Klage over at patient ikke har modtaget korrekt behandling i forbindelse med operation af hånden samt i efterløbet

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 16. og 20. april 2007 på skadestuen, , jf. autorisationsloven § 17.

Sagsnummer:

0872525

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2009

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 16. og 20. april 2007 på skadestuen, <****>, jf. autorisationsloven § 17.

Hændelsesforløb


Den 16. april 2007 blev undersøgt på skadestuen, , efter at han havde slået sin højre hånd. Han var udtalt øm i den nederste del af højre 5. mellemhåndsknogle, men der var ikke rotationsfejlstilling.

En røntgenundersøgelse viste et brud på højre 5. mellemhåndsknogle med en vinkling på 40 grader.
Under supervision af overlæge blev bruddet sat på plads og armen lagt i gips uden lokalbedøvelse.

Den 20. april 2007 kontaktede skadestuen, , da den anlagte gips var blevet løs. Han blev tilset af overlæge , som fjernede gipsen fra s højre hånd, men fortsatte behandlingen med sambandagering af højre hånds 4. og 5. finger, da udtalte, at han ikke ønskede reposition, og han følte sig bedre tilpas uden gips. Den kliniske kontrol blev herefter aflyst.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med en operation af hånden samt i efterforløbet.

Det er herved anført, at han ikke blev bedøvet, da bruddet blev reponeret, og at det ikke kom rigtigt på plads. Videre er det anført, at røntgenkontrollen blev aflyst, idet det blev vurderet, at hans hånd var i orden.


Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 16. og 20. april 2007 på skadestuen, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 16. april 2007, at henvendte sig på skadestuen, . Han havde dagen forinden slået sin højre hånd mod et skilt. Han blev undersøgt af en reservelæge, som konstaterede, at hånden ikke var fejlstillet, men var udtalt øm, når man rørte ved den nederste del af højre 5. mellemhåndsknogle (metacarp). Der var fri bevægelighed i håndleddet og i 1.- 4. finger.

Det fremgår af røntgenbeskrivelsen, at undersøgelsen viste et brud (comminut fraktur) på 5. metacarp i en vinkling på 40 grader nedad (volar) samt en revne i basis af den 4. mellemhåndsknogle.

Videre fremgår det af journalen, at behandlingen blev konfereret med overlæge . Bruddet blev efterfølgende sat på plads (reponeret), hvorefter fik anlagt en handskegips og 4. og 5. finger blev bandageret sammen. Han skulle have gips på i 3 uger, hvorefter han skulle komme til kontrol for at sikre, at hånden ikke var fejlstillet (rotationsfejlstilling).

Nævnet kan oplyse, at påpladssætningen ikke nødvendigvis kræver forudgående lokalbedøvelse.

Det er derfor nævnets opfattelse, at overlæge på relevant vis satte bruddet på plads uden forudgående bedøvelse.

Nævnet kan videre oplyse, at den ovenfor nævnte type brud kan behandles med en gipsskinne eller blot et elastikbind. Det er ikke standard at foretage påpladssætning af bruddet, idet undersøgelser har vist, at det ikke får nogen konsekvens, bortset fra at knoen kan synke lidt ned. Nogen steder vælger man dog alligevel at give bruddet et lille skub i forbindelse med gipsningen, for at få bruddet bedre på plads.

Videre kan nævnet oplyse, at det ikke er standard at tage røntgenbilleder efterfølgende, idet det dels er vanskeligt at vurdere vinklingen gennem gipsen, og dels har det ikke den store konsekvens, hvorvidt bruddet er sat på plads eller ej. Det der er vigtigt er, at sikre rotationen af 5 finger og dette er en klinisk undersøgelse og kan ikke ses på et røntgenbillede.

Det er herefter nævnets opfattelse, at modtog en relevant behandling.

Det fremgår af journalen den 20. april 2007, at henvendte sig på skadestuen, , idet gipsen sad for løs. Overlæge fjernede gipsen men fortsatte bandageringen af 4. og 5. finger sammen og annullerede derudover den ambulante tid, som havde 14 dage senere.

Det er nævnets opfattelse, at behandlingen var relevant, og at det ikke ville have fået nogen konsekvens at foretage en ny røntgenundersøgelse, da bruddets vinkling som anført ikke får nogen konsekvens på længere sigt, så længe vinklingen er mindre end ca. 90 grader.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 16. og 20. april 2007 på skadestuen, .