Klage over manglende behandling af blødning flere steder fra.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 30. december 2007, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0873424

Offentliggørelsesdato:

19. februar 2009

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 30. december 2007, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


havde tidligere fået diagnosticeret ledegigt, for lavt stofskifte, en immuninflammatorisk sygdom, der angriber kirtler (Sjøgrens syndrom) samt nedsat nyrefunktion.

Den 28. december 2007 fik vedvarende næseblødning.

Den 30. december 2007 fik tillige blødning fra urinvejene samt misfarvning på benene, hvorfor hun kontaktede vagtlæge telefonisk. Lægen opfordrede til at ringe igen den næste morgen.

blev senere samme aften kørt til skadestuen i , hvor den vagthavende læge tilså hende og konstaterede punktblødninger (petekkier) på lår og underben samt i mundhulen. Lægen fandt tillige, at der var en blødning i senehinden på det ene øje (scleralblødning). Der blev taget blodprøver, og der blev efterfølgende konstateret udtalt nedsættelse af antallet af blodplader (trombocyttal < 3). Den vagthavende læge indlagde herefter på medicinsk afdeling, , og iværksatte behandling af tilstanden, bl.a. med transfusion af blodplader.

I perioden fra den 31.december 2007 til den 7. januar 2008 var indlagt på hæmatologisk afdeling, og fik under indlæggelsen diagnosticeret en blodsygdom, der er karakteriseret ved lavt blodpladeantal og øget blødningstendens (ITP).

Klagen


Der er klaget over følgende:

At ikke modtog en korrekt behandling den 30. december 2007 af lægevagten i .

Det er herved anført, at kontaktede lægevagten telefonisk kl. 22.20, idet hun havde haft næseblod i tre dage, blod i urinen samt blodudtræk på benene. Det er videre anført, at lægevagten oplyste, at lægevagten lukkede kl. 22.30, og at i stedet måtte rette henvendelse næste dag kl. 8.00. Det er endvidere anført, at lægevagten på forespørgsel oplyste, at det ikke ville hjælpe at køre til skadestuen, da de ville sende tilbage til lægevagten.

Det er oplyst, at blev kørt på skadestuen, hvor det viste sig, at hun havde en blodsygdom, og at hun blev overført til .

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 30. december 2007.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 30. december 2007 samt læge s udtalelse til sagen, at de seneste tre dage havde vedvarende næseblødning.

Det fremgår videre af journalen, at den 30. december 2007 fik blødning fra urinvejene, og hun om aftenen opdagede misfarvning på benene, hvorfor hun ca. kl. 22.20 telefonisk kontaktede læge . oplyste, at hun havde næseblod, blod i urinen og misfarvninger på benene. Videre oplyste hun, at hun havde dårlige nyrer, en stofskiftelidelse samt ledegigt.

Ifølge journalen opfordrede læge til at ringe igen den næste morgen. Ifølge klagen blev det ved forespørgsel oplyst, at det ikke var muligt at søge hjælp på skadestuen, idet i så fald ville være blevet sendt tilbage til lægevagten.

Det er nævnets opfattelse, at næseblod i tre døgn, selv med pauser i blødningen, skal vurderes af en læge, dels for at vurdere hvor meget patienten har blødt, dels for at iværksætte en behandling.

Det er videre nævnets opfattelse, at næseblødning kan være alvorlig, idet patienten kan bløde meget, uden at det umiddelbart vurderes som alvorligt. Når samtidig oplyste at have en nyrelidelse, var behovet for umiddelbar lægelig vurdering endvidere særlig begrundet.

oplyste ved den telefoniske henvendelse, at der også var opstået blodudtrædninger på benene, og det er videre nævnets opfattelse, at dette kunne være blødninger i huden, som er et sygdomstegn, hvorved lægevurdering er påkrævet.

Det er herefter nævnets vurdering, at således havde flere sygdomstegn, som krævede umiddelbar lægelig vurdering, og som gjorde, at læge burde have arrangeret, at hun blev tilset af en læge umiddelbart efter den telefoniske henvendelse.

Nævnet finder herefter, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 30. december 2007.