Klage over syning af sår efter hundebid

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 11. maj 2007 i lægevagten, , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0869120

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2008

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 11. maj 2007 i lægevagten, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 11. maj 2007 henvendte sig til lægevagten, , da hun var blevet bidt af en hund.

blev undersøgt af vagtlæge , som behandlede såret med sårvask og syning, og der blev givet vaccine mod stivkrampe. fik udleveret en pjece om forebyggelse af infektion.

fik senere infektion i såret.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling den 11. maj 2007 i lægevagten, , i forbindelse med et hundebid.

Det er herved anført, at blev syet med fem sting, og at der efterfølgende gik betændelse i såret. Det er desuden anført, at såret ikke skulle have været syet.

Nævnets afgørelse af klagen


Vagtlæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 11. maj 2007 i lægevagten, .

Begrundelse


Det fremgår af vagtlægejournalen den 11. maj 2007 kl. 20.42 (er dog i journalen anført som 11. juli 2007), at blev undersøgt af vagtlæge , idet hun var blevet bidt af en hund og havde fået fire bidsår på højre hånd. havde ingen skader på kar og nerver (normale neurovaskulære forhold) eller sener. Såret på hånden blev afvasket og syet sammen med 4-0, en speciel tråd, og der blev påsat bandage (Allevyn). Det fremgår videre af journalen, at fik en stivkrampevaccination (Di-Te vacc), og hun blev efterbehandlet med Penicillin (Tb. Dicillin 500 mg 1 tb x 3 dagligt), og endelig fik hun en infektionsadvarsel.

Det fremgår af vagtlæge s udtalelse til sagen, at det er forventeligt, at en lille del af patienterne med sår vil udvikle en infektion senere i forløbet. Det fremgår videre af udtalelsen, at han, som vagtlæge, er ansvarlig for at informere patienterne om denne risiko, samt om, hvad de skal gøre i tilfælde af en eventuel infektion, hvilket blev informeret om, herunder fik hun udleveret pjecen ”vejledning til patienter med sår”, det vil sige en infektionsadvarsel.

Det fremgår af s klage, at der senere gik infektion i sårene.

Det er nævnets opfattelse, at det er under normen for almindelig anerkendt faglig standard at sy et dyrebid, idet der derved er risiko for at lukke en potentiel infektion inde. Selvom såret rengøres yderst grundigt, må der altid regnes med, at der fortsat vil være infektion i såret, således at en sammensyning vil øge risikoen for betydende infektion.

Det er videre nævnets opfattelse, at det er relevant ved dyrebid at ordinere antibiotisk behandling som forebyggelse mod infektion (infektionsprofylakse).

Det er endvidere nævnets opfattelse, at det er relevant at stivkrampevaccinere ved mindste tvivl om relevant dækning for stivkrampe.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet samlet, at vagtlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 11. maj 2007.