Klage over manglende undersøgelse ved tiltagende smerter efter åreknudeoperation

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi og karkirurgi for hans behandling af den 3. november 2006 i , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0870227

Offentliggørelsesdato:

20. december 2008

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Karkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi og karkirurgi <****> for hans behandling af <****> den 3. november 2006 i <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


blev af egen læge henvist til den 9. august 2006 med henblik på fjernelse af store slyngende åreknuder på venstre ben.

Den 1. november 2006 foretog speciallæge en laseroperation af åreknuderne på venstre ben.

Ved kontrol den 3. november 2006 havde smerter i låret. Der blev foretaget dupleksscanning, som viste normale forhold. Speciallæge fandt ikke anledning til yderligere.

blev den 6. november 2006 undersøgt af egen læge, der henviste hende til Sygehus X, hvor hun blev behandlet for blodprop.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling den 3. november 2006 af læge i forbindelse med en operation for åreknuder i venstre ben.

Det er herved anført, at efter operationen tre gange gjorde læge opmærksom på, at hun havde meget ondt i det venstre ben, og at han svarede, at det var normalt. Videre er det anført, at læge derfor ikke ville undersøge hende yderligere, før hun fik en ny henvisning. Det er endvidere anført, at læge ikke vejledte hende om, hvordan hun skulle forholde sig, såfremt smerterne ikke forsvandt. Det er oplyst, at det viste sig, at hun havde en blodprop i benet.

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 3. november 2006 i .


Begrundelse


Det fremgår af journalen den 9. august 2006, at blev henvist til med henblik på fjernelse af store slyngende åreknuder på venstre ben.

Ifølge journalen den 28. september 2006 blev der foretaget scanning (dupleksscanning), som viste tilbageløb i de store vener (refluks svarende til stor lateral stella gren, der fylder varicerne).

Det fremgår af journalen den 1. november 2006, at speciallæge foretog laseroperation af åreknuderne på venstre ben (laserablation af en anterior acesssorisk venae sapehena magna på forsiden af låret samt phlebectomi af varicerne).

Ved kontrol den 3. november 2006 klagede ifølge journalen over smerter i venstre lår.

Ifølge klagen påpegede overfor speciallæge , at hun havde stærke smerter.

Der blev ifølge journalen den 3. november 2006 foretaget dupleksscanning i lysken, som viste, at den laserbehandlede vene var lukket, og at den dybe vene (vena femoralis) var normal.

Ifølge klagen undersøgte speciallæge ikke hele benet yderligere, idet han ikke havde hele støttestrømpen af.

Af speciallæge s udtalelse til sagen fremgår, at han anmodede om, at hun skulle konsultere egen læge, hvis hun ikke fik det bedre i løbet af en uges tid. Endvidere informerede han hende om, at såfremt der skulle foretages yderligere behandling hos ham, skulle hun, ifølge gældende regler, medbringe en ny henvisning fra sin læge.

Nævnet kan oplyse, at patienter sjældent har stærke smerter 3 dage efter variceoperation.

Det er nævnets vurdering, at s smerter kom på et tidspunkt, hvor smerterne burde være aftagende eller ophørt.

Det er nævnets vurdering, at eftersom der var foretaget kirurgiske indgreb på benet, burde speciallæge have undersøgt hele benet, da klagede over smerter, der var værre end forventet efter operationen.

Det er endvidere nævnets vurdering, at det ville have været relevant med tilbud om endnu en kontrol, såfremt smerterne ikke fortog sig. Det er ikke sandsynligt, at egen læge kunne have vurderet, hvorvidt smerterne var anderledes end forventet, såfremt de ikke havde fortaget sig.

På den baggrund finder nævnet, at speciallæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 3. november 2006.