Klage over, at en læge, der ikke var patientens egen læge, afviste at udtage blodprøve 6 dage før egen læges ferie sluttede

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge for hans behandling af den 13. februar 2007 i sin klinik, , jf. autorisationsloven § 17.

Sagsnummer:

08F020

Offentliggørelsesdato:

20. april 2008

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> den 13. februar 2007 i sin klinik, <****>, jf. autorisationsloven § 17.

Hændelsesforløb


henvendte sig telefonisk til praktiserende læge den 13. februar 2007 for at få udtaget en blodprøve.

Praktiserende læge skønnede, at dette ikke var nødvendigt, og henviste til, at dette kunne foretages ugen efter, når s egen læge var tilbage fra ferie.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At læge ikke fandt grundlag for at undersøge med udtagelse af blodprøve i uge 7, men vurderede, at dette kunne vente til egen læge kom tilbage fra ferie i uge 8.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har ikke overtrådt autorisationsloven § 17 ved sin behandling af den 13. februar 2007 i sin klinik i .

Begrundelse


Det fremgår af klagen, at ringede til praktiserende læge den 13. februar 2007 med ønske om at få udtaget en blodprøve i forbindelse med en eventuel justering af dosis af lægemidlet Baclofen.

Nævnet kan oplyse, at Baclofen ifølge Lægemiddelkataloget anvendes mod ”Kroniske spastiske tilstande forårsaget af lidelser i centralnervesystemet”.

Det fremgår af sagen, at praktiserende læge ikke var s sædvanlige læge, og at s sædvanlige læge var på ferie og kom hjem 6 dage senere.

Det fremgår af journalnotat ”patienthenførbar korrespondance”, at praktiserende læge , orienterede om, at s egen læge skulle styre blodprøvetagning og medicinering, når han vendte hjem fra ferie.

Nævnet kan oplyse, at praktiserende læger modtager andre praktiserende lægers patienter i forbindelse med fravær på grund af kursus, ferie eller sygdom, og at det er normal praksis udelukkende at gå ind i situationer, som er akutte, dvs. som ikke kan afvente, at patientens egen læge kommer tilbage. Videre kan nævnet oplyse, at egen læge råder over journalmateriale og har personligt kendskab til patienterne, deres behandling og hvilke planer der er lagt for fremtidige undersøgelser etc. Intet af dette er en vikar bekendt med, hvorfor man altid vil henvise til at afvente egen læges genkomst, med mindre der er tale om en så tilspidset situation, at der må handles omgående.

Nævnet kan oplyse, at det i det konkrete tilfælde ikke fremgår af Lægemiddelkataloget, at der bør foretages specielle blodprøver inden en eventuel dosisjustering af Baclofen. Men inden behandlingen påbegyndes, bør lægen være opmærksom på, at hans patient ikke har nyre- eller leversygdom. Dette afklares gennem blodprøver, som bør foreligge inden den allerførste dosis gives. Er der således ikke påvist nyre – eller leversygdom, kan dosisændringer foretages frit uden forudgående blodprøvetagning.

Herefter finder nævnet, at praktiserende læge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med telefonisk afvisning af ønske om blodprøvetagning den 13. februar 2007 i sin klinik, .