Klage over manglende reaktion på pludselig opstået vedvarende hovedpine efter samleje

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 26. maj 2006 ved telefonkonsultation, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0869024

Offentliggørelsesdato:

9. juli 2008

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 26. maj 2006 ved telefonkonsultation, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


kontaktede den 26. maj 2006 kl. ca. 7 vagtlægen, idet hun i forbindelse med samleje ca. fire timer tidligere havde fået voldsom hovedpine og opkastninger. Vagtlæge tilrådede hende at se tiden an.

kontaktede samme dag kl. 8. sin egen læge, hvorpå hun blev indlagt akut på . Der fandtes blødning uden på hjernen fra en bristet udposning (subarachnoidal aneurysmeblødning). blev opereret samme dag.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling.

Det er herved anført, at kontaktede vagtlæge, da hun 4 timer forinden pludselig havde fået voldsom hovedpine og opkastninger, og at vagtlægen rådede hende til at lægge sig til at sove, idet han mente, at det var en ganske harmløs spændingshovedpine. Det er videre anført, at dagen efter fik stillet diagnosen hjerneblødning og blev opereret.

Nævnets afgørelse af klagen


Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 26. maj 2006 ved vagtlægebesøg i hjemmet.

Begrundelse


Det fremgår af vagtlægejournalen, at vagtlæge den 26. maj 2006 kl. 7.06 om morgenen modtog et telefonopkald fra . Hun oplyste, at hun havde smerter i hovedet efter sex. Vagtlæge rådede hende til at se tiden an.

Det fremgår af vagtlæge s udtalelse til sagen, at i telefonen havde oplyst, at hun 4 timer tidligere i forbindelse med samleje havde udviklet voldsom hovedpine og opkastninger. Hun oplyste intet om bevidsthedstab, synsforstyrrelser, kraftnedsættelse eller føleforstyrrelser.

Der er således ingen oplysninger i journalen om en eventuel nærmere kortlægning af s tilstand på henvendelsestidspunktet. Vagtlæge valgte ifølge sin udtalelse til sagen at se tiden an, indtil kunne kontakte sin egen læge én time senere, idet han bedømte, at der var tale om en banal spændingshovedpine. Vagtlæge oplyser endvidere, at henvendelsen skete mindre end en time inden egen læge åbnede, og at det næppe ville være gået hurtigere at sende en læge end at få undersøgt ved egen læge.

Nævnet kan oplyse, at det er almindelig kendt, at blødning uden på hjernen fra et bristet kar (subarachnoidalblødning) netop kan debutere som en akut indsættende hovedpine i forbindelse med samleje. Det forekommer dog også, at der opstår pludselig, dunkende hovedpine af godartet, forbigående type ved samleje.

Det er nævnets vurdering, at det forhold, at der forekom pludselig, dunkende hovedpine med tilstedeværelsen af opkastninger, og det faktum, at hovedpinen var fortsat 4 timer, burde havde ledt tanken hen på alvorlig, truende sygdom, og at skulle have været indlagt akut på mistanke om blødning uden på hjernen fra et bristet kar (subaracnoidalblødning), som er en livstruende sygdom, med en primær dødelighed på op mod 40 %.

Patientklagenævnet finder herefter, at vagtlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med sin behandling af .