Klage over lang visitationstid

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hendes behandling af den 28. september 2006 og den 22. januar 2007 på radiologisk afdeling, sygehus X, jf. lægelovens § 6 og autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0871203

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2009

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hendes behandling af <****> den 28. september 2006 og den 22. januar 2007 på radiologisk afdeling, sygehus X, jf. lægelovens § 6 og autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


havde følt en knude i højre bryst, hvorfor der den 28. september 2006 på radiologisk afdeling, sygehus X af læge blev udført klinisk undersøgelse, ultralydundersøgelse og mammografi af begge bryster.

Foretagne undersøgelser viste godartede forkalkninger i formentlig blærer eller forandringer i brystvævet (fibroadenomatose).

På grund af den fortsatte knude i højre bryst samt smerter og besvær med at ligge på højre side henvendte sig til egen læge den 15. januar 2007. Lægen sendte henvisning til radiologisk afdeling, X med henblik på gentagelse af undersøgelserne.

Henvisningen blev modtaget på radiologisk afdeling den 22. januar 2007 og visiteret af læge , der henholdt sig til resultatet af undersøgelserne den 28. september 2006 og fastsatte tidspunktet for den nye undersøgelse til den 20. juli 2007.

Efter anmodning fra sendte radiologisk afdeling, sygehus X, hvor der var lang ventetid på mammografi, henvisningen til radiologisk afdeling, Sygehus Y, hvor fik foretaget undersøgelserne den 21. februar 2007. Disse undersøgelser påviste en knude i højre bryst.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. at ikke modtog en korrekt behandling af læge på sygehus X den 28. september 2006 i forbindelse med en mammografi.

har hertil oplyst, at hun fik foretaget en mammografi af nævnte læge, og at hun i den forbindelse fik oplyst, at ”der ikke var noget”. har videre oplyst, at der i februar 2007 blev konstateret en knude, som nu også kunne ses på billederne fra den 28. september 2006, ligesom det kunne konstateres, at knuden var vokset og var stærkt suspekt.

2. at ikke modtog en korrekt behandling på sygehus X den 15. januar 2007 i forbindelse med indkaldelse til fornyet undersøgelse.

har hertil oplyst, at hun den 15. januar 2007 rettede henvendelse til egen læge, idet hun fortsat kunne føle en knude, havde smerter og ikke kunne ligge på højre side. Hendes egen læge sendte henvisning til sygehus X, og sygehus X reagerede på denne med besked om fornyet kontrol den 20. juli 2007. Videre har oplyst, at hun bad sygehus X videresende henvisningen til Sygehus Y, hvor hun fik en tid den 21. februar 2007. Her blev der konstateret en knude i brystet, og har oplyst, at hun efterfølgende er blevet opereret og har gennemgået strålebehandling for mammacancer samt gennemgået diverse undersøgelser.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 28. september 2006.

Begrundelse


Ifølge journalen henvendte sig på grund af en knude følt i højre bryst.

Det er på baggrund af gennemgang af foreliggende digitale billeder dateret den 28. september 2006 nævnets vurdering, at billedkvaliteten er god. Der foreligger 3 optagelser af hvert bryst, henholdsvis en skråoptagelse, en kranio-kaudal (oppefra-ned optagelse) og en medio-lateral (en lige sideoptagelse).

Det er på baggrund af gennemgang af undersøgelsen nævnets vurdering, at der på begge sider ses popcornagtige grove forkalkninger tydende på forkalkede fibroadenomer (bindevævsknuder). På venstre side ses ingen isolerede tumores, maligne mikroforkalkninger eller sekundære cancertegn. På højre side ses beliggende svarende til cirka kl. 9 og 8 cm fra papillen en 14 mm stor fortætning med fine spiculae og med indtrækninger. Processen er irregulær. Processen indeholder flere mikroforkalkninger.

Det et nævnets vurdering, at forandringer, der skyldes tidligere operationer også til trods for, at der angives at være ar efter tidligere operationer tillige svarende til det suspekte område, vil se anderledes ud på mammografioptagelser.

Det er videre nævnets vurdering, at det bør afstedkomme yderligere undersøgelser, når der findes en følelig knude, og mammografien ikke viser sikre godartede forandringer,.

Samlet finder nævnet således, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 28. september 2006.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Læge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 22. januar 2007.

Begrundelse


Ifølge journalen var læge henvist fra sin praktiserende læge, idet hun igen havde følt en knude.

Det er nævnets vurdering, at en patient, der henvender sig via egen læge på grund af, at en knude, der er følt i brystet, er voksende, bør vedkommende grupperes til gruppe 1, hvilket bør afstedkomme en undersøgelse inden for 14 dage.

Det er på den baggrund nævnets vurdering, at burde have været tilbudt en tidligere tid til fornyet undersøgelse.

Nævnet finder således, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 22. januar 2007.