Klage over manglende samtykke til kikkertundersøgelse

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans indhentelse af informeret samtykke fra den 4. juli 2007 på kirurgisk afdeling, , jf. sundhedslovens § 15, jf. § 16.

Sagsnummer:

0870428

Offentliggørelsesdato:

20. december 2008

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 4. juli 2007 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. sundhedslovens § 15, jf. § 16.

Hændelsesforløb


var 87 år, svært handikappet og bevægehæmmet, og blev den 1. juli 2007 indlagt på kirurgisk afdeling, , på grund af pludselig blødning fra endetarmen.

Den 2. juli 2007 vurderede overlæge , at skulle have foretaget både kikkertundersøgelse af maven og af tyktarmen.

Den 3. juli 2007 fremgår det af journalen, at en anden læge havde noteret, at på det bestemteste frabad sig en kikkertundersøgelse af maven, og at dette måtte respekteres.

Den 4. juli 2007 foretog overlæge både en kikkertundersøgelse af s mave og tyktarm, idet overlæge ikke var opmærksom på journalens notat om s frabedelse af kikkertundersøgelse af maven.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke gav tilstrækkeligt samtykke til den gastroskopi, som blev foretaget den 4. juli 2007 på .

Det er hertil oplyst, at fik foretaget en gastroskopi, selvom han havde tilkendegivet, at han ikke ønskede at få den foretaget.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt sundhedslovens § 15, jf. § 16, ved sin behandling af den 4. juli 2007 på kirurgisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 2. juli 2007, at overlæge vurderede, at skulle have foretaget både kikkertundersøgelse af maven (gastroskopi) og af tyktarmen (koloskopi).

Det fremgår af journalen den 3. juli 2007, at en anden læge havde noteret, at på det bestemteste frabad sig en kikkertundersøgelse af maven (gastroskopi). Det fremgår endvidere, at lægen havde forklaret , at der kunne opstå den situation, at kikkertundersøgelsen af tyktarmen viste normale forhold, og at der så ikke var nogen forklaring på blødningen. Det fremgår endvidere af journalen, at fastholdt, at han ikke ønskede kikkertundersøgelse af maven, og at dette måtte respekteres.

Det fremgår af journalen den 4. juli 2007, at overlæge først foretog en kikkertundersøgelse af maven, som forløb ukompliceret, samt herefter foretog en kikkertundersøgelse af tyktarmen.

Det fremgår af journalen, at overlæge blev gjort opmærksom på, at han ikke havde været opmærksom på notatet i journalen den 3. juli 2007, hvor frabad sig en kikkertundersøgelse af maven, og at overlæge havde beklaget og forklaret og hans pårørende, at han ikke havde læst journalen igen før undersøgelsen, da han kendte journalnotaterne fra den 2. juli 2007.

Det fremgår af overlæge s udtalelse til sagen, at han i forbindelse med stuegang den 2. juli 2007 talte med , og fandt det indiceret at foretage en undersøgelse af tarmkanalen, og at han ikke på dette tidspunkt registrerede, at havde mere uvilje mod undersøgelsen end almindelig nervøsitet. Det fremgår endvidere af overlæge s udtalelse til sagen, at han ikke ved den sædvanlige gennemgang af patienterne den 4. juli 2007 bemærkede ændringer i de tidligere lagte planer, og at han ikke på selve endoskopiafsnittet fandt anledning til at læse journalen, da han følte sig overbevist om, at han kendte planen. Det fremgår yderligere af overlæge s udtalelse til sagen, at oplyste, at det ikke var meningen, at han skulle have foretaget en gastroskopi, men at overlæge overtalte ham til det, da overlæge tidligere havde talt med om det. Endelig fremgår det af overlæge s udtalelse til sagen, at han har erkendt ikke at have været opmærksom på notatet i journalen den 3. juli 2007, hvor frabad sig undersøgelsen.

Det er nævnets opfattelse, at overlæge burde have gennemlæst journalen forud for undersøgelsen af . Det er endvidere nævnets opfattelse, at s udtrykkelige frabedelse af kikkertundersøgelsen af maven fra dagen før, sammen med overlæge s oplysning om, at han ikke havde set notatet og den manglende dokumentation i journalen af, at skulle have ombestemt sig, betyder, at overlæge udførte kikkertundersøgelsen af s mave uden hans informerede samtykke.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge ikke overholdt kravet om indhentelse af informeret samtykke forud for sin behandling af den 4. juli 2007 på kirurgisk afdeling, .