Klage over betændelse ved tredje og fjerde lændehvirvel efter rygmarvsbedøvelse

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 6. april 2003 på anæstesiafdelingen, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

08F011

Offentliggørelsesdato:

12. juni 2008

Speciale:

Anæstesiologi/intensiv

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 6. april 2003 på anæstesiafdelingen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


blev den 5. april 2003 indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, , på grund af lårbenshalsbrud.

Samme dag udførte anæstesioverlæge anæstesitilsyn af .

Den 6. april blev opereret i rygmarvsbedøvelse, der blev anlagt af overlæge . Der blev konstateret lav iltmætning før, under og efter operationen.

For at stabilisere blodtrykket blev der 15 minutter inde i operationen givet Efedrin. Efter operationen ordinerede kirurgen antibiotika. I efterforløbet blev der ordineret Ketogan og Pamol mod smerter, og der blev en enkelt gang foretaget blærekateterisation på grund af besværet vandladning.

Den 14. april 2003 blev udskrevet, med henblik på kontrol i ortopædkirurgisk afdeling. Sidst i april blev han atter indlagt med henblik på regulering af sukkersyge og et slagtilfælde. Her blev der, den 19. juni 2003 foranlediget en MR skanning, der påvist en bylddannelse svarende til rygmarvskanalen fra lændehvirvel L3/L4. Han blev herefter overflyttet til et større hospital med henblik på videre behandling.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med bedøvelse i ryggen forud for operationen.

Det er herved anført, at efterfølgende fik betændelse ved 3. og 4. lændehvirvel, samt at han ikke længere kunne spise selv og ikke kunne styre sin urin og afføring.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 6. april 2003 på anæstesiafdelingen, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 5. april, at , der havde ikke-insulinkrævende sukkersyge, den 5. april 2003 blevet tilset af anæstesioverlæge , der ved undersøgelse fandt, at han havde tegn på en pågående infektion med feber og et forhøjet niveau af hvide blodlegemer.

Ifølge journalen den 6. april 2003 blev opereret for et venstresidigt lårbenshalsbrud. Operationen blev foretaget i spinalbedøvelse (rygmarvsbedøvelse).

Ifølge anæstesijournalen var det overlæge , der anlagde spinalbedøvelsen. Han desinficerede huden med klorhexidin to gange, og foretog derefter punktur med en engangskanyle.

Det fremgår af journalen, at det efter operationen blev konstateret, at udviklede en betændelse i lænderyggen svarende til det sted, hvor bedøvelsen blev anlagt.

Nævnet kan oplyse, at ethvert indgreb, der medfører, at hudens naturlige barriere bliver brudt, herunder stik og gennemskæring, indebærer en risiko for at påføre en infektion. For at nedsætte denne risiko foretager man sig en række forebyggende ting, som blandt andet er afvaskning af huden med et desinficerende middel, håndtering af instrumenter med sterile handsker.

Videre kan nævnet oplyse, at infektioner i forbindelse med anlæggelse af spinalbedøvelse (rygmarvsbedøvelse) er meget sjældent forekommende, men er dog et velbeskrevet fænomen, der kan optræde trods overholdelse af gængse sikkerheds-foranstaltninger.

Det er således nævnets vurdering, at det er en hændelig komplikation, at fik betændelse ved 3. og 4. lændehvirvel i forbindelse med anlæggelsen af rygmarvsbedøvelsen, da det ikke kan udelukkes, at der ved anlæggelsen af spinalbedøvelsen kan blive indført bakterier, som senere medførte betændelsen.

Nævnet finder herefter, at overlæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 6. april 2003 på anæstesiafdelingen, .