Klage over for sen afsendelse af henvisning efter beslutning herom

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af den 7. januar 2008 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0870306

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2009

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> den 7. januar 2008 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


havde cirka 10 år tidligere fået foretaget en operation for spiserørsbrok.

Den 7. januar 2008 konsulterede læge , da han i godt 2 måneder havde haft smerter i maven. Læge fik oplyst, at der af og til var kvalme og opstød, men ikke halsbrand, samt at smerterne ofte var fødeudløste. Læge henviste til kirurgisk undersøgelse.

Den 4. februar 2008 kontaktede sygehuset for indkaldelse, men blev oplyst om, at der ikke var modtaget en henvisning, hvorfor forsøgte at få kontakt med læge .

Læge sendte henvisningen efter klager telefonisk havde rykket herfor.

Den 14. februar 2008 blev der ved kikkertundersøgelse på kirurgisk afdeling, , fundet forandringer i spiserøret foreneligt med tilbageløb af føde.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af læge den 7. januar 2008.

Det er hertil anført, at henvendte sig telefonisk til praktiserende læge den 7. januar 2008 på grund af smerter i maven. Det er videre anført, at praktiserende læge ønskede at henvise til en kikkertundersøgelse af maven, men at ikke modtog henvisningen før midten af februar.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 7. januar 2008 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 7. januar 2008, at henvendte sig til læge på grund af smerter opadtil i maven. Det blev oplyst, at der cirka 10 år forinden var blevet foretaget en operation på grund af tilbageløb af syre i spiserøret. Læge ville henvise til nærmere undersøgelse i hospitalsregi.

Den 4. februar 2008 konstaterede , at henvisningen fortsat ikke var modtaget og fik efterfølgende oplyst, at henvisningen nu ville blive sendt.

Det fremgår af læge s udtalelse af 26. april 2008, at henvisningen blev fremsendt for sent.

Det er nævnets opfattelse, at de symptomer, henvendte sig med den 7. januar 2008, med stor sandsynlighed kunne tilskrives mavesår eller opløb af syre i spiserøret, men hos en person i midten af halvtredserne kan alvorligere sygdom ikke udelukkes.

Det er videre nævnets opfattelse, at henvisninger vedrørende ikke-umiddelbart alarmerende sygdomstegn bør effektueres inden for få dage og næppe senere end 10-14 dage efter, at beslutning er truffet. Det forhold, at henvisningen ikke er fremsendt cirka en måned efter, at aftale er truffet herom, er ikke forsvarligt.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 7. januar 2008.