Klage over manglende akut CT-scanning ved muligt hovedtraume i forbindelse med fald under alkoholpåvirkning

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 27. august 2006 på akut modtageafdeling, Sygehus 1, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0869628

Offentliggørelsesdato:

18. november 2008

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 27. august 2006 på akut modtageafdeling, Sygehus 1, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 27. august 2006 blev indbragt ukontaktbar af Falck og indlagt på akut modtageafdeling, Sygehus 1. Ved indlæggelsen svarede mumlende med få ord, men kunne meddele, at han havde indtaget alkohol. Da overlægen havde mistanke om forgiftning med ecstasy, blev der givet væske- og medicinbehandling, og han blev efterfølgende overvåget elektronisk.

Den 27. august 2006 kl. 9.15 foretog overlæge en undersøgelse af , hvor han fandt, at denne var let at vække, vågen, klar og relevant. klagede over tømmermænd samt smerter i og omkring venstre øre. Efter nærmere undersøgelse vurderede overlæge , at tilstanden var forårsaget af en ret massiv alkoholindtagelse. blev udskrevet samme dag kl. 14.

Den 28. august 2006 henvendte sig til egen læge, idet han havde kvalme, opkastning og venstresidig hovedpine. Der blev fundet en blodansamling ved knoglen bag øret på venstre side, hvorfor lægen henviste til undersøgelse på skadestuen, Sygehus 1. Her blev der fundet indikation for overflytning til neurokirurgisk afdeling, Sygehus 2, idet der ved CT-scanning var fundet et ganske omfattende knoglebrud med blodansamling såvel over som under den hårde hjernehinde samt flere små blødninger i hjernevævet på venstre side.

Den 28. august 2006 blev indlagt på neurokirurgisk afdeling, Sygehus 2, hvor det ved ankomsten blev bemærket, at ustimuleret faldt hen, og der blev foretaget udtømmelse af blodansamlingen i hjernen med et ukompliceret efterforløb. En efterfølgende CT-scanning viste, at blodansamlingen var borte.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At den 27. august 2006 ikke modtog korrekt behandling på akut modtageafdeling, Sygehus 1.

Det er herved anført, at blev indbragt på afdelingen i bevidstløs tilstand kl. 3.30. Det er videre anført, at han kl. 14 blev udskrevet uden nogen form for undersøgelse. Det er i den forbindelse anført, at ikke fik besked om at holde øje med symptomer på hjernerystelse. Endelig er det anført, at det ved scanning næste dag blev konstateret, at der var tale om hjerneblødning og kraniebrud.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 27. august 2006 på akut modtageafdeling, Sygehus 1.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 27. august 2006, at blev indbragt af Falck og akut indlagt, idet han var faldet om på et diskotek. havde indtaget alkohol og muligvis ecstasy.

Ifølge udtalelse til sagen fra overlæge , blev indlagt kl. 3.45.

Det fremgår videre af journalen den 27. august 2006, at ved ankomsten til Sygehus 1 var nærmest ukontaktbar, men kunne svare mumlende med nogle enkelte ord og reagerede på smertestimulation. En neurologisk undersøgelse af reflekser, muskelspænding (tonus) og øjenreaktion viste normale forhold, og blev indlagt til elektronisk observation af blodtryk, puls og bevidsthedsniveau (skopovervåges samt observeres).

Det fremgår videre af journalen den 27. august 2006, at havde opkast i modtagelsen, og at der var mistanke om forgiftning med ecstasy, hvorfor han blev behandlet herfor.

Ifølge udtalelse til sagen fra overlæge tilså han den 27. august 2006 klokken 9.15 , som kunne vækkes overraskende let. Overlægen fandt herudover, at var umiddelbart vågen, klar og relevant, men dog noget desillusioneret. klagede over almindelige tømmermænd samt smerter i og omkring venstre øre.

Det fremgår af overlæge s partshøringssvar, at der i hans udtalelse skulle have stået desorienteret og ikke desillusioneret.

Det fremgår videre af overlæge s udtalelse, at han ved en objektiv undersøgelse fandt, at s blodtryk lå konstant omkring 100/50-60 mm Hg, og hans puls var 80-90. havde ikke feber, og overlægen fandt ingen tydelige tegn på hovedtraumer. Overlægen foretog en otoskopi af venstre øre og fandt, at trommehinden var reaktionsløs med normal lysrefleks. Overlæge vurderede, at denne tilstand var en følgevirkning af ret massiv alkoholindtagelse i timerne før indlæggelsen.

Videre fremgår det af journalen den 27. august 2006, at overlæge ordinerede, at kunne udskrives efter at have sundet sig nogle timer.

Ifølge journalen den 27. august 2006 klagede klokken 11.30 over hovedpine, der trak ned i venstre øre, og der blev uden lægelig vurdering givet 1g Panodil. Det fremgår videre, at blev observeret med blodtryk og puls indtil klokken 11.30, og at han på dette tidspunkt havde en påfaldende lav iltmætning i blodet (94 %).

Ifølge overlæge s udtalelse blev ikke tilset af en læge, da han blev udskrevet kl. cirka 14.

Patientklagenævnet skal bemærke, at det ikke fremgår af journalen, om der skete en lægelig vurdering af resultatet af de blodprøver, som blev taget den 27. august 2006 kl. 7.55 eller de registrerede værdier af blodtryk, puls, temperatur og iltmætning i blodet.

Nævnet kan oplyse, at en læge altid skal være opmærksom på et eventuelt samtidigt hovedtraume ved alkoholforgiftede personer. Såfremt der opstår mistanke om et hovedtraume, er der indikation for en akut CT-scanning af hjernen.

Det er nævnets vurdering, at overlæge ikke foretog en relevant behandling af , idet der blev truffet beslutning om udskrivelse efter cirka 5½ timers observation, og at overlægen tilskrev smerterne i og omkring venstre øre som en følgevirkning efter massiv indtagelse af alkohol, selv om der ikke forelå en bestemmelse af s alkoholpromille (serum-etanol).

Det er videre nævnets vurdering, at overlæge ikke foretog en relevant behandling af , idet blev udskrevet så tidligt, uden at der var foretaget en fornyet lægeundersøgelse og uden tilstrækkelig information om at henvende sig igen ved svimmelhed, kvalme og opkastninger.

Nævnet finder herefter, at overlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 27. august 2006 på akut modtageafdeling, Sygehus 1.