Klage over at patient ikke modtog korrekt behandling i forbindelse med smerter i brystkassen

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 25. oktober 2006 ved besøg i hjemmet, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0870226

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2009

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 25. oktober 2006 ved besøg i hjemmet, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


ringede den 25. oktober 2006 kl. 2.02 til lægevagten i på grund af smerter i brystkassen, som var blevet værre i løbet af eftermiddagen. Det blev oplyst, at havde forhøjet blodtryk og at hun var i behandling herfor. havde forsøgt med smertestillende medicin uden effekt, idet hun havde kastet op. Henvendelsen blev visiteret til aflæggelse af besøg af en vagtlæge.

Vagtlægebesøget blev udført af læge den 25. oktober 2006. Han fik oplyst, at havde smerter i højre side af brystet og højre skulder. Der var ikke smerter bag brystbenet, ej heller havde der været kvalme eller opkastning i løbet af dagen. Ved sin undersøgelse af lungerne fandt lægen normale forhold. Blodtrykket var normalt og pulsen regelmæssig. Der blev ved berøring fundet udtalt ømhed af brystmuskulaturen i højre side af brystet og i nakken. Lægen fandt, at det drejede sig om smerter i muskulaturen og ordinerede smertestillende medicin. Det blev aftalt, at skulle kontakte vagtlæge igen, hvis tilstanden ændrede sig, og at hun skulle kontakte egen læge med henblik på fortsat kontrol.

afgik ved døden efter en blodprop i hjertet den 25. oktober 2006 mellem kl. 8.00 og 9.00.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke har modtaget en korrekt behandling.

Det er herved anført, at vagtlægen burde have indlagt , idet hun havde ondt i brystet, og det trak om i ryggen og begge arme. Herunder blev vagtlægen oplyst om, at der var flere tilfælde af hjerteproblemer i s familie.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 25. oktober 2006 ved besøg i hjemmet.

Begrundelse


Det fremgår af journalnotatet den 25. oktober 2006, at læge aflagde besøg hos .

Ved sin undersøgelse af fik læge ifølge journalen oplyst, at havde haft smerter i højre side af brystet i to dage, men at smerterne var tiltaget i løbet af eftermiddagen. Hun havde været på arbejde den 24. oktober 2006. Der var ingen feber eller åndenød, og der var ingen smerter bag brystbenet (retrosternalt). Smerterne var lokaliseret til højre side af brystet og højre skulder. havde forsøgt med smertestillende medicin, men uden effekt. Der havde været kvalme og opkast i løbet af dagen. Ved stetoskopi og undersøgelse af lungerne fandt lægen normale forhold (vesikulær respiration, ingen dæmpning eller gnidningslyde). Blodtrykket var normalt (135/90), pulsen var regelmæssig med 88 slag i minuttet. Der blev ved berøring (palpation) fundet udtalt ømhed af brystmuskulaturen i højre side af brystet (højre pectoralis) og i nakken (regio nuchae). Lægen fandt, at det dejede sig om smerter i muskulaturen og ordinerede smertestillende medicin (Diclon 50 mg x 3).

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at oplysninger om hjertesygdomme i familien blev oplyst af og hendes søn.

Ifølge journalen blev det aftalt, at skulle kontakte vagtlægen igen, hvis tilstanden ændrede sig, og at hun skulle kontakte egen læge med henblik på fortsat kontrol.

Det er nævnets vurdering, at læge foretog en relevant undersøgelse af .

Nævnet kan oplyse, at smerter i højre side af brystkassen og skulder samt opkastninger kan have mange årsager. Den hyppigste årsag vil være smerter i bryst- og skuldermusklerne. Ved muskelsmerter vil der tillige være ømhed af musklerne ved tryk. En blodprop i hjertet viser sig oftest ved pludselig opstået voldsomme smerter bag brystbenet, opkastninger og utilpashed. Sygdomsbilledet ved en blodprop i hjertet vil således være meget voldsommere end ved muskelsmerter.

Nævnet kan videre oplyse, at når en læge skal vurdere en patient med brystsmerter, vil lægen spørge ind til placering af smerterne, varigheden og sværhedsgraden (sygehistorien). Ved sin undersøgelse vil lægen vurdere, om patienten er påvirket, lytte på lunger og hjerte samt undersøge for ømhed af brystmusklerne. Tyder sygehistorie og undersøgelsen på en blodprop i hjertet, vil lægen straks indlægge patienten. Tyder sygehistorie og undersøgelsen på muskelsmerter, vil lægen ordinere smertestillende medicin og bede patienten henvende sig igen, hvis tilstanden forværres.

Det er nævnets vurdering, at der på baggrund af s sygehistorie (det langvarige forløb, lokalisation af smerterne samt det forhold, at hun havde været på arbejde) og læge s undersøgelse ikke var tegn til akut behandlingskrævende sygdom.

Det er således nævnets vurdering, at der ikke var nogen lægefaglig begrundelse for akut indlæggelse af den 25. oktober 2006.

Det er således endvidere nævnets vurdering, at læge iværksatte relevant behandling ved at ordinere smertestillende medicin og anbefale at kontakte vagtlæge igen ved forværring af tilstanden samt anbefale hende at kontakte egen læge med henblik på fortsat kontrol.

På den baggrund finder nævnet, at læge ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 25. oktober 2006.