Klage over anvendelse af tvang på retspsykiatrisk afdeling.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 7. februar 2008 om anvendelsen af tvang i forbindelse med tvangsbehandling af henholdsvis den 17., 19. og 29. december 2007 på retspsykiatrisk afdeling, .

Sagsnummer:

0873106

Offentliggørelsesdato:

18. december 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 7. februar 2008 om anvendelsen af tvang i forbindelse med tvangsbehandling af <****> henholdsvis den 17., 19. og 29. december 2007 på retspsykiatrisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløb


er en 36-årig mand, som blev indlagt på psykiatrisk afdeling første gang i 1999, hvor han fik stillet diagnosen paranoid skizofreni. Han fik i oktober 2004 en dom til psykiatrisk behandling og var i en længere periode i ambulant behandling ved distriktspsykiatrien, hvor han med god effekt modtog antipsykotisk behandling med Risperdal depot.

Aktuelt blev indlagt den 26. april 2007 i henhold til dom til behandling, idet han var udeblevet fra behandling den 18. april 2007.

Under indlæggelsen var s psykiske tilstand i stigende grad domineret af psykotiske symptomer, idet han blandt andet følte sig overvåget af computerudstyr, installeret på og koblet til personalets computere på psykiatrisk afdeling, ligesom han var overbevist om, at personalet ved brug af computer kunne vælge at overvåge patientstuer. Han var endvidere tankeforstyrret med privat tankegang, hukommelses- og indprentningssvækket, ligesom han var kontaktmæssigt tilbagetrukket og garderet.

Den 27. november 2007 blev der truffet beslutning om tvangsbehandling af med tablet Risperdal 1 mg dagligt stigende til 4-6 mg dagligt efter klinisk virkning og plasmabestemmelse, og alternativt injektion Zyprexa 5-10 mg stigende til maksimalt 20 mg dagligt. I tvangsprotokollen blev den anført, at den tilladte magtanvendelse var den nødvendige fastholdelse.

Den 13. december 2007 godkendte det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen overlægens beslutning om tvangsbehandling af 27. november 2007.

Den 17., 19., og 29. december 2007 blev der i forbindelse med tvangsmedicinering af anvendt tvang i form af fastholdelse.

Den 16.12.2008 traf Sundhedsvæsenets Patientklagenævn afgørelse om ændring af afgørelsen af 13. december 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen .
idet Sundhedsvæsenets Patientklagenævn på baggrund af en konkret vurdering fandt, at tvangsbehandlingen ikke opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning, idet ikke blev forsøgt motiveret for frivillig behandling umiddelbart op til beslutning om tvangsmedicinering blev truffet.

Klagen


klagede over anvendelsen af tvang i form af fastholdelse henholdsvis den 17., 19., og 29. december 2007 i forbindelse med tvangsmedicinering til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen .

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte ved afgørelse af 7. februar 2008 den anvendte tvang i forbindelse med tvangsbehandling af henholdsvis den 17., 19., og 29. december 2007.

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer afgørelsen af 7. februar 2008 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen om anvendelse af tvang i forbindelse med tvangsbehandling af henholdsvis den 17., 19., og 29. december 2007 på retspsykiatrisk afdeling, .

Begrundelse


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har lagt vægt på, at der den 27. november 2007 blev truffet beslutning om tvangsbehandling af med tablet Risperdal, hvor den tilladte magtanvendelse var den nødvendige fastholdelse.

Videre har Sundhedsvæsenets Patientklagenævn lagt vægt på, at nævnet ved afgørelse af 16.12.2008 ændrede den afgørelse, som Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen s traf den 13. december 2007 om godkendelse af beslutningen om tvangsbehandling af .

Allerede på denne baggrund finder nævnet, at der ikke var hjemmel til at anvende tvang den 17., 19., og 29. december 2007 i forbindelse med indgivelse af tvangsmedicinering.


Nævnet har bemærket, at afgørelsen om tvangsbehandling den 13. december 2007 var godkendt af det Psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen , således at den skete fastholdelse ved tvangsbehandlingen skete i god tro.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer på denne baggrund afgørelsen af 7. februar 2008 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen .