Klage over at vagtlægen ikke ville sende en ambulance

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 13. april 2006 ved telefonisk henvendelse til lægevagten i jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0870113

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2009

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 13. april 2006 ved telefonisk henvendelse til lægevagten i <****> jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 13. april kl. 03.40 vågnede med stærke smerter i brystet. Hendes samlever ringede til lægevagten, og læge henviste familien til selv at køre til vagtlægens konsultation på .

Kort tid efter telefonsamtalen mistede bevidstheden, og samleveren rekvirerede en ambulance, som kørte hende til . Ved ankomsten til var kun dårligt kontaktbar, og EKG viste, at hun havde en stor blodprop i hjertet (hjerteinfakt). Hun blev efter nedkøling og anden forberedelse akut overflyttet til et andet sygehus, hvor der blev indsat en stent i et totalt tillukket hjertekar. Det blev efterfølgende konstateret, at havde fået en alvorlig hjerneskade efter iltmangel i forbindelse med blodproppen i hjertet.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At vagtlægen ikke ville sende en ambulance.

Det er herved anført, at havde stærke smerter i brystet og ønskede en ambulance, men at vagtlægen mente, at hun selv skulle køre til . Det er videre anført, at hun herefter faldt bevidstløs om, og at hun efterfølgende har fået en alvorlig hjerneskade.

Nævnets afgørelse af klagen


Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 13. april 2006 ved telefonisk henvendelse til lægevagten i .

Begrundelse


Den 13. april 2006 fremgår det af epikrisen fra vagtlæge vedrørende den telefoniske henvendelse til lægevagten, at havde haft smerter bag brystbenet (sternum) gennem ca. en time. Det fremgår endvidere, at hun ikke havde haft dette før, og at hun ikke havde haft infektion og hoste, ligesom hun ikke havde problemer med maven.

Det fremgår endvidere af epikrisen, at vagtlæge vurderede, at det kunne dreje sig om hjertekramper (angina pectoris).

Det fremgår af udtalelsen fra vagtlæge , at han skønnede at det var rimeligt at vurdere før eventuel indlæggelse, hvorfor han visiterede til undersøgelse i lægevagtens konsultation i .

Det fremgår af sagens akter, at besvimede umiddelbart efter samtalen, hvorefter der blev rekvireret en ambulance.

Patientklagenævnet kan oplyse, at centrale brystsmerter evt. med udstråling til hals eller arme, hyppigst venstre side, er tegn på iltmangel til hjertemusklen. Iltmangel kan opstå som følge af åreforkalkning eller på grund af en akut opstået blodprop i blodtilførslen.

Det er nævnets opfattelse, at patienter med mistanke om blodprop i hjertet eller nedsat blodforsyning til hjertet hurtigst muligt bør indlægges på et sygehus med henblik på videre undersøgelse og behandling, idet det er vigtigt med en hurtig genetablering af blodforsyningen til hjertet.

Det er nævnets vurdering, at det skøn, vagtlæge foretog den 13. april 2006, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet han på baggrund af smerternes varighed sammenholdt med s alder og øvrige gener burde have fået mistanke om nedsat blodforsyning til hjertemusklen og indlagt hende på baggrund deraf.

På baggrund af ovenstående, finder nævnet, at vagtlæge har handlet under normen for almindelig gældende faglig standard ved at undlade øjeblikkelig indlæggelse af , og i stedet visitere hende til vurdering i lægevagtens konsultation i .