Klage i forbindelse med diagnosticering af tuberkulose

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra den 20. december 2006 til den 14. marts 2007 i sin klinik, jf. lægelovens § 6 og autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af den 27. november 2006 ved telefonkonsultation og den 6. december 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere kiropraktor for hans behandling af i perioden fra den 28. december 2006 til den 9. januar 2007 i sin klinik, jf. kiropraktorlovens § 8.

Sagsnummer:

0872403

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2009

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Kiropraktorer, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 20. december 2006 til den 14. marts 2007 i sin klinik, jf. lægelovens § 6 og autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> den 27. november 2006 ved telefonkonsultation og den 6. december 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere kiropraktor <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 28. december 2006 til den 9. januar 2007 i sin klinik, jf. kiropraktorlovens § 8.

Hændelsesforløb


Den 22. november 2006 kontaktede sit praktiserende lægehus, på baggrund af stikkende smerter mellem skulderbladene. Den undersøgende læge vurderede, at det kunne være gener efter påbegyndt styrketræning.

Den 6. december 2006 kontaktede praktiserende læge på baggrund af smerter i ryggen samt hoste.

Den 20. december 2006 kontaktede atter læge på grund af smerter fra ryggen og mellem ribbenene. Der blev iværksat behandling med smertestillende medicin.

Den 28. december 2006 blev undersøgt af kiropraktor . Efter klinisk undersøgelse foretog kiropraktor manipulationsbehandling af uden forudgående røntgenoptagelse.

Den 29. december 2006 blev atter behandlet af kiropraktor . Kiropraktoren så derudover den 2., 5. og 9. januar 2007, hvor han ligeledes foretog manipulationsbehandling af uden forudgående røntgenoptagelse.

Den 15. januar 2007 kontaktede kiropraktor og aflyste den planlagte tid, hvorefter hun blev afsluttet fra klinikken.

Den 24. januar 2007 blev vurderet af en praksisreservelæge hos sin praktiserende læge. I forbindelse hermed blev udført manipulationsbehandling af led i rygsøjlen, påbegyndt smertebehandling og aftalt en ny, opfølgende kontrol.

Den 31. januar 2007 blev atter vurderet af praksisreservelægen. Der blev atter udført manipulationsbehandling.

Den 23. februar 2007 blev vurderet for sine rygsmerter af praktiserende læge , som foretog henvisning til fysioterapi.

Den 14. marts 2007 blev praktiserende læge kontaktet af den behandlende fysioterapeut. havde diffuse klager uden sikker kraftnedsættelse eller føleforstyrrelse, men havde vandladningsbesvær. Der blev aftalt fortsat øvelsesterapi.

Den 21. marts 2007 blev vurderet på medicinsk afdeling , på grund af tiltagende rygsmerter, føleforstyrrelser i benene samt tiltagende vanskeligheder ved frivilligt at kunne styre sin vandladning og afføring. Neurologisk vagthavende vurderede og indlagde hende på neurologisk afdeling med henblik på udredning. Der blev samme dag foretaget MR-scanning af hele rygsøjlen og fundet tegn på nedbrydning af knogledele svarende til brystkassens 5. og 9. hvirvel. Forandringerne blev vurderet som mulig tuberkulose med medfølgende destruktion af knogledele og påvirkning af nerverne i rygsøjlen. Endvidere blev der fundet forandring i venstre lunge.

Den 23. marts 2007 blev overflyttet til kirurgisk afdeling, , hvor der blev foretaget operativt indgreb på hendes rygsøjle for at nedsætte trykket på nervebanerne.

Den 24. marts 2007 blev vurderet af en læge fra medicinsk afdeling. Med baggrund heri blev der iværksat behandling for tuberkulose.

Den 2. april 2007 blev udskrevet fra med henblik på fortsat medicinsk behandling og opfølgende kontrol.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling hos praktiserende læge i perioden fra den 19. december 2006 til den 23. marts 2007.

