Klage over manglende udredning ved symptomer med vægttab på 10 kg, opkastninger og mavesmerter

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra den 11. august 2004 til maj 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans journalføring af behandlingen af i perioden fra den 11. august 2004 til maj 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0869621

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2009

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 11. august 2004 til maj 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> i perioden fra den 11. august 2004 til maj 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 9. august 2004 kontaktede en vagtlæge på grund af utilpashed med opkastninger, løs mave og mavesmerter. Vagtlægen stillede diagnosen mave/tarmkatar obs pro og behandlede med 1 ml. Vilan.

Den 11. august 2004 konsulterede praktiserende læge telefonisk. Der blev ordineret Imozop.

Den 20. august 2004 konsulterede igen læge , og han
ordinerede Lanzo på grund af øvre dyspepsi.

Fra den 20. august 2004 til den 21. oktober 2004 var der fem konsultationer og den 20. september 2004 en telefonkonsultation, hvor det blev noteret, at var gået ned med flaget, at hun følte sig fysisk udmattet, og var psykisk påvirket heraf, og der havde været et vægttab på 10 kg. Der blev ordineret fysioterapi. Derudover blev der i perioden ordineret Lactulose og Acinil.

Den 21. oktober 2004 var til en ambulant vurdering af følgevirkningerne efter cerebralt infarkt, som hun var indlagt med i marts 2004. havde problemer med kvalme, opkastninger, svimmelhed og balanceproblemer samt angstsymptomer. Der blev foreslået antidepressiv behandling.

Den 5. december 2004 havde igen kontakt til en vagtlæge på grund af opkastninger og kvalme. Vagtlægen fandt en fast tumor opadtil i midtlinen. Der blev ordineret Primperan og henvist til egen læge med henblik på henvisning til ultralydsscanning og gastroskopi.

Den 6. december 2004 blev indlagt akut på kirurgisk afdeling, , på grund af blodige opkastninger. Under denne indlæggelse blev der foretaget en gastroskopi og der blev fundet en stor bugspytkirtelcyste, der spontant havde udtømt sig i tolvfingertarmen. Der blev indlagt dræn i cysten.

blev udskrevet igen efter endt behandling den 16. december 2004. Under indlæggelsen blev der den 9. december 2004 konstateret et kaliumtal på 2,9, og blev sat i behandling med kaliumtilskud.

Den 13. januar 2005 konsulterede læge . Hændelsesforløbet blev gennemgået, og lægen undskyldte, at der ikke var foretaget kontrol af kaliumtal efter længere tids behandling med vanddrivende Furix.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling i perioden fra februar 2004 til 2006.

Det er herved anført, at i december 2004 fik konstateret en 10 x 12 x 8 cm stor cyste i bugspytkirtlen samt en masse gammel betændelse. Det er videre anført, at personalet på hospitalet var forundret over, at ikke havde fået målt sit kaliumtal på trods af hendes forbrug af tabletter. Der er endvidere anført, at s blodsukker ikke blev målt af lægen på trods af, at man i forbindelse med en længerevarende bugspytbetændelse kan udvikle diabetes.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 11. august 2004 til maj 2006 i sin klinik.

Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin journalføring af behandlingen af i perioden fra den 11. august 2004 til maj 2006 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 9. august 2004, at kontaktede en vagtlæge på grund af utilpashed med opkastninger, løs mave og mavesmerter. Vagtlægen stillede efter en objektiv undersøgelse diagnosen mave/tarmkatar (gastroenteritis obs pro) og behandlede med 1 ml. Vilan (nicomorphin).

Ifølge journalen den 11. august 2004 konsulterede læge pr. telefon. Der blev ordineret Imozop (zopiclon).

Det fremgår af journalen den 20. august 2004, at igen konsulterede læge , og at han ordinerede Lanzo (syrepumpehæmmende præparat) på grund af ubehag eller smerte i maven (øvre dyspepsi).

Ifølge journalen var der i perioden fra den 20. august til den 21. oktober 2004 fem konsultationer. Den 20. september 2004 var der en telefonkonsultation, hvor det blev noteret, at var gået ned med flaget, at hun følte sig fysisk udmattet og var psykisk påvirket heraf, og der havde været et vægttab på 10 kg. Der blev ordineret fysioterapi. Derudover blev der i perioden ordineret Lactulose og Acinil (cimetidin), som nedsætter produktionen af mavesyre.

Det fremgår af journalen den 21. oktober 2004, at var til en ambulant vurdering i neurologisk ambulatorium, , af følgevirkningerne efter en blodprop i hjernen (cerebralt infarkt), som hun var indlagt med i marts 2004. havde problemer med kvalme, opkastninger, svimmelhed og balanceproblemer samt angstsymptomer. Der blev foreslået antidepressiv behandling.

Ifølge journalen den 5. december 2004 havde igen kontakt til en vagtlæge på grund af opkastninger og kvalme. Vagtlægen fandt en fast tumor opadtil i midtlinen. Der blev ordineret Primperan 2 ml og henvist til egen læge med henblik på henvisning til ultralydsscanning og gastroskopi.

