Klage over manglende vejledning i forbindelse med et brud på næsen

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans journalføring af behandlingen af den 31. marts 2007 i lægevagtkonsultationen, , jf. autorisationslovens § 21.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 31. marts 2007 i lægevagtkonsultationen, , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0868215

Offentliggørelsesdato:

20. september 2008

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 31. marts 2007 i lægevagtkonsultationen, <****>, jf. autorisationslovens § 21.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 31. marts 2007 i lægevagtkonsultationen, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


blev den 31. marts 2007 undersøgt af vagtlæge i lægevagtkonsultationen, , da hun havde smerter og blødning som følge af at have slået knæet op i næsen.

Ved undersøgelsen fandt vagtlæge en flænge over næsen. Det kunne ikke vurderes om næsen var brækket på grund af hævelsen, og blev opfordret til at rette henvendelse til øre-, næse-, halslæge, når hævelsen var faldet og fik difteri og stivkrampevaccination (DiTe).

kontaktede efter to uger en øre-, næse-, - halslæge, der oplyste, at hun skulle være kommet inden 5 dage efter bruddet, og at det først efter dannelse af arvæv i november 2007 ville være muligt at vurdere, om bruddet kunne sættes på plads.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At vagtlæge den 31. marts 2007 ikke vejledte korrekt om, hvornår hun burde tage kontakt til øre-, næse-, halslægen i forbindelse med bruddet på hendes næse.

Nævnets afgørelse af klagepunktet


Vagtlæge har overtrådt autorisationslovens § 21 ved sin journalføring af behandlingen af den 31. marts 2007 i lægevagtkonsultationen, .

Vagtlæge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 31. marts 2007 i lægevagtkonsultationen, .

Begrundelse


Det fremgår af vagtlægenotatet, at den 31. marts 2007 kl. 19.24 kontaktede vagtlægen telefonisk og oplyste, at hun havde slået knæet op i næsen, og at der var smerter og blødning.

Det fremgår videre af vagtlægenotatet, at kl. 20.38 blev undersøgt af vagtlæge , der fandt en flænge over næsen og gav difteri og stivkrampevaccination.

Det er nævnets opfattelse, at vagtlæge foretog en relevant klinisk undersøgelse af , og herunder tog stilling til, om flængen skulle syes og gav difteri- og stivkrampevaccination.

Nævnet kan oplyse, at stød og slag på næsen ofte medfører ret betydelig hævelse, som vanskeliggør en tilstrækkelig grundig undersøgelse, hvorfor det er nævnets opfattelse, at patienter med mistænkt brud på næsen skal tilrådes at blive undersøgt af øre-, næse-, halslæge indenfor få dage (3-5).

Ifølge udtalelse til sagen fra vagtlæge af 16. august 2007 blev tilrådet at søge øre-, næse-, halslæge med henblik på et eventuelt brud på 5. dagen efter skaden, idet dette er fast rutine ved sådanne skader og har været det i de 22 år, vagtlæge har været praktiserende læge.

Ifølge fik hun at vide, at hun skulle søge øre-, næse-, halslæge 2 uger efter skaden.

Nævnet har noteret sig, at der ikke af journalnotatet fremgår, at vagtlæge tilrådede at blive undersøgt hos øre-, næse-, halslæge, og heller ikke på hvilket tidspunkt undersøgelsen skulle foretages.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og vagtlæge om, hvorvidt blev opfordret til at søge øre-, næse-, halslæge 5 dage eller 2 uger efter skaden. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at vagtlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling og rådgivning af med hensyn til at blive undersøgt af øre-, næse-, halslæge få dage efter skaden.

Det er nævnets opfattelse, at en vagtlæges pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed omfatter en pligt til at føre ordnede optegnelser i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006.

På denne baggrund finder nævnet, at vagtlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved ikke at journalføre den rådgivning han gav den 31. marts 2007 med hensyn til behovet for at konsultere øre-, næse-, halslæge få dage efter skaden.