Klage over, at patient på speciallægeklinik selv blev sat til at betjene apparat til ultraviolet bestråling med forbrænding til følge

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i hudsygdomme for hans behandling af den 29. september 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0868916

Offentliggørelsesdato:

20. september 2008

Speciale:

Hud- og kønssygdomme

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i hudsygdomme <****> for hans behandling af <****> den 29. september 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 14. september 2006 var til undersøgelse hos speciallæge i hudsygdomme, , på grund af en hudlidelse. Eksemen var værst på hænderne, og speciallæge konstaterede, at der var kronisk svær fortykkelse og skældannelse udover hænderne og ved håndleddene samt lidt op ad armene. Speciallæge satte lappeprøver med 43 mulige allergifremkaldende stoffer på s hud for at se, om der kunne være tale om kontakteksem.

Den 29. september 2006 vurderede speciallæge , at der ikke var tale om kontakteksem, men at der måtte være tale om et såkaldt toxisk atopisk udslæt. Speciallæge besluttede sammen med , at der skulle gives ultraviolet bestråling, som helkropsbestråling. Der skulle gives 15 sekunders behandling, og skulle selv indstille tiden i UVB-apparatet .

Det viste sig efterfølgende, at havde taget 10 minutters bestråling, hvilket var for meget og medførte forbrændinger, der viste sig de følgende dage.

Den 2. oktober 2006 blev indlagt på plastikkirurgisk afdeling, .

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling hos dermatolog, , den 29. september 2006.

Det er hertil oplyst, at han havde atopisk eksem mellem fingrene, som blev behandlet med UVB lysbehandling. Hertil er det oplyst, at han i stedet for 15 sekunders behandling fik 10 minutter, hvorfor han blev forbrændt og blev indlagt. Videre er det anført, at han fik behandling over hele kroppen, selvom han kun havde eksem mellem fingrene.

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge i hudsygdomme har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 29. september 2006 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 14. september 2006, at fik taget en allergitest med 43 forskellige allergener hos speciallæge .

Videre fremgår det af journalen den 28. september 2006, at allergitesten ikke havde forværret eksemen på s hænder, hvorfor speciallæge konkluderede, at der var tale om toxisk atopisk eksem. ønskede ikke behandling med kortisoncreme, da han anså det for udsigtsløst, men han oplyste, at eksemen var bedret, efter han havde været i solen om sommeren. På denne baggrund ordinerede speciallæge universel behandling med UVB-stråler.

Det er nævnets opfattelse, at speciallæge på relevant vis ordinerede universel UVB-behandling, som har dokumenteret effekt.

Det fremgår af speciallæge s udtalelse til sagen, at han ikke fandt indikation for behandling med Prednisolon eller tjæresalve. Behandling med Protopic eller Elidel hjalp ikke på udslæt på hænderne, hvorfor han heller ikke ordinerede dette. afviste desuden at få UVB-behandling kun på hænderne, hvorfor speciallæge ordinerede universel behandling med UVB-stråler.

Det fremgår af speciallæge s udtalelse til sagen, at fik ordineret 15 sekunder smalspektret UVB som startdosis. Han fik såvel mundtlig som skriftlig information om behandlingen, hvorefter han selv skulle indstille apparatet. Han indstillede imidlertid apparatet på 10 minutter, hvilket resulterede i en indlæggelseskrævende forbrænding.

Nævnet kan oplyse, at UVB-behandling er en potent behandling. For lang eksponering kan resultere i forbrænding af huden. Behandlingen skal derfor varetages med forsigtighed.

Det er nævnets opfattelse, at det ikke var forsvarligt, at selv skulle indstille apparatet, da en fejlindstilling netop kan resultere i forbrænding.

Videre er det nævnets opfattelse, at indstillingen bør foretages af en fagkyndig person, som kender apparatet.

På denne baggrund finder nævnet, at speciallæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard den 29. september 2006 i sin klinik.