Det fremgår af journalen den 6. december 2004, at blev indlagt akut på kirurgisk afdeling, , på grund af blodige opkastninger. Under denne indlæggelse blev der foretaget en gastroskopi, og man fandt en stor bugspytkirtelcyste, der spontant havde udtømt sig i tolvfingertarmen. Der blev indlagt dræn i cysten.

Det er nævnets opfattelse, at læge s journal ikke indeholder nogen relevante oplysninger vedrørende dette forløb, idet det den 6. august 2004 er journalført, at var oprørt psykisk samt den 20. september 2004, at hun var gået ned med flaget og havde tabt 10 kg. Det fremgår heller ikke af journalen, at læge gjorde sig nogen overvejelser vedrørende det betydelige vægttab, ligesom det heller ikke fremgår, at situationen havde forbindelse til den efterfølgende indlæggelse i december 2004.

Nævnet finder, at det skete vægttab på 10 kg er påfaldende, og det er nævnets vurdering, at læge som minimum burde have foretaget laboratorieundersøgelser samt almindelig, objektiv undersøgelse. Hvor tidligt i forløbet, laboratorieprøver og klinisk undersøgelse ville have afsløret abnorme forhold, er helt uvist.

Ifølge journalen blev udskrevet fra den 16. december 2004 efter endt behandling. Under indlæggelsen blev der den 9. december 2004 konstateret et kaliumtal (se-K) på 2,9, og blev sat i behandling med kaliumtilskud.

Nævnet kan oplyse, at normalområdet for værdien af indholdet af kalium er mellem 3,5 og 5 mmol/l.

Det fremgår af journalen den 13. januar 2005, at konsulterede læge . Hændelsesforløbet blev gennemgået, og lægen undskyldte, at der ikke var foretaget kontrol af se-K efter længere tids behandling med vanddrivende Furix.

Det er nævnets opfattelse, at var i behandling med Coversyl (ACE-hæmmer, blodtrykssænkende præparat), Furix, som er et kraftigt virkende vanddrivende middel samt Norvasc, som er et præparat, der kan anvendes mod hjertekrampe. Dertil fik Kaleroid tabletter for at dække det med den vanddrivende behandling forbundne kaliumtab.

Det er videre nævnets opfattelse, at en behandling som den beskrevne løbende bør kontrolleres laboratoriemæssigt, idet Furex som nævnt medfører kaliumtab, mens Coversyl modsætningsvis virker kaliumbesparende. Da stofferne har modsatrettet virkning med hensyn til kalium, er det ikke muligt at forudsige, om behandlingen skal suppleres med kaliumtilskud eller ikke.

Nævnet finder derfor, at læge burde have sikret sig løbende kontroller, men ifølge det foreliggende journalmateriale har der kun været foretaget kontrol i 2000 samt i 2006, og der synes ikke at være foretaget blodprøver i det mellemliggende tidsrum.

Vedrørende klagen over, at blodsukker ikke blev målt i forbindelse med sygdommen i bugspytkirtlen, fremgår det ikke af journal eller lægens udtalelse, at blodsukkeret blev målt før den. 10. april 2006, hvor der blev målt et forhøjet blodsukker på 19,8 mmol/l. Efterfølgende måling af fasteblodsukker den 9. maj 2006 viste 8,2 mmol/l.

Det fremgår ikke af journalen, hvornår blev sat i behandling, men ud fra udtalelsen fra læge må det være i maj 2006 efter konstatering af det forhøjede fasteblodsukker. Af journalen fremgår det, at siden blev fulgt med måling af fasteblodsukker og HbA1C 3 gange med 1 til 5 måneders interval.

Det er nævnets opfattelse, at der som omtalt ikke blev foretaget blodprøvekontroller før i 2006, hvor der den 10. april 2006 blev konstateret et blodsukker på 19,8, hvilket er betydeligt forhøjet.

Det er videre nævnets opfattelse, at der ikke er nogen kommentarer af fundet i journalen og praktiserende læge kommer i sin redegørelse heller ikke ind på, hvornår diagnosen diabetes er stillet.

Nævnet har bemærket, at læge i sin udtalelse har anført, at kalium og HbA1C (langtidsblodsukker) jævnligt blev fulgt, men som anført foreligger der ikke nogen prøver i tidsrummet fra oktober 2000 til februar 2006. Som led i løbende blodtrykskontrol bør indgå blodsukkermålinger især hos en person, der måske har en ændret bugspytkirtelfunktion.

Det er nævnets opfattelse, at en praktiserende læges pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed omfatter en pligt til at føre ordnede optegnelser i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 846 af 13. oktober 2003. Heraf fremgår det blandt andet, at iværksat behandling skal journalføres.

Samlet finder nævnet, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 11. august 2004 til maj 2006 i sin klinik.

Nævnet finder videre, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af perioden fra den 11. august 2004 til maj 2006.