Klage over vagtlæges manglende diagnosticering af meningitis

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge for hendes behandling af den 14. december 2006 i dennes hjem, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

08F006

Offentliggørelsesdato:

2. juli 2008

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hendes behandling af <****> den 14. december 2006 i dennes hjem, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 10. december 2006 blev tilset af en vagtlæge i sit hjem på grund af, at hun havde feber og smerter ved dyb inspiration. Vagtlægen vurderede, at led af en øvre luftvejsinfektion formentlig forårsaget af et virus og udleverede smertestillende tabletter.

På grund af forværrede smerter siden vagtlægebesøget den 10. december 2006 kontaktede igen lægevagten den 14. december 2006 og fik i hjemmet besøg af vagtlæge . Denne undersøgte , der var øm i nakke/skulder muskulaturen men ellers blev fundet alment upåvirket. Læge vurderede, at de foregående dages sengeleje samt urinsyregigt kunne give de omtalte gener, og hun udleverede tablet Diclon mod muskelsmerter, ligesom hun ordinerede fast Ibuprofen tabletter.

Den 15. december 2006 blev af en ny vagtlæge indlagt på . Ved ankomsten var stiv i nakke/ryg og bevidsthedspåvirket, og det blev konstateret, at havde (pneumokok) meningitis. Infektionen blev behandlet, men stod foran et længevarende genoptræningsforløb.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af vagtlægen den 14. december 2006.

Det er herved anført, at blev undersøgt af en vagtlæge den 10. december 2006, der vurderede, at hun havde pådraget sig en ukendt infektion, og at hun skulle se tiden an. Det er videre anført, at den 14. december 2006 havde fået smerter i nakkeregionen, og at hendes almentilstand var blevet forværret. En ny vagtlæge vurderede, at hun havde ondt i nakkeregionen og resten af kroppen, fordi hun havde ligget for meget i sengen, og vagtlægen ordinerede en smertestillende stikpille. Det er endelig anført, at s almentilstand blev forværret yderligere den 15. december 2006, og at hun blev indlagt på , hvor det blev konstateret, at hun var stærkt angrebet af meningitis og i livsfare.

Nævnets afgørelse af klagen

Vagtlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 14. december 2006 i dennes hjem.

Begrundelse


Det fremgår af udskrift fra lægevagten den 14. december 2006, at vagtlæge undersøgte , og fandt hende alment upåvirket. Hun havde ondt i nakken, i alle led og i storetåen, hendes blodtryk var 116/65. Ved lytning af lunger fandt læge intet abnormt. Hun vurderede, at viste tegn på urinsyregigt i storetåens grundled, ligesom hun havde ømme muskler i nakken. Læge udleverede Diclon, og hun anbefalede at drikke rigeligt. Mod smerter ordinerede hun Ibumetin tabletter.

Det fremgår af udtalelse til sagen fra læge , at hun ved sit besøg hos fik oplyst, at havde lidt af feber, men nu var feberfri. Videre fremgår det af hendes udtalelse, at under læge s undersøgelse sad på sengekanten, at hun bevægede sig frit og var relevant. Blodtrykket var lidt lavt, men da er en lille dame, fandt hun det ikke påfaldende.

Endelig fremgår det af læge s udtalelse til sagen, at idet havde ligget meget i sengen de foregående dage og i øvrigt havde en urinsyregigt svarende til storetåens grundled, vurderede hun, at disse forhold kunne give de omtalte gener.

Ifølge klager blev læge tilkaldt, fordi havde ondt i hele kroppen, man kunne ikke røre hende, uden at hun trak sig og hendes almentilstand var forværret. Klager har videre oplyst, at han stod ved siden af læge og fortalte hende, at ikke var alment upåvirket.

Ifølge udskrift fra lægevagten fremgår det, at læge fandt alment upåvirket.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra klager og lægevagtsudskriften. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at ikke var alment upåvirket.

Det er herefter nævnets opfattelse, at læge foretog en relevant undersøgelse af , hvor hun blandt andet undersøgte for feber, lyttede til lunger og konstaterede ømhed i nakke/skulder muskulaturen samt i storetåens grundled. Det er i den forbindelse nævnets opfattelse, at det på baggrund af blandt andet ingen temperaturforhøjelse og intet abnormt ved lytning af lungerne, samt det forhold, at læge fandt alment upåvirket, var i overensstemmelse med anerkendt faglig standard, at læge konkluderede, at der var tale om en almen infektion, der aktuelt havde udviklet sig til urinsyregigt.

Nævnet kan oplyse, at symptomerne på meningitis sædvanligvis omfatter høj feber, dårlig almentilstand med hovedpine og kvalme samt nakke-rygstivhed. Symptomerne i de indledende faser kan være svagt udtalte Nævnet kan videre oplyse, at sygdommen ofte udvikler sig som en komplikation til en anden infektionssygdom som influenza, lungebetændelse, mellemørebetændelse eller anden lokal infektion, og at meningitis kan udvikle sig over få timer.

Nævnet finder herefter, at læge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin undersøgelse af den 14. december 2006 i dennes hjem.