Klage over manglende udredning ved blødning fra endetarmen

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi for hans behandling af i perioden fra den 8. november 2005 til den 19. april 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge for hans behandling af i perioden fra den 24. oktober 2005 til den 9. juni 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0873416

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2009

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 8. november 2005 til den 19. april 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 24. oktober 2005 til den 9. juni 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


60-årige kontaktede den 24. oktober 2005 sin praktiserende læge på grund af blødning fra endetarmen. Hun oplyste i den forbindelse, at hun gennem 3 dage havde set frisk blod på afføringen. fandt ved sin undersøgelse, at havde en hæmoride, men der ud over var der intet abnormt. fik på den baggrund ordineret stikpiller, og hun blev informeret om at henvende sig igen ved manglende virkning af behandlingen.

Ved konsultation hos læge den 27. oktober 2005 var der fortsat blødning i tilknytning til afføring, hvorfor der blev ordineret en ny kur med stikpiller.

På grund af fortsat blødning blev den 1. november 2005 henvist til en speciallæge i kirurgi med henblik på kikkertundersøgelse af tyktarmen (sigmoideoskopi).

blev herefter undersøgt hos speciallæge i kirurgi i perioden fra den 8. november 2005 til den 19. april 2006. Der blev i perioden udført kikkertundersøgelser (anscoscopi og rectoscopi) til 17-18 cm op i endetarmen, og der blev i den forbindelse påvist hæmorider, der blev behandlet med påsætning af elastikker.

I hele forløbet angav , at hun havde blod på afføringen.

Ved den sidste konsultation den 19. april 2006 fandt speciallæge , at efterbehandlingen af hæmoridernes tilstand skulle ses an de næste måneder, og hvis der fortsat var blødning på afføringen, så burde der foretages en kikkertundersøgelse af tyktarmen (sigmoideoscopi).

På grund af fortsat blødning blev i forbindelse med en konsultation hos den 9. juni 2006 henvist til en anden speciallæge i kirurgi.

Ifølge påviste denne speciallæge kræft i tyktarmen, som hun blev opereret for den 3. juli 2006 på .

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. at ikke modtog en korrekt behandling i perioden fra oktober 2005 til juni 2006 hos i forbindelse med blødning fra tarmen.

2. at ikke modtog en korrekt behandling i perioden fra november 2005 til april 2006 hos speciallæge i forbindelse med blødning fra tarmen.

Det er herved anført, at det først efter 8 måneder blev konstateret, at havde kræft.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Læge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 24. oktober 2005 til den 9. juni 2006 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 24. oktober 2005, at læge tilså . Hun oplyste i den forbindelse, at hun gennem 3 dage havde observeret frisk blod på afføringen, som dog var aftaget i mængde. Hun udtrykte bekymring herfor, idet en kusine tidligere var død af kræft.

Det fremgår videre af journalen samme dag, at læge foretog en objektiv undersøgelse, herunder en undersøgelse af s endetarm (exploration rectalis), der ikke viste noget abnormt. Ved inspektion konstaterede han imidlertid følger efter en hæmoride (marisk), og han foretog på den baggrund en kikkertundersøgelse af endetarmen (anoskopi), hvorved der blev observeret en stor hæmoride, som kunne være en forklaring på den pågående blødning.

Det fremgår endelig af journalen samme dag, at læge herefter ordinerede behandling med stikpiller Doloproct, hvorefter han informerede om at henvende sig igen efter 14 dage ved manglende effekt af behandlingen.

Af journalen den 27. oktober 2005 fremgår det, at fortsat blødte, og hun blev sat i en ny kur mod hæmorider, og der blev planlagt kontrol 4 dage senere.

Det fremgår videre af journalen den 1. november 2005, at mødte til kontrol. Det blev i den forbindelse konstateret, at der fortsat var blod på afføringen, og læge henviste hende herefter til en speciallæge i kirurgi med henblik på at få foretaget en kikkertundersøgelse af tarmen (sigmoideoskopi).

Det fremgår af sagens materiale, at herefter gik til behandling hos speciallæge i perioden fra den 8. november 2005 til den 19. april 2006.

Det fremgår videre af journalen den 9. juni 2006, at igen henvendte sig til læge , idet der fortsat var blod på afføringen, og hun blev herefter henvist til en ny speciallæge.

Nævnet kan oplyse, at blødning fra tarmen ofte skyldes hæmorider, men der kan desuden være tale om tarmsygdom, som eksempelvis kræft længere oppe i tarmen, som kan være årsag til blødningen. Det er derfor i overensstemmelse med god lægefaglig standard ved blødning fra tarmen hos patienter over 50 år at undersøge tarmen ved en kikkertundersøgelse, selvom den umiddelbare blødningskilde kan være en hæmoride.

Det er nævnets vurdering, at praktiserende foretog en relevant behandling på en relevant indikation, idet han indledningsvis foretog en fuldt dækkende klinisk undersøgelse af , hvorefter han relevant forsøgte at behandle den umiddelbare blødningskilde med stikpiller, ligesom han relevant informerede om at henvende sig på ny ved fortsat blødning. Da den iværksatte behandling ikke hjalp henviste relevant til en speciallæge med henblik på kikkertundersøgelse af tyktarmen.

På den baggrund finder nævnet, at læge ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Speciallæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 8. november 2005 til den 19. april 2006.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 8. november 2005, at blev undersøgt af speciallæge efter henvisning fra sin praktiserende læge, idet hun havde frisk blod på afføringen.

Nævnet finder anledning til at bemærke, at det fremgår af journalen, at blev undersøgt regelmæssigt af speciallæge i perioden fra den 8. november 2005 til den 19. april 2006. Der blev i perioden udført kikkertundersøgelser (anscoscopi og rectoscopi) til 17-18 cm op i endetarmen, og der blev i den forbindelse påvist hæmorider, der blev behandlet med påsætning af elastikker.

I hele forløbet angav , at hun havde blod på afføringen.

Det fremgår af journalen den 19. april 2006 i forbindelse med den sidste konsultation, at speciallæge fandt, at efterbehandlingen af hæmoridernes tilstand skulle ses an de næste måneder, og hvis der fortsat var blødning på afføringen, så burde der foretages en kikkertundersøgelse af tyktarmen (sigmoideoskopi).

Nævnet kan oplyse, at frisk blødning fra endetarmen ses ved flere ofte forekommende sygdomme i såvel tyk- som endetarm, eksempelvis hæmorroider, polypper, endetarmsrifter og kræft. Ved en kikkertundersøgelse (sigmoideoskopi) kan man undersøge 60 cm af den venstre side af tarmen. Denne undersøgelse er nu førstevalg til udredning af blødning fra endetarmen. Den har afløst kikkertundersøgelsen af endetarmen (rektoskopien), ved hvilken man kun kan se 15-20 cm op.

Det er således nævnets vurdering, at speciallæge på et tidligere tidspunkt burde have undersøgt med et sigmoideoskop eller have henvist hende til en anden speciallæge eller hospital, der havde mulighed for at foretage denne undersøgelse.

På den baggrund finder nævnet, at speciallæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .