Klage over at der ikke blev anvendt luft i forbindelse med en kikkertundersøgelse af tarmen

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge A for hans journalføring af behandlingen af den 21. september 2006 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende overlæge B kirurgisk afdeling, , for hans behandling af i perioden fra den 25. september til den 19. oktober 2006 i forbindelse med procedure for opfølgning på prøvesvar, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge A for hans behandling af den 21. september 2006 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge A for hans indhentelse af informeret samtykke fra den 21. september 2006 på kirurgisk afdeling, , jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske C for hendes behandling af den 21. september 2006 på kirurgisk afdeling, , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske D for hendes behandling af den 21. september 2006 på kirurgisk afdeling, , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Sagsnummer:

0872409

Offentliggørelsesdato:

20. september 2009

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling, Information og samtykke, Journalføring

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge A for hans journalføring af behandlingen af <****> den 21. september 2006 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende overlæge B kirurgisk afdeling, <****>, for hans behandling af <****> i perioden fra den 25. september til den 19. oktober 2006 i forbindelse med procedure for opfølgning på prøvesvar, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge A for hans behandling af <****> den 21. september 2006 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge A for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 21. september 2006 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske C for hendes behandling af <****> den 21. september 2006 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske D for hendes behandling af <****> den 21. september 2006 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Hændelsesforløb


Den 21. september 2006 kom til kikkertundersøgelse af tyktarmen i kirurgisk afdeling. Hun havde haft et vægttab over det seneste år, og 2 afføringsprøver havde vist spor af blod. 1. reservelæge A foretog undersøgelsen, hvor hele tyktarmen blev gennemgået, og indgrebet blev beskrevet som ukompliceret. Der blev fjernet 2 tarmpolypper og påvist hæmorider i mindre grad.

Vævsprøverne blev mikroskoperet den 25. september 2006, og der blev fundet godartede forhold. fik besked herom ved brev af 19. oktober 2006.

1. reservelæge A har oplyst, at der blev pustet luft i tarmen i passende mængde til at gennemføre en forsvarlig undersøgelse. Han har ligeledes redegjort for, hvorledes der i forbindelse med undersøgelsen blev givet smertestillende midler.

1. reservelæge A har endvidere oplyst, at forud for og i forbindelse med undersøgelsen modtog information om undersøgelsen og om de umiddelbare resultater af undersøgelsen, blandt andet at de fjernede polypper ikke gav anledning til mistanke om ondartede forandringer.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At der ikke blev anvendt luft i forbindelse med en kikkertundersøgelse af tarmen.

Det er herved anført, at blev påført unødige smerter, fordi der ikke blev pustet luft op i tarmen i forbindelse med undersøgelse.

2. At ikke fik noget smertestillende medicin i forbindelse med undersøgelsen.

Det er herved anført, at undersøgelsen var meget smertefuld, og at der ikke løb noget medicin fra ampullerne med smertestillende medicin ind i s arm.

3. At ikke modtog tilstrækkelig information forud for undersøgelsen.

4. At måtte vente for længe på resultatet af mikroskopien.

Det er herved anført, at s praktiserende læge måtte rykke sygehuset for at få resultatet af mikroskopien af de polypper, der blev fjernet i forbindelse med kikkertundersøgelsen.


Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


1. reservelæge A har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 21. september 2006.

Begrundelse


Nævnet kan oplyse, at koloskopi (kikkertundersøgelse af tyktarmen) er en undersøgelse, hvor man med et bøjeligt rør undersøger hele tyktarmen. Tyktarmen er normalt faldet sammen og for at få udsyn og komme op i tarmen er luftindblæsning nødvendigt. Undersøgelsen kan ikke gennemføres uden luft, og for meget luft vil ofte virke smertefuldt. Ydermere er tarmen meget lang og har mange hjørner og snoninger. Det kan derfor være nødvendigt at give små doser smertestilende og beroligende medicin undervejs. Imidlertid skal man ikke være fuldt bedøvet, da netop smertereaktion er et vigtigt budskab til den undersøgende læge, så det er muligt i tide at ændre positionen af endoskopet.