Det er herved anført, at kontaktede lægen på grund af rygsmerter, og at han vurderede, at de skyldtes overtræning. Det er videre anført, at lægen ikke henviste til at få foretaget røntgenundersøgelse af ryggen, og at han ikke henviste hende til en røntgenundersøgelse, efter at en kiropraktor havde henvendt sig om det. Videre er det anført, at lægen burde have reageret på s gener, som var problemer med at styre vandladning og afføring samt føleforstyrrelser i benene, og at lægen nægtede at modtage hende til behandling den 23. marts 2007. Endelig er det anført, at det siden blev konstateret, at havde tuberkulose, som havde angrebet knoglerne og den ene lunge.

2. At ikke modtog en korrekt behandling hos en kiropraktor i i perioden fra den 28. december 2006 til den 9. januar 2007.

Det er herved anført, at første gang henvendte sig hos kiropraktoren den 28. december 2006, hvor der blev foretaget manipulation af hendes ryg uden forudgående røntgen. Det er videre anført, at der ved yderligere fire konsultationer blev foretaget manipulationer uden, at der blev taget røntgenbilleder.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Læge har overtrådt lægelovens § 6 og autorisationslovens § 17 ved sin behandling af i perioden fra den 20. december 2006 til den 14. marts 2007 i sin klinik.

Læge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 27. november 2006 ved telefonkonsultation og den 6. december 2006 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 22. november 2006, at henvendte sig på grund af vedvarende smerter i ryggen, der føltes som stik mellem skulderbladene. Den undersøgende læge fandt ved sin objektive undersøgelse blot en affladning af krumningen af brystrygraden, men ellers normale forhold. Ifølge journalen styrketrænede , og dette kunne være forklaringen på smerterne.

Det fremgår af journalen den 27. november 2006, at havde telefonisk kontakt med læge . Der var fortsat rygsmerter, og der blev givet råd.

Ifølge journalen den 6. december 2006 var hos praktiserende læge på grund af rygsmerter. havde da styrketrænet i tre måneder. Endvidere noterede læge , at der var hoste, og ved måling af lungefunktionen (peakflow) blev der fundet en 15 % reduktion af denne. Stetoskopi af lungerne var normal. Der blev foretaget klinisk undersøgelse af ryggen, hvorved læge fandt muskulær ømhed.

Det er nævnets opfattelse, at på dette tidspunkt havde haft uafklarede smerter i brystrygraden gennem nogen tid. Hun hostede, og man kunne objektivt påvise en nedsættelse af hendes lungefunktion. var opvokset i og havde boet i Danmark i år.

Det er nævnets vurdering, at resultatet af peakflow-undersøgelsen på 85 % af den forventede værdi for alder og højde lå i underkanten af, men dog inden af det definerede normalområdet, ikke i sig selv gav grundlag for henvisning til røntgenundersøgelse.

Det fremgår af journalen den 20. december 2006, at læge foretog en fuld lungefunktionsundersøgelse. Der var fortsat smerter, og havde dårlig teknik ved undersøgelsen.

Det er nævnets vurdering, at læge på dette tidspunkt burde have henvist til røntgenundersøgelse af brystrygraden på grund af vedvarende, uafklarede rygsmerter.

Den 24. og 31. januar 2007 blev ifølge journalen vurderet og behandlet af en praksisreservelæge med manipulation af ryggen.

Det fremgår af journalen den 23. februar 2007, at igen blev vurderet af læge på grund af sine rygsmerter. Der er i journalen ingen oplysning om tilstanden eller objektive fund, men der blev udfærdiget henvisning til fysioterapi.

Det fremgår af journalen den 14. marts 2007, at læge på baggrund af en samtale med den behandlende fysioterapeut noterede, at havde diffuse klager og vandladningsbesvær, men ingen kraftnedsættelse eller forstyrrelser af følesansen. Der blev ordineret øvelsesterapi.

Ifølge klagen skulle læge have nægtet at modtage til behandling den 23. marts 2007. Da på dette tidspunkt var indlagt på , og da der ikke foreligger yderligere materiale, der kan belyse denne del af klagen, har nævnet ikke mulighed for at tage yderligere stilling til denne del af klagen.

Nævnet kan oplyse, at tuberkulose er yderst sjældent forekommende i Danmark, men at en læge bør have det med i sine overvejelser, når en patient er indvandret fra et tredjeverdensland. Dette gælder også, selvom patienten ikke frembyder de umiddelbare klassiske tegn på sygdommen, som er vægttab, hoste, svedtendens og feber.

