Klage over manglende indhentelse af oplysninger om mavesmerter ved telefonisk konsultation hos lægevagten

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af ved telefonkonsultation i lægevagten den 29. oktober 2007, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0870711

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2009

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> ved telefonkonsultation i lægevagten den 29. oktober 2007, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


kontaktede telefonisk den 29. oktober 2007 vagtlæge på grund af mavesmerter.

Vagtlæge vurderede, at der var tale om en infektiøs tarmsygdom og anbefalede kogt vand, samt behandling med Panodil og varmepude.

blev efterfølgende den 30. oktober 2007 opereret for blindtarmsbetændelse.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af en vagtlæge den 29. oktober 2007.

har hertil oplyst, at hun kontaktede lægevagten telefonisk og oplyste om symptomer, som blandt andet var smerter i højre side af maven, opkast og kraftig puls. Videre har hun oplyst, at hun blot blev rådgivet om at sætte en varmepude på maven, drikke kogt vand og tage et par Panodiler. Hun har endelig oplyst, at hun ca. 3 timer senere blev indlagt med en alvorlig betændt blindtarm, og at hun blev opereret akut.

Nævnets afgørelse af klagepunktet


Vagtlæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af ved telefonkonsultation i lægevagten den 29. oktober 2007.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at den 29. oktober 2007 kontaktede lægevagt telefonisk.

Det fremgår videre af journalen, at vagtlæge vurderede, at der var tale om et maveonde med opkast siden om morgenen og uden feber, og at han gav kostråd.

Det fremgår af vagtlæge s udtalelse til sagen af 15. januar 2008, at han ikke erindrer , men at journalnotatets formulering svarer til den ordlyd han normalt anvender, når han efter udspørgen mener, at det drejer sig om infektiøs tarmsygdom (enteritis), samt at han anbefalede kogt vand, samt Panodil og varmepude.

Det fremgår videre af udtalelsen, at vagtlæge er sikker på, at ikke har udtalt sig om voldsomt brændende smerter i højre side af maven, da han i så fald ville have tilbudt en klinisk undersøgelse.

Nævnet kan oplyse, at blindtarmsbetændelse har symptomer som smerte nedadtil i højre side af maven og stop for luft og afføring. Symptomerne feber og opkastning er usikre symptomer. Patienten bevæger sig ofte sammenkrøbet og med forværring af smerter ved bevægelse.

Det er nævnets vurdering, at vagtlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved at foretage en meget kort og summarisk udspørgen og journalføring.

Det er nævnets opfattelse, at vagtlæge burde have spurgt nærmere ind til smerternes lokalisation, om havde haft afføring, herunder eventuelt diarre eller forstoppelse, hendes gynækologiske sygehistorie, vandladningssymptomer, om hun fik nogen medicin, og hvorvidt hun tidligere havde fejlet noget med maven.

På denne baggrund finder nævnet, at vagtlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved behandlingen af ved telefonkonsultation i lægevagten den 29. oktober 2007.