Det fremgår af journalen, at fik foretaget en koloskopi den 21. september 2006 på grund af et ikke-intenderet vægttab på 10 kg i løbet af et år samt svag antydning af blod i to afføringsprøver.

Indgrebet blev ifølge journalen foretaget af 1. reservelæge A, som fandt, at der var udposninger (divertikler) på den s-formede del af tarmen (sigmoideum) samt to polypper henholdsvis 20 og 30 cm oppe i tarmen, som blev fjernet og sendt til mikroskopisk undersøgelse. Han fandt desuden ved føleundersøgelse af endetarmen antydning af hæmorider og ingen følbare svulster. Det blev efterfølgende planlagt, at skulle have brevsvar på den mikroskopiske undersøgelse samt skulle indkaldes til kontrolkikkertundersøgelse af den s-formede del af tarmen efter 3-6 måneder.

Det er nævnets vurdering, at 1. reservelæge A foretog koloskopiundersøgelsen i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet kan oplyse, at koloskopi uden anvendelse af luft ikke kan lade sig gøre.

Det er nævnets vurdering på baggrund af beskrivelsen af undersøgelsen, at det nærmest lader til, at der er brugt for meget luft.

Nævnet kan desuden oplyse, at en koloskopi sjældent kan foretages helt uden smerter, men ifølge 1. reservelæge As udtalelse anvendte han elektromagnetisk positioneringssystem, og dette system medfører ofte en noget mere smertefri undersøgelse. Dog kan koloskopi netop gøre lidt mere ondt, når der er udposninger (divertikler) på tarmen.

Det er nævnets vurdering, at der blev foretaget en fuld koloskopi, og de to polypper blev fjernet som foreskrevet, samt at undersøgelsen blev foretaget i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet finder på denne baggrund, at 1. reservelæge A har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 21. september 2006.


Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


1. reservelæge A har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 21. september 2006 i forbindelse med ordinationen af smertestillende medicin.

Sygeplejerske C har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 21. september 2006.

Sygeplejerske D har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 21. september 2006.

Begrundelse


Det fremgår af observationsjournalen den 21. september 2006, at der blev givet Dormicum (et søvnfremmende middel) 1,25 mg i.v. 2 gange samt Petidin i.v. 12,5 mg 4 gange i tidsrummet kl. 10.10 til 10.55.

Ifølge sygeplejerske Cs udtalelse blev medicinen givet på lægens ordination.

Det fremgår ligeledes af 1. reservelæge As journalnotat, at undersøgelsen foregik i en Dormicum/Pethidin rus, ligesom det fremgår af hans udtalelse, at doseringen var som anført i observationsjournalen.

Det er nævnets vurdering, at den anvendte mængde var helt relevant og måske endda lidt i overkanten af et vanligt regime ved ukompliceret koloskopi.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at 1. reservelæge A sikrede sig, at der blev givet smertestillende og beroligende medicin under koloskopien den 21. september 2006 i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det er desuden nævnets vurdering, at sygeplejerske C og sygeplejerske D har indgivet den af 1. reservelæge A ordinerede medicin under undersøgelsen af .

Nævnet finder på denne baggrund, at 1. reservelæge A har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med ordinationen af smertestillende medicin under undersøgelsen af den 21. september 2006.

Nævnet finder desuden på denne baggrund, at sygeplejerske C og sygeplejerske D har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med undersøgelsen af den 21. september 2006.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt


1. reservelæge A har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af informationen til den 21. september 2006.

1. reservelæge A har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7 og lægelovens § 6 ved sin indhentelse af informeret samtykke fra og ved sin information om undersøgelsens resultat.

Begrundelse


Ifølge 1. reservelæge As udtalelse blev informeret skriftligt forud for koloskopien samt under og efter undersøgelsen. Forud for undersøgelsen havde hun fået at vide, at kikkerten skulle føres hele vejen nedefra og over i bunden af tyktarmen, og hun havde fået vist koloskopet. Hun havde desuden fået information om muligheden for afslappende og smertestillende medicin. Under undersøgelsen blev hun informeret om, hvordan den skred frem, samt at der blev fjernet polyplignende materiale, og at der ikke makroskopisk var mistanke om ondartede forandringer. Hun blev desuden informeret om, at der var fundet udposninger på tarmen, som der ikke skulle gøres noget ved på det foreliggende. Desuden var der antydning af hæmorider. Endelig blev hun informeret om, at hun ville få tilsendt brev med information af den mikroskopiske undersøgelse af de fjernede polypper samt at hun ville blive indkaldt til kontrolkoloskopi.

