Klage i forbindelse med øjenlågsoperation

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme for hans behandling af den 14. november 2007 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0872421

Offentliggørelsesdato:

19. februar 2009

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme <****> for hans behandling af <****> den 14. november 2007 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


konsulterede første gang speciallæge i øjensygdomme den 11. september 2007 på grund af hængende øjenlåg, som ofte medførte hovedpine.

Ved undersøgelsen konstaterede , at påvirkede musklerne i panden, og at hendes syn ville kunne forbedres ved fjernelse af en del af den overskydende hud.

tilbød derfor en operation af begge øjenlåg med henblik på fjernelse af den overskydende hud i lokalbedøvelse, hvilket accepterede.

mødte den 14. november 2007 op på klinikken til operation af højre øjenlåg. Hun oplyste, at hun var meget nervøs, og øjenlægen forsøgte at berolige hende. Ved anlæggelse af lokalbedøvelsen virkede smerteforpint og hun blev opfordret til at slappe af, for at bedøvelsen kunne trænge ind under huden. Da hun stadig havde svært ved at slappe af, blev der anlagt endnu en lokalbedøvelse.

spændte i øjenomgivelserne under hele indgrebet, som varede ca. 10 minutter. Dette resulterede i, at hun havde smerter under hele indgrebet. fik efterfølgende en klap på det nyopererede øje, som hun skulle bruge i 1 døgn.

skulle have fjernet trådene og opereres på det venstre øje den 21. november 2007, men hun ringede dagen før og aflyste operationen, hvorfor kun trådene blev fjernet.

konsulterede efterfølgende en anden øjenlæge.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af speciallæge i øjensygdomme i hans klinik den 14. november 2007 i forbindelse med en øjenlågsoperation af højre øje.

Det er hertil oplyst, at speciallæge gav to indsprøjtninger omkring øjet og umiddelbart efter begyndte at skære, men at det alligevel gjorde meget ondt. sagde til ham, at hun ikke var bedøvet, hvortil han svarede, at hun bare ikke slappede af. Han fortsatte operationen, hvorunder hun havde store smerter. Det er videre oplyst, at hun efter operationen ikke har kunnet lukke højre øje helt, og at det føles meget ubehageligt. Det er endelig oplyst, at hun senere har fået oplyst af en anden speciallæge i øjensygdomme, at der er blevet skåret i musklen ved højre øjenlåg.

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge i øjensygdomme har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 14. november 2007 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 14. november 2007, at var meget nervøs forud for operationen, og at hun var meget smerteforpint under operationen.

Det fremgår af s udtalelse til sagen, at anlagde lokalbedøvelse (anæstetikum) i s højre øvre øjenlåg. På grund af fortsatte smerter supplerede med yderligere en indsprøjtning af lokalbedøvelse, som imidlertid heller ikke hjalp på smerterne.

Patientklagenævnet kan oplyse, at formålet med anlæggelse af lokalbedøvelse (anæstetikum) er at undgå smerter under en operation.

Det er nævnet vurdering, at da anlæggelsen af lokal anæstetikum ikke virkede på , burde have aflyst operationen.

Nævnet finder derfor, at speciallæge i øjensygdomme handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin bedøvelse på den 14. november 2007 i sin klinik.

Det fremgår af s udtalelse til sagen, at han den 14. november 2007 opererede s højre øje for hængende øvre øjenlåg (palpebrae) i form af fjernelse af overskydende hud på øjenlåget (dermatochalasis). Der blev ifølge udtalelsen udelukkende fjernet overskydende hud, uden berøring af tarsus eller muskler.

Nævnet bemærker, at der i journalen den 14. november 2007 ikke er nogen operationsbeskrivelse.

Det fremgår af klagen, at efter operationen havde vanskeligt ved at lukke højre øje.

Af s udtalelse til sagen fremgår, at der ikke ved fjernelsen af trådene den 21. november 2007 blev konstateret problemer med at lukke øjet.

Af journalen den 21. november 2008 fremgår, at det var et fint resultat. Der fremgår således ikke noget om problemer med at lukke øjet.

Det fremgår af klagen, at efterfølgende besluttede sig for at lade sig operere hos en anden øjenlæge på begge øjne.

Af fotografiet fra den 7. januar 2008 fra denne øjenlæge fremgår, at øjenspalten på s højre øje er lidt større end på det venstre øje, senehinden (sklera) er dog ikke synlig. Af fotografiet fremgår endvidere, at der er en rest af overskydende hud på øjenlåget (dermatochalais) på højre øvre øjenlåg (palpebra).

Nævnet kan oplyse, at den normale operationsmetode for overskydende hud på øjenlåget (dermatochalasis) er fjernelse af det overskydende hud. Forstørret øjenspalte forekommer ofte efter operation for dermatochalasis og kan få øjet til at se stirrende ud i forhold til det ikke opererede øje. En sjælden komplikation til operation for dermatochalasis er manglende evne til at lukke øjet helt (lagophthalmus). Dette opstår særligt, hvis der er fjernet for meget hud.

Det er nævnets opfattelse, at det af fotografiet fra den 7. januar 2008 fremgår, at der ikke er fjernet for meget hud på s højre øje.

Det er nævnets vurdering, at speciallæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved selve operationen på s højre øje.