Klage over ufuldstændig undersøgelse ved koloskopi samt manglende opfølgning (tyktarmskræft)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 7. juni 2005 på Sygehus 1, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0869030

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2008

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 7. juni 2005 på Sygehus 1, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


blev af egen læge henvist til undersøgelse af tyktarmen (koloskopi) på grund af periodiske mavesmerter og vekslende afføringsmønster uden blod. Der var normal blodprocent (hgb). Egen læge havde forsøgt at foretage kikkertundersøgelse af endetarmen (rektoskopi), men det var ikke muligt.

Den 7. juni 2005 foretog overlæge , kirurgisk afdeling, Sygehus 1, koloskopi. Overlægen fandt tarmen lang og præget af forstoppelse, men med helt normal slimhinde, dog med uregelmæssige og udviskede konturer.

Umiddelbart i forlængelse af undersøgelsen foretog overlæge forundersøgelse for brok (hernie) ved lysken i højre side, og det blev aftalt, at dette skulle opereres efter en planlagt operation for prostatalidelse (TUR-P).

Der blev foretaget operation for højresidigt brok den 19. august 2005, og forløbet var ukompliceret.

I december 2005 fik foretaget udskiftning af venstre hofteled, og der opstod efterfølgende infektion i benet.

Den 17. august 2006 blev undersøgt hos speciallæge på grund af forstoppelse og smerter i maven samt 10 kg vægttab. Speciallægen foretog kikkertundersøgelse af den nederste del af tarmen (sigmoideoskopi) 30 cm oppe, og fandt små polypper, men på grund af den almene tilstand blev der anbefalet nærmere udredning under indlæggelse.

Den 2. oktober 2006 blev der ved kikkertundersøgelse (koloskopi) på Sygehus 2 fundet en kræftknude i højre side af tyktarmen (colon) med udsæd (metastaser) til leveren.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at ikke modtog en korrekt behandling, da det blev overset, at han havde kræft i tyktarmen.

Det er herved anført, at kræften nu har spredt sig til leveren.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af .

Begrundelse


Nævnet kan oplyse, at en koloskopi skal gennemføres til coecums bund, det vil sige til begyndelsen af tyktarmen. Dette skal verificeres ved gennemskinnelighed, konstatering af indmundingen af blindtarm eller tyndtarm eller ved røntgen/elektromagnetisk sensor. Er undersøgelsen på de rigtige indikationer ikke gennemført, hvilket sker i 10 % af tilfældene, skal der laves supplerende røntgen eller CT-skanning.

Ifølge journalen fandt overlæge indikation for fuld kikkertundersøgelse på i juni 2005.

Det er nævnets vurdering, at der var indikation for at foretage denne undersøgelse.

Ifølge journalen blev undersøgelsen gennemført til ascendens, og der blev ikke aftalt yderligere undersøgelse.

Det er samlet nævnets vurdering, at der på undersøgelsestidspunktet således ikke var forhold, der gav medicinske kontraindikationer for fuld tyktarmsundersøgelse.

Det er på den baggrund nævnets vurdering, at overlæge burde have ordineret fuld undersøgelse af tyktarmen (rtg/CT), når han ikke selv kunne gennemføre koloskopien.

Nævnet finder således, at overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .