Klage over manglende opfølgning på blodprøvesvar (leverprøver)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes behandling af i perioden fra den 29. oktober 2007 til den 28. januar 2008, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0873305

Offentliggørelsesdato:

19. februar 2009

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra den 29. oktober 2007 til den 28. januar 2008, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 29. oktober 2007 henvendte sig til sin praktiserende læge for at fået taget en række blodprøver, idet han led af mavesmerter og vægttab. Det blev besluttet, at han efterfølgende skulle komme i konsultationen for at få svar på prøverne.

Blodprøvesvarene viste forhøjelse af de basiske fosfater, som kan være tegn på sygdom i lever- og galdevejene eller knoglerne. Der var også forhøjelse af et protein (CRP), hvilket kan være tegn på infektion.

henvendte sig ikke med henblik på svar på prøverne, og han modtog ikke besked herom fra praktiserende læge .

Den 3. januar 2008 kontaktede telefonisk praktiserende læge , idet han led af skuldersmerter og bevægeindskrænkning, og på baggrund heraf blev der ordineret behandling med et NSAID-præparat.

På grund af hoste igennem længere tid blev undersøgt af praktiserende læge den 28. januar 2008. Det blev konstateret, at der var lungeinfektion, og der blev samtidig udtaget blodprøver med henblik på kontrol af levertallene.

Der kom svar på prøverne den 1. februar 2008, og de rejste mistanke om lidelse i lever- og galdesystemet, hvorfor praktiserende læge besluttede, at der skulle foretages en ultralydsscanning.

Den 4. februar 2008 fik svar på de seneste blodprøver, og han blev orienteret om den planlagte scanning.

I løbet af de følgende dage, blev imidlertid meget dårlig, og han blev derfor den 18. februar 2008 indlagt akut på , hvor man efter en lang række undersøgelser konstaterede, at der var kræft i leveren. Der var dog tale om metastaser, og man kunne ikke umiddelbart konstatere, hvorfra kræftsygdommen stammede. Man fortsatte med undersøgelserne, og iværksatte forskellige former for behandling, men der tilkom både lunge- og maveproblemer, og afgik herefter ved døden den 26. marts 2008.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling hos praktiserende læge i september 2007.

Det er hertil anført, at havde smerter i maven og ingen appetit. Det er endvidere anført, at ikke reagerede på meget dårlige levertal i blodprøverne.

Nævnets afgørelse af klagen


praktiserende læge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af i perioden fra den 29. oktober 2007 til den 28. januar 2008.

Begrundelse


Nævnet skal indledningsvist bemærke, at der er klaget over behandlingen hos praktiserende læge i september 2007. Det fremgår imidlertid af sagens materiale, at praktiserende læge først konsulterede den 29. oktober 2007 og siden den 28. januar 2008 med henblik på at få taget blodprøver vedrørende levertallene. På baggrund heraf har nævnet ved afgørelsen taget stilling til behandlingen i denne periode.

Det fremgår af journalen den 29. oktober 2007, at praktiserende læge konsulterede , idet hans døtre havde opfordret ham til at få taget blodprøver. Ifølge døtrene led af mavesmerter og vægttab. Efter udtagelse af blodprøverne, blev det besluttet, at skulle komme i konsultationen igen for at få svar på prøverne.

Det fremgår videre af journalen den 3. januar 2008, at kontaktede praktiserende læge telefonisk, idet han var generet af skuldersmerter og bevægeindskrænkning. På baggrund af generne ordinerede praktiserende læge behandling med NSAID-præparatet Voltaren.

Af journalen den 28. januar 2008 fremgår det, at opsøgte praktiserende læge for at blive lyttet på lungerne. havde hostet i nogen tid, og der var pusholdigt (purulent) opspyt (ekspectorat). lyttede på lungerne med et stetoskop (st.p.) og konstaterede, at der var knitrende rallelyde (krepitation) i lungerne samt betændelse i bronkierne (bronchi.) Der blev ordineret Surlid mod luftvejsinfektion, og det blev herefter konstateret, at ikke havde taget kontakt med henblik på svar på prøverne fra oktober 2007. Der blev derfor udtaget nye blodprøver med henblik på kontrol af levertallene.

Af klagen fremgår det, at praktiserende læge ikke reagerede på de dårlige levertal i forbindelse med de blodprøver, der blev udtaget den 29. oktober 2007.

Ifølge praktiserende læge s udtalelse til sagen fremgår det, at det er patienternes eget ansvar at rette henvendelse med henblik på svar på prøver.

Nævnet kan oplyse, at det er normal procedure i en almen praksis at aftale med patienterne, at de selv skal kontakte klinikken angående svar på prøver. Denne procedure forudsætter imidlertid, at det blot drejer sig om uddybning af normale prøvesvar. Det er således også normal procedure at lægge forhøjede prøvesvar til side og derefter kontakte patienten, såfremt denne ikke har henvendt sig indenfor rimelig tid.

På baggrund heraf er det nævnets vurdering, at praktiserende læge s behandling af i perioden fra den 29. oktober 2007 til den 28. januar 2008 ikke var i overensstemmelse med anerkendte retningslinjer.

Der er herved lagt på, at praktiserende læge på eget initiativ burde have kontaktet , da blodprøvesvarene fra oktober 2007 rejste mistanke om sygdom i lever- og galdevejssystemet hos en i øvrigt 68-årig mand med mavesmerter og vægttab. Der burde endvidere på et langt tidligere tidspunkt have været foranstaltet kontrol af blodprøvesvarene.

Nævnet finder herefter, at praktiserende læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 29. oktober 2007 til den 28. januar 2008.