Klage over at patienten måtte vente på operation i fastende tilstand i mere end et døgn

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge A for hans behandling af den 25. oktober 2006 på kirurgisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge B for hendes behandling af den 25. oktober 2006 på urologisk afdeling, Sygehus Y, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0870225

Offentliggørelsesdato:

20. december 2008

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge A for hans behandling af <****> den 25. oktober 2006 på kirurgisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge B for hendes behandling af <****> den 25. oktober 2006 på urologisk afdeling, Sygehus Y, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 24. oktober 2006 blev af lægevagten henvist til at møde fastende på Sygehus X den følgende morgen kl. 8, idet han havde en byld i skridtet.

blev den 25. oktober 2006 på kirurgisk afdeling, Sygehus X, kl.12.10 og kl. 13 tilset af to læger, der begge fandt, at var uden feber, og at han i venstre lyske havde en 3 x 4 cm stor byld. Lægerne ordinerede faste med henblik på operation af bylden.

blev den 25. oktober 2006 kl. 15. tilset af 1. reservelæge A, der fandt, at der var en 1½ cm stor bylddannelse, der ikke var beliggende i lysken men på pungen. Han henviste til overflytning til urologisk afdeling, Sygehus Y, med henblik på yderligere behandling.

Den 25. oktober 2006 kl. 22 blev undersøgt af 1. reservelæge B på urologisk afdeling, Sygehus Y. Der var spontant gået hul på bylden, og der var kommet pus ud af den. 1. reservelægen fandt, at der var indikation for udtømning af bylden i fuld bedøvelse den følgende dag, og hun bad faste med henblik på foretagelse af indgrebet dagen efter.

Den 26. oktober 2006 fik plejepersonalet på urologisk afdeling besked fra operationsafdelingen om, at først ville kunne opereres efter kl. 15.

Den 26. oktober 2006 kl. 17.50 valgte at gå hjem, idet han havde mistet tålmodigheden.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling på afdeling 2 A, Sygehus X, den 25. oktober 2006.

Det er herved anført, at mødte fastende den 25. oktober 2006 om morgenen med henblik på operation, men at han efter at være blevet undersøgt kl. ca. 15.30 fik at vide, at han skulle overføres til Sygehus Y.

2. At ikke modtog en korrekt behandling på afdeling 12.5, Sygehus Y, den 25. og den 26. oktober 2006.

Det er herved anført, at ankom til Sygehus Y ca. kl. 17.00 den 25. oktober 2006, men at han dagen efter ca. kl. 18.00 tog hjem, da han endnu ikke var blevet opereret. Videre er det anført, at han først blev tilset af en læge kl. ca. 23.00 den 25. oktober 2006, og at der på dette tidspunkt var gået hul på bylden i skridtet.

Det er i relation til begge klagepunkter anført, at var fastende under hele forløbet.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


1. reservelæge A har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 25. oktober 2006.


Begrundelse


Ifølge klagen mødte fastende den 25. oktober 2006 kl. 8.00 på Sygehus X.

Det fremgår af journalen, at på kirurgisk afdeling, Sygehus X, kl.12.10 og kl. 13. blev tilset af to læger, der begge fandt, at var uden feber, og at han i venstre lyske havde en 3 x 4 cm stor byld. Lægerne ordinerede faste med henblik på operation af bylden.

blev ifølge journalen tilset af 1. reservelæge A den 25. oktober 2006 kl. 15. Han fandt, at der var en 1½ cm stor såkaldt fluktuerende bylddannelse, der ikke var beliggende i lysken men på pungen.

Det fremgår af 1. reservelæge As udtalelse til sagen, at han fandt, at det drejede sig om en lidelse knyttet til s urinveje og kønsorganer (urologisk lidelse), hvorfor han henviste til overflytning til urologisk afdeling, Sygehus Y, med henblik på yderligere behandling.

Nævnet kan oplyse, at behandling af sygdomme i urinveje og mandlige kønsdele hører under det medicinske speciale urinvejskirurgi (urologi).

Det er nævnets vurdering, at 1. reservelæge A foretog relevant undersøgelse af .

Det er videre nævnets vurdering, at da var alment upåvirket var der ikke indikation for akut åbning af bylden på 1. reservelæge As egen afdeling.

Det er endelig nævnets vurdering, at 1. reservelæge A relevant henviste til urologisk afdeling.

På den baggrund finder nævnet, at 1. reservelæge A ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 25. oktober 2005.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


1. reservelæge B har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 25. oktober 2006. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om 1. reservelæge B havde tilbudt indtagelse af føde, henset til at der var to timer til, at han atter skulle faste med henblik på bedøvelse og operation den 26. oktober 2006, idet der var tilstrækkelig tid hertil.

Begrundelse


Det fremgår af sygeplejejournalen fra urologisk afdeling, Sygehus Y, at havde fastet siden kl. 22 den 24. oktober 2006, og han fik derfor opsat saltvandsdrop

Ifølge journalen den 25. oktober 2006 blev undersøgt kl. 22 af 1. reservelæge B. Der var spontant gået hul på bylden (perforeret spontant), og der var kommet rigelige mængder pus ud. 1. reservelægen fandt, at perforationshullet dog var meget lille, og at der var indikation for bred åbning af perforationshullet og udtømning af bylden (åbning og sanering af abscessen) den følgende dag i fuld bedøvelse. Hun bad faste med henblik på indgrebet dagen efter.

Det fremgår af 1. reservelæge Bs udtalelse til sagen, at hun ikke fandt indikation for akut operation samme aften eller nat.

Det er nævnets vurdering, at der i s situation ikke var indikation for akut operation.

Nævnet finder således, at 1. reservelæge B relevant besluttede, at operation kunne vente til den følgende dag.

Det fremgår af 1. reservelæge Bs udtalelse til sagen, at normale fasteregler er, at patienten kan faste fra kl. 24 og tørste fra operationsdagen kl. 6.00.

Nævnet finder anledning til at bemærke, at på tilsynstidspunktet næsten havde fastet et helt døgn.

Det er nævnets vurdering, at det, henset til at der var to timer til, at atter skulle faste med henblik på bedøvelse og operation den 26. oktober 2006, havde været hensigtsmæssigt, at 1. reservelæge B havde tilbudt ham indtagelse af føde, idet der var tilstrækkelig tid hertil.

Den 26. oktober 2006 fik plejepersonalet på urologisk afdeling ifølge sygeplejejournalen besked fra operationsafdelingen om, at først ville kunne opereres efter kl. 15.

Det fremgår af journalen den 26. oktober, at kl. 17.50 valgte at gå hjem, idet han havde mistet tålmodigheden.

Nævnet finder anledning til at bemærke, at det er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at foretage prioritering af andre patienter med mere akut operationsbehov.

På den baggrund finder nævnet, at 1. reservelæge B ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 25. oktober 2006. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om hun havde tilbudt ham fødeindtag, henset til at der var to timer til, at han atter skulle faste med henblik på operation.