Nævnet kan videre oplyse, at det ikke er normal praksis at henvise til røntgenundersøgelse af rygsøjlen ved de første konsultationer for rygsmerter, som er en særdeles hyppigt forekommende klage. Kun ved fortsatte rygsmerter eller ved direkte mistanke om sygelig proces i rygraden eller mistanke om knoglebrud er det normal procedure at henvise. Vedvarende rygsmerter uden kendt forklaring bør undersøges nærmere med billeddiagnostiske undersøgelser. Hvornår der er gået så lang tid, at det er rimeligt at iværksætte disse undersøgelser, kan ikke angives eksakt, men må afhænge af et lægeligt skøn i det konkrete tilfælde.

Det er nævnets opfattelse, at der på dette tidspunkt var forløbet i alt 4 måneder siden, at første gang kontaktede sin læge på grund af rygsmerter. Kiropraktisk behandling og fysioterapi havde ikke hjulpet. Der var ydermere tilkommet vandladningsbesvær, men ingen øvrige tegn på afklemning af nerverne.

Det er på baggrund heraf nævnets vurdering, at læge burde have taget initiativ til nærmere billeddiagnostiske undersøgelser på dette tidspunkt.

Nævnet finder således, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 20. december 2006 den 14. marts 2007 i sin klinik.

Nævnet finder videre, at læge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 27. november 2006 ved telefonkonsultation og den 6. december 2006 i sin klinik.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Kiropraktor har ikke overtrådt lov om kiropraktorer § 8 og autorisationslovens § 17 ved sin behandling af i perioden fra den 28. december 2006 til den 9. januar 2007 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 28. december 2006, at blev undersøgt af kiropraktor . Efter optagelse af sygehistorie og klinisk undersøgelse foretog kiropraktor manipulationsbehandling af uden forudgående røntgenoptagelse.

Ifølge journalen den 29. december 2006 blev atter behandlet af kiropraktor uden en forudgående røntgenoptagelse.

Det fremgår af journalen den 2., 5. og 9. januar 2007, at kiropraktor foretog manipulationsbehandling af uden forudgående røntgenoptagelse.

Det fremgår af udtalelse til sagen fra kiropraktor , at der indtil da ikke havde været tilstrækkelig effekt af behandlingen, hvorfor han foreslog at foretage røntgenundersøgelse. afslog dette, idet hun syntes, at røntgenoptagelserne var for kostbare. blev herefter henvist til at kontakte egen læge med henblik på røntgenoptagelse.

Det er nævnets opfattelse, at kiropraktor optog en omfattende sygehistorie, da opsøgte ham første gang den 28. december 2006. På baggrund af denne sygehistorie foretog kiropraktoren en objektiv undersøgelse, som mest af alt tydede på, at der var tale om ledfastlåsning i brystryggen (thorakalt facetsyndrom).

Det er videre nævnets opfattelse, at da behandlingerne ikke havde den ønskede effekt, valgte kiropraktor den 9. januar 2007 at foreslå, at der blev foretaget røntgenundersøgelse af s ryg, men at hun ikke ønskede dette på grund af den egenbetaling, der er forbundet med røntgenundersøgelse hos kiropraktorer. Kiropraktor henviste hende derfor til at tale med egen læge om henvisning til røntgenundersøgelse på hospital.

Nævnet kan oplyse, at det følger af de gældende retningslinier vedrørende røntgenundersøgelse ved rygsmerter, at dette normalt først bør overvejes, når rygsmerterne har stået på i omkring 6 uger uden bedring. Kun hvis der er mistanke om brud, infektion, tumor eller anden sygdom, skal røntgenundersøgelse foretages på et tidligt tidspunkt.

Det er nævnets vurdering, at der den 28. december 2006 ikke i hverken sygehistorien eller den objektive undersøgelse var tegn, der for kiropraktor burde have indikeret, at årsagen til s rygsmerter var en tuberkuløs infektion i rygsøjlen.

Det er videre nævnets vurdering, at den behandling, undersøgelse og rådgivning, som kiropraktor gav ved de i alt fem behandlinger, var velindikeret på baggrund af hans undersøgelse.

Nævnet finder således, at kiropraktor handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 28. december 2006 til den 9. januar 2007 i sin klinik.