Klage over manglende konstatering af blodprop i hjertet

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hans behandling af i perioden fra den 2. til den 12. februar 2007 i sin klinik, jf. autorisationsloven § 17.

Sagsnummer:

0869128

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2008

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 2. til den 12. februar 2007 i sin klinik, jf. autorisationsloven § 17.

Hændelsesforløb


Den 1. februar 2007 fik problemer med sin vejrtrækning i forbindelse med, at han var ude at gå med sin hund. Den følgende morgen var hans tilstand forværret, og han havde svært ved at få luft, hvorfor han aftalte tid til konsultation samme dag hos praktiserende læge .

Ved konsultationen oplyste , at han havde trykken for brystet og var kortåndet. Læge fandt intet unormalt ved lytning på lunger og hjerte, ligesom et EKG viste normale forhold. havde let forhøjede infektionstal, og de aftalte tid til kontrol 3 dage senere.

Den 5. februar 2007 mødte til den aftalte kontrol, hvor han havde kraftig hoste og vejrtrækningsproblemer. Efter at have lyttet på s lunger, fik læge mistanke om lungebetændelse, og han ordinerede derfor antibiotikabehandling.

Ved kontrolbesøg den 12. februar 2007 hostede fortsat, men var uden feber, og læge noterede, at der var fremgang.

Den 19. februar 2007 var læge på ferie, og fik en akut tid hos en anden praktiserende læge, som straks indlagde ham på . Her konstaterede lægerne, at havde haft en blodprop i en af hjertets kranspulsårer.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog korrekt behandling af læge den 2. og 5. februar 2007, idet han ikke opdagede, at han havde en blodprop i hjertet og vand i lungerne.

Det er herved anført, at han den 2. februar 2007 næsten ikke kunne få luft og havde smerter i venstre underarm, men at han af læge fik at vide, at han skulle se tiden an. Videre er det anført, at han den 5. februar 2007 næsten ikke kunne kæmpe sig op til 1. sal på grund af kraftig hoste og vejrtrækningsbesvær, og at lægen konstaterede, at han havde lungebetændelse. Det er endvidere anført, at det på blev konstateret, at han havde en blodprop i hjertet og vand i lungerne. Endelig er det anført, at ¼ af det ene hjertekammer har lidt varig skade, og at hans hjertefunktion aldrig kan reetableres.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af i perioden fra den 2. til den 12. februar 2007.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at læge undersøgte den 2. februar 2007, da han havde trykken for brystet og vejrtrækningsbesvær (dyspnoe). Lægen fandt ham varm, tør, upåvirket og uden feber.

I journalen har læge noteret, at han fandt normale forhold ved lytning på lunger og hjerte (stet-p et c: i.s.a.), ligesom optegnelsen af hjertets elektriske aktivitet (EKG) viste normale forhold med sinusrytme uden tegn på iskæmi eller infarkttegn.

Det fremgår videre af journalen, at s blodtryk var 160/100, og at en blodprøve viste let forhøjede infektionstal (CRP:17).

Ved kontrol den 5. februar 2007 fik foretaget en lungefunktionsundersøgelse (LFU), og læge noterede i journalen, at hans lungefunktion (spirometri) lå under niveau. s blodtryk blev målt til 130/95, og infektionstallet var steget til 58.

Det fremgår yderligere af journalen, at læge lyttede på s lunger og hjerte, hvorved han fik mistanke om lungebetændelse (pneumoni). Han påbegyndte derfor behandling med penicillin, og de aftalte en tid til kontrol.

I sin udtalelse til sagen har læge oplyst, at s tilstand var forværret ved konsultationen den 5. februar 2007, og at han på mistanke om lungebetændelse iværksatte behandling med Primcillin, 800 mg 1 tablet 3 gange dagligt i 10 dage.

Ved kontrol den 12. februar 2007 noterede læge , at fortsat hostede, men at han var uden feber, og at der var fremgang. Lægen fandt få bilyde ved lytning på lunger, og han anbefalede fortsættelse af penicillinbehandlingen (cont.behl.).

Det er på baggrund af en gennemgang af det EKG, der blev foretaget den 2. februar 2007, nævnets vurdering, at det viser en mindre såkaldt elevation af ST-stykket i V1 til V4. Forandringen er af en højde på mere end 2 mm, hvilket i henhold til kriterierne muligvis kan være et tegn på, at havde en blodprop i hjertet.

Det er endvidere nævnets vurdering, at både den 2. og den 5. februar 2007 havde symptomer, som krævede en nærmere afklaring, da han ret pludselig havde fået trykken for brystet samt udtalt åndenød, og da han ikke havde feber eller dominerende hoste på dette tidspunkt.

Nævnet kan oplyse, at oplysningerne om symptomer i form af trykken i brystkassen og oplysningerne i hjertecardiogrammet kan pege på akut hjertelidelse, mens den udtalte åndenød kan pege på såvel hjertelidelse (svigt af pumpefunktionen) som en akut lungelidelse (blodprop i lungen).

Det er herefter nævnets vurdering, at læge allerede den 2. februar 2007 burde have indlagt til yderligere undersøgelser på baggrund af hans symptomer, som ikke naturligt kunne forklares som værende forårsaget af en lungebetændelse.

På denne baggrund finder nævnet, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 2. til den 12. februar 2007.