Klage over, at praktiserende læge overså abnormt blodprøvesvar

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af den 11. maj 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0870110

Offentliggørelsesdato:

20. december 2008

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> den 11. maj 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


led af en ryglidelse og havde endvidere gener fra sine hofter samt vandladningsgener gennem flere år.

Den 9. maj 2006 blev undersøgt af praktiserende læge , på grund af, at han havde haft problemer med træthed igennem et halvt år. Han havde i øvrigt gener fra hofte og ryg.

Læge tog en række blodprøver, herunder en blodprøve med henblik på at måle blærehalskirtlens antigen (PSA).

Den 11. maj 2006 ringede til læge , for at få svar på sine prøver. fik svar på alle sine blodprøver, undtagen PSA.

s vandladningsproblemer fortsatte og undersøgelser i juni 2007 viste, at der var tale om kræft i blærehalskirtlen.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling hos praktiserende læge i hans klinik i maj 2006.

Det er hertil oplyst, at led af træthed, hvorfor han fik taget blodprøver hos læge . Som svar på disse fik han og hans hustru at vide, at alt var fint. Det er videre oplyst, at lægen ikke reagerede på, at resultatet af blodprøverne viste, at s PSA-værdier var på 16,4. Det er hertil anført, at PSA-værdierne skal være på 4 eller derunder. Det er videre oplyst, at i juni 2007 var på sygehuset, idet han led af vandladningsbesvær. Her fik han taget yderligere prøver, og disse viste, at han havde kræft.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 11. maj 2006 i sin klinik.

Begrundelse


Den 9. maj 2006 fremgår det af journalen, at henvendte sig til læge , fordi han havde haft problemer med træthed gennem et halvt år. Han havde desuden gener fra hofte og ryg. Blodtrykket var 140/90, og læge tog nogle blodprøver.

Det fremgår af udtalelsen fra læge , at han tog blodprøver for blodprocent, blodlegemer, blodsukker, betændelsesmarkør, elektrolytter, nyrefunktion samt stofskifte. For god ordens skyld tog han også blodprøver for PSA, idet gennem flere år havde haft vandladningsproblemer.

Den 11. maj 2006 fremgår det af journalen, at fik svar på blodprøverne.

Læge har i sin udtalelse til sagen oplyst, at han på grund af en fejl overså blodprøveresultatet vedrørende PSA, idet han alene så på den øverste del af skærmbilledet, hvor alle blodprøverne fandtes, bortset fra PSA. Det fremgår endvidere af udtalelsen, at da denne prøve ikke var oplagt i forhold til s gener på dette tidspunkt, overså læge , at svaret på prøven manglede på skærmen.

Patientklagenævnet kan oplyse, at PSA anvendes som led i udredning for eventuel kræft i blærehalskirtlen, og at øverste normalværdi er 4. Forhøjede værdier kan imidlertid også ses ved infektioner og andre irritationstilstande.

Det er nævnets opfattelse, at læge burde have sikret sig en bedømmelse af alle resultater fra blodprøven den 9. maj 2006.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at en forhøjet PSA værdi altid bør medføre yderligere undersøgelser for kræft. Læge burde således på baggrund af s vandladningsproblemer samt forhøjet PSA have foretaget en endetarmsundersøgelse til bedømmelse af blærehalskirtlens størrelse samt henvist til yderligere undersøgelser.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 11. maj 2006.