Klage over manglende røntgenundersøgelse af barn på et år, der har slået sin arm og græd under den kliniske undersøgelse

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge for hans behandling af den 18. januar 2007 på skadestuen på sygehus X, jf. autorisationsloven § 17.

Sagsnummer:

08F023

Offentliggørelsesdato:

20. april 2008

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hans behandling af <****> den 18. januar 2007 på skadestuen på sygehus X, jf. autorisationsloven § 17.

Hændelsesforløb


Den 18. januar 2007 blev , der var 1 år gammel, af sine forældre bragt til skadestuen på sygehus X, idet han var faldet ud af sengen og havde slået højre arm.

blev undersøgt af afdelingslæge , og ved den kliniske undersøgelse fandt afdelingslæge , at spontant benyttede højre arm, og kunne bøje i albueleddet. græd under undersøgelsen, men afdelingslæge kunne ikke finde noget specifikt punkt på armen, hvor det gjorde mere ondt end andre steder. Han fandt heller ikke, at der var fejlstilling.

På denne baggrund fandt afdelingslæge ikke, at der var tale om brud af underarmen, og fandt ikke, at der skulle tages et røntgenbillede. blev behandlet med støttebind og rådgivning om smertestillende medicin, hvorefter han blev udskrevet til hjemmet.

Den 30. januar 2007 kom efter henvisning fra egen læge til fornyet undersøgelse på skadestuen på sygehus X. Lægen fandt, at der var betydelig fejlstilling af underarmen og røntgenundersøgelsen viste brud på albuebenet (ulna). blev henvist til Y med henblik på videre behandling.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at ikke modtog korrekt behandling den 18. januar 2007 på skadestuen, sygehus X.

Det er herved anført, at havde slået sin arm, men at der ikke blev foretaget en røntgenundersøgelse af s arm, selv om han græd og skreg under undersøgelsen. Det er endvidere oplyst, at det en uge senere viste sig, at havde brækket armen to steder, og at den var vokset skævt sammen.

Nævnets afgørelse af klagen


Afdelingslæge har ikke overtrådt autorisationsloven § 17 ved sin behandling af på Skadestuen, sygehus X, den 18. januar 2007.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 18. januar 2007, at blev undersøgt på Skadestuen, sygehus X, ved afdelingslæge . var forudgående faldet fra seng. var grædende og ville ikke bruge armen.

Det fremgår videre af journalen, at der ved undersøgelsen ikke fandtes tegn til fejlstilling eller tegn til indskrænket bevægelighed, idet armen kunne bøjes og strækkes uden sikkert tegn til smerteforværring.

Nævnet kan oplyse, at patienter med brud på underarmen normalt vil frembyde smerte ved berøring (palpation) svarende til brudstedet og frembyde manglende eller nedsat bevægelighed i albuen og/eller håndleddet. Såfremt der påvises indirekte ømhed (brud) vil der ikke være samtidigt upåvirket bevægelighed eller normal palpationsfund.

Det er nævnets opfattelse, at selv om undersøgelsessituation var vanskeliggjort af gråd og utryghed - var der ikke indikation for røntgenundersøgelse på daværende tidspunkt. Det er nævnets opfattelse, at det var korrekt, at der efterfølgende blev anlagt støttebind på baggrund af ovenstående fund.

Samlet finder nævnet, at afdelingslæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved behandlingen af den 18. januar 2007 på Skadestuen, sygehus X.