Det fremgår af patientinformationen ved koloskopier, at der var informeret om baggrunden for, hvorfor det var nødvendigt at foretage undersøgelsen, samt at der ofte blev givet afslappende og smertestillende medicin i forbindelse med undersøgelsen, der i reglen kunne gennemføres uden væsentligt ubehag.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at både før, under og efter operationen blev informeret i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet finder på denne baggrund, at 1. reservelæge A har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin information af den 21. september 2006.

Ifølge Bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. (nr. 665 af 14. september 1998) skal den for behandlingen ansvarlige sundhedsperson sørge for, at det af patientjournalen fremgår, hvilken information der er givet, og hvad patienten på den baggrund har tilkendegivet i relation til behandling.

Det fremgår ikke af journalen, at fik omtalte information før, under og efter operationen.

Det er nævnets vurdering, at dette burde fremgå af journalen.

Nævnet finder på denne baggrund, at 1. reservelæge A har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af informationen af den 21. september 2006.

Nævnets afgørelse af 4. klagepunkt


Ledende overlæge B, kirurgisk afdeling, , har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i forbindelse med procedure for opfølgning på prøvesvar.

Begrundelse


Det fremgår af beskrivelsen af mikroskopiundersøgelsen af de fjernede polypper, at den blev foretaget den 25. september 2006 og viste, at der var godartede forhold.

Ifølge journalen blev resultatet af mikroskopiundersøgelsen indskrevet i journalen den 19. oktober 2006, og der blev sendt svar til pr. brev.

Ifølge brev af 19. oktober 2006 blev informeret om resultatet af undersøgelsen.

Ifølge ledende overlæge Bs udtalelse af 1. oktober 2006 tilstræber de på afdelingen, at det er den undersøgende læge, som sender besked om svar på mikroskopiundersøgelsen. Normalt ligger svar på prøverne først en uges tid efter, at prøverne er taget. Ferier kan gøre, at der kommer lidt forsinkelse. Hvis der er tegn på ondartede forhold, vil patienterne altid få besked umiddelbart efter, at svaret foreligger.

Ifølge ledende overlæge Bs mail af 15. september 2008 vil alle svar vedrørende patologi, laboratorieundersøgelse og røntgensvar gå tilbage til sekretariatet, som primært vil lægge det ind til de læger, der har haft med patienten at gøre. Såfremt den pågældende læge er væk i mere end 2 dage, vil disse svar blive lagt til en anden læge, således at alle svar bliver ekspederet så hurtigt som muligt. Ved svaret på s undersøgelse har systemet svigtet på en eller anden måde, men ledende overlæge B ekspederede det samme dag, som han modtog det.

Det er nævnets vurdering, at mikroskopisvar bør, uanset om svaret er godartet eller ondartet, tilskrives de involverede parter snarest muligt efter, at disse foreligger. Hvis man har et system, hvor det er den undersøgende læge, der afgiver svar, bør man derfor sikre sig, at ferie eller lignende ikke kommer i vejen for rettidig svarangivelse.

Det er nævnets vurdering, at rutinerne for håndtering af prøvesvar på afdelingen, således at prøvesvarerne ikke lå i længere tid på grund af ferie eller andet fravær blandt lægerne, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det er desuden nævnets vurdering, at der i forbindelse med det manglende svar på mikroskopiundersøgelsen af de fjernede polypper til må være tale om en hændelig begivenhed, hvor det ikke er muligt at fastlægge, at ansvaret for fejlen ligger hos en person omfattet af nævnets kompetence.

Nævnet finder på denne baggrund, at ledende overlæge B ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i forbindelse med procedure for opfølgning på prøvesvar.