4. april 2007 kom på baggrund af henvisning fra egen læge til undersøgelse i gynækologisk-obstetrisk afdelings ambulatorium, idet hun havde smerter svarende til den syede bristning. Den foretagne bristning beskrives som grad II inddragende noget af skedevæggen og højre skamlæbe.

Den 9. maj 2007 kom atter i ambulatoriet, idet hun fortsat havde mange smerter i mellemkødet og på baggrund af, at hun havde fundet en del af en nål, som stak ud gennem huden i mellemkødet. oplyste, at det havde taget overlæge A halvanden time at foretage syningen, og at forløbet havde været meget smertefuldt.

Overlæge A har oplyst, at den anlagte pudendusblokade måtte suppleres med lokalbedøvelse to gange. Overlæge A har ikke været opmærksom på, om en nål knækkede, men har anført, at antallet af anvendte nåle blev talt før og efter indgrebet, og at tallet stemte.

Social- og sundhedsassistent C har anført, at var meget forpint under den syning, som overlæge A foretog, og social- og sundhedsassistent C har ikke kunnet bekræfte, at nålene blev talt.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på gynækologisk-obstetrisk afdeling, , den 28. marts 2007 i forbindelse med syning efter en fødsel.

Det er herved anført, at overlæge A syede efter fødslen, og at bedøvelsen ikke virkede rigtigt. har yderligere anført, at hun efterfølgende havde meget ondt, og at hun ca. en måned efter fødslen opdagede, at man havde glemt en nål i hendes underliv. har endvidere anført, at hun stadig har smerter og gener, og at hun måske skal reopereres.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge A har overtrådt autorisationsloven § 17 ved sin behandling af den 28. marts 2007 på gynækologisk-obstetrisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 28. marts 2007, at i forbindelse med fødsel pådrog sig en spontan bristning af skeden og mellemkødet (det drejede sig om en grad II bristning, dvs. en bristning, der inddrager skeden og huden i mellemkødet, men som ikke inddrager endetarmens lukkemuskel). Bristningen i skeden var todelt, og der var en rift i den højre store kønslæbe.

Det fremgår videre af journalen, at overlæge A, gynækologisk-obstetrisk afdeling, , blev tilkaldt, og at hun foretog syningen af den opståede bristning. Det fremgår af sagen, at syningen blev udført i lokal bedøvelse, idet der var anlagt en lokal bedøvelse af bækkenbunden (pudendusblokade), og den blev suppleret med indsprøjtning af anæstesimiddel i vævene (infiltratrationsanæstesi), da undervejs var insufficient smertedækket.

I henhold til journalnotat og overlæge As erklæring, er det nævnets vurdering, at syningen blev foretaget i overensstemmelse med almindeligt anerkendte kirurgiske principper, og denne del af behandlingen, har således levet op til almindeligt anerkendt faglig standard.

Imidlertid viste det sig efterfølgende, at havde smerter svarende til det syede område, og hun blev derfor undersøgt den 4. april, hvor man fandt, at syningen var skredet en lille smule, men i øvrigt ikke fandt noget sikkert abnormt og tilrådede behandling med smertestillende gel og sædebade.

Det fremgår af journalen den 9. maj 2007, at henvendte sig igen, efter at hun fortsat havde haft smerter i mellemkødet, og efter at hun havde fundet en del af en nål, som stak ud gennem huden i mellemkødet.

Der foreligger et fotografi af nålen, som er et ca. 2-3 cm stykke af en nål, der – efter nævnets vurdering - ligner en krum nål, der anvendes til suturering.

På baggrund af det foreliggende ser det således ud til, at der i tilslutning til sutureringen er knækket en nål, og at et stykke på ca. 2-3 cm ikke er blevet fjernet i tilslutning til syningen.

Det fremgår af overlæge As erklæring, at hun ved indgrebets afslutning sikrede sig, at antallet af brugte nåle passede med antallet af åbne pakker. Imidlertid synes det som om man har overset en mangel af et meget betydeligt stykke af en suturnål, og dette lever ikke op til almindeligt anerkendt faglig standard.

Nævnet kan oplyse, at det er en kendt, ikke helt sjældent forekommende komplikation til syninger af bristninger i mellemkødet, at der efterfølgende kan være smerter svarende til syningerne. Sådanne smerter kan opstå, selv om suturteknikken har været korrekt og er i sådanne situationer resultatet af et hændeligt uheld.

Det er nævnets vurdering, at den efterladte nål dog må være den overvejende sandsynlige årsag til s gener.

Herefter finder nævnet, at overlæge A i forbindelse med behandlingen af den 28. marts 2007 på gynækologisk-obstetrisk afdeling, , handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet der i forbindelse med syning af en bristning i mellemkødet, blev efterladt et betydeligt stykke af en suturnål.