Klage over, at læge ikke ville udskrive recept på morfinlignende smertestillende præparat (Tramadol) og et sovemiddel, som er stærkt afhængighedsskabende (Stilnoct) ved telefonisk henvendelse fra en patient, hvis egen læge var på ferie.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes behandling af den 10. august 2007 i sin klinik, jf. autorisationsloven § 17.

Sagsnummer:

08F018

Offentliggørelsesdato:

20. april 2008

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> den 10. august 2007 i sin klinik, jf. autorisationsloven § 17.

Hændelsesforløb


Den 10. august 2007 ringede til praktiserende læge og bad om en recept på det smertestillende præparat Tramadol og sovemidlet Stilnoct. Læge afviste at udskrive præparaterne, idet hun ikke var s egen læge, og henviste hende til at henvende sig til hendes egen læge, når denne kom tilbage fra ferie.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling hos læge den 10. marts 2007.

Det er hertil anført, at lægen ikke ville udskrive en recept på smertestillende medicin til , idet hun ikke var patient hos lægen.

Nævnets afgørelse af klagen


Praktiserende læge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 10. august 2007 i sin klinik.

Begrundelse


Den 10. august 2007 henvendte sig ifølge journalen telefonisk til praktiserende læge , der ikke var s egen læge, og anmodede om en recept på det smertestillende præparat Tramadol og sovemidlet Stilnoct. oplyste, at hun plejede at få udskrevet medicin hos en anden læge, når hendes egen læge havde ferie.

Læge har i sin udtalelse til sagen anført, at hun som hovedregel aldrig udskriver beroligende eller smertestillende morfinpræparater til andre end egne patienter, medmindre anmodningen herom kommer fra en hjemmesygeplejerske.

Patientklagenævnet kan oplyse, at Tramadol er et morfinlignende smertestillende præparat, og at Stilnoct er et sovemiddel, som er stærkt afhængighedsskabende og derfor bør ordineres med varsomhed.

Nævnet kan videre oplyse, at mange praktiserende læger i ferietiden ofte oplever at blive kontaktet af af dem ubekendte personer, som i egen læges fravær ønsker at få udskrevet stærk smertestillende eller beroligende medicin. Der er ofte tale om medicinmisbrugere, og lægen bør derfor aldrig efterkomme et sådant ønske uden selv at foretage en undersøgelse af patienten. De praktiserende læger plejer derfor at tilbyde en tid til konsultation, og hvis der er tale om et reelt behov hos patienten, vil denne som regel møde op. Ved henvendelser fra hjemmeplejen vil der endvidere kunne gøres en undtagelse fra hovedreglen om kun at udskrive stærk medicin til egne patienter.

Det er nævnets vurdering, at læge handlede relevant ved at afvise at udskrive stærk og afhængighedsskabende medicin til en patient, som hun ikke kendte.

Nævnet finder herefter, at læge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 10. august 2007.