Klage over patologs fejlregistrering.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 14. marts 2007 på patologisk afdeling, Sygehus, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0871213

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2009

Speciale:

Vævs- og celleundersøgelser (patologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 14. marts 2007 på patologisk afdeling, <****> Sygehus, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 7. marts 2007 fik foretaget en brystkræftoperation, hvor overlæge efterfølgende som patolog udførte typebestemmelsen med henblik på den efterfølgende behandling.

I forbindelse med registreringen blev det fejlagtigt oplyst, at svulsten viste positiv reaktion for østrogenreceptor.

blev herefter behandlet med Tamoxifen i 3½ måned, inden det blev opdaget, og hvorefter behandlingen blev ændret.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At patologbeskrivelsen ikke var korrekt.

Det er hertil anført, at det fejlagtigt fremgår af beskrivelsen, at præparatet var østrogenreceptor positivt og HER positiv. Dette har medført, at fejlagtigt i 3½ måned er blevet behandlet med Tamoxifen.

Det er videre anført, at fik mistanke om, at noget var galt, og kontaktede . Hun fik foretaget en ny patologundersøgelse, hvorefter beskrivelsen blev ændret til østrogenreceptor negativ og HER 2 negativ, og behandlingen blev ændret til kemo og Herceptin.


Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 14. marts 2007.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at overlæge den 14. marts 2007 foretog en patologibeskrivelse af væv udtaget i forbindelse med operationen.

Det fremgår af histologibesvarelsen, at østrogenreceptor var negativ og såkaldt HER2 positiv.

Det fremgår videre af det patologiskema (DBCG-skema) der blev indsendt til central registrering, at østrogenreceptor var registreret positiv (ER-bestemmelse) og HER2 positiv.

Det er Patientklagenævnets vurdering, at selve vurderingen og beskrivelsen af ER og HER reaktionen i tumorvævet var korrekt.

Nævnet finder derimod, at der ved overførsel af data fra mikroskopibeskrivelse til DBCG-skemaet fejlagtigt af overlæge blev anført 90 % positive ER-celler, altså en kraftig positiv reaktion.

Nævnet kan oplyse, at for behandling med stoffet Tamoxifen skal svulsten vise en positiv reaktion for østrogenreceptorer. Da kræftlægerne, som planlægger kemobehandlingen, benytter indberetningsskemaet som baggrund for valg af behandling, vælger de at starte behandling med Tamoxifen, som er virkningsløst ved receptor negativ brystkræft.

Nævnet finder på denne baggrund at overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 14. marts 2007.