Klage over føleforstyrrelser i ben

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge , anæstesiafdelingen, for hans behandling af den 16. marts 2004 på gynækologisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

08F013

Offentliggørelsesdato:

12. juni 2008

Speciale:

Anæstesiologi/intensiv

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****>, anæstesiafdelingen, for hans behandling af <****> den 16. marts 2004 på gynækologisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


fik den 16. marts 2004 fjernet livmoderen på gynækologisk afdeling, . Operationen blev foretaget i rygmarvsbedøvelse, som blev anlagt af overlæge , anæstesiafdelingen.

Efter operationen blev der anvendt epiduralsmertepumpe.

Den 16. marts 2004 kl. 16.46 kunne vippe med begge fødder, men der var føleforstyrrelser i over- og underben.

Kl. 1.00 den 17. marts 2004 blev re-opereret på grund af blødning i fuld narkose.

blev udskrevet den 21. marts 2004, hvor der ikke var omtalt følelsesløshed i benene.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling den 16. marts 2004 på gynækologisk afdeling, .

Det er herved anført, at i forbindelse med anlæggelse af rygmarvsbedøvelse blev følelsesløs i venstre ben og knæ, ligesom hun har fået gener i venstre side af nakken efter operation i fuld narkose.

Nævnets afgørelse af klagepunktet


Overlæge , anæstesiologisk afdeling, handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved behandlingen af den 16. marts 2004 på gynækologisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at den 16. marts 2004 fik fjernet livmoderen ved et indgreb, der blev foretaget i en kombineret rygmarvsbedøvelse. Der blev dels anlagt en såkaldt spinalbedøvelse og en epiduralbedøvelse.

Nævnet kan oplyse, at spinalbedøvelse er en lokalbedøvelsesmetode, hvor der indgives en lille mængde lokalbedøvelsesmiddel direkte i rygmarvsvæsken. Fordelen herved er, at metoden giver hurtigt anslag og er særdeles effektiv. Ved epiduralbedøvelse indføres et tyndt kateter i et hulrum uden for selve rygmarvskanalen. Fordelen ved denne metode er, at der flere døgn efter operationen kan tilføres lokalbedøvelsesmiddel i dette kateter og derved holdes patienten helt eller delvis smertefri.

Det fremgår af anæstesiskemaet samt overlæge s udtalelse til sagen, at selve anlæggelsen blev foretaget på operationsstuen med siddende på lejet. Der blev indført en kombinationskanyle mellem 2. og 3. lændehvirvel. Anlæggelsen af såvel epiduralkateter som spinalkanyle foregik uden problemer.

Det fremgår endvidere af anæstesiskemaet og overlæge s udtalelse til sagen, at kateteret blev indført 4 cm i epiduralrummet, uden væske, uden blødning og uden føleforstyrrelser. I samme procedure blev der i kanylens særskilte kanal anlagt spinalkanyle og givet Marcain Tung 3 ml kl. ca. 8.10. Epiduralkateteret blev testet som vanligt, og der blev ikke fundet tegn på utilsigtet placering af epiduralkateteret i blodbanen.

Det fremgår af anæstesiskemaet, at der efter operationen blev opsat postoperativ epidural smertepumpe med blanding IV indeholdende præparaterne Bupivacain, Fentanyl og Adrenalin, hvilket er afdelingens standard.

Det fremgår af sygeplejejournalen, at den 16. marts kl. 16.45 kunne vippe med fødderne, men havde føleforstyrrelser i over- og underben.

Det er nævnets opfattelse, at føleforstyrrelser i over- og underben så kort tid efter operationen ikke er usædvanligt og behøver ikke at være udtryk for, at rygbedøvelsen blev anlagt forkert.

Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at selv ved korrekt anlæggelse af et epiduralkateter kan der forekomme påvirkning af de nervebaner, som passerer igennem epiduralrummet. Forekomsten heraf angives til ca. 1,6 pr. 10.000 anlagte epiduralkatetere. I langt den største del af disse tilfælde er påvirkningen forbigående således, at hovedparten er symptomfri efter 3 måneder og langt de fleste efter 1 år.


Det fremgår af journalen, at blev mobiliseret uden problemer den 17. marts 2004, og der er ikke i de efterfølgende journaler, hverken lægejournalen eller sygeplejejournalen, noteret bivirkninger ved mobilisering, som er forløbet planmæssigt.

Det fremgår af journalen, at blev udskrevet den 21. marts 2004.

Nævnet har noteret sig, at der ikke på andre tidspunktet – hverken i lægejournalen eller sygeplejejournalen - er nævnt noget om, at havde føleforstyrrelser i benene, ligesom der ikke er noteret klager over smerter i nakken på noget tidspunkt.

Nævnet finder herefter, at overlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved anlæggelse af rygbedøvelse på den 16. marts 2004 på gynækologisk afdeling, .