Klage over komplikationer i form af smerter og betændelse ved brystforstørrende operation

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi A for hendes behandling af i perioden fra den 1. november til den 13. november 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi B for hans behandling af i perioden fra den 16. november til den 29. december 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

08F025

Offentliggørelsesdato:

19. juni 2008

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi A for hendes behandling af <****> i perioden fra den 1. november til den 13. november 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi B for hans behandling af <****> i perioden fra den 16. november til den 29. december 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


var den 1. november 2006 til samtale hos speciallæge A på privatklinikken . Der blev aftalt brystoperation med indsættelse af silikoneproteser på 325 cc.

Operationen blev foretaget den 10. november af speciallæge A. fik efter operationen udleveret smertestillende medicin og antibiotika, og blev efter 4-5 timers observation på klinikken udskrevet til hjemmet. Hun fik udleveret et telefonnummer, hvor lægen kunne træffes. Der blev aftalt fjernelse af tråde efter 14 dage og kontrol hos speciallægen efter 3 måneder.

ringede den 12. november 2006 til speciallæge A og oplyste, at hun stadig havde ondt i brysterne. Speciallægen rådede hende til at fortsætte den ordinerede behandling.

henvendte sig den 12. november 2006 til vagtlægen, da hun kastede op af antibiotikabehandlingen, og vagtlægen ordinerede et andet præparat (Flemoxin).

Den 13. november 2006 ringede til speciallæge A og fortalte, at hun ikke havde kunnet sove om natten grundet smerter. Endvidere oplyste hun, at vagtlægen havde ændret på den antibiotiske behandling. Speciallægen indtelefonerede smertestillende medicin til apoteket, og tilbød at se den følgende dag, hvilket hun afslog. Speciallægen tilbød i stedet en tid hos klinikkens ejer, speciallæge B, samme dag, hvilket også afslog.

blev den 14. november 2006 set af en praktiserende læge. Lægen fandt smerter og udflåd i såret på højre bryst, hvorfra der blev podet. Podningen viste ingen vækst.

blev den 16. november 2006 set af speciallæge B. Hun angav at have betændelse i brysterne, og at der løb væske fra venstre bryst. Speciallægen fandt ikke tegn på alvorlig betændelse. Han ordinerede en anden type antibiotika (Dalacin).

blev den 18. november 2006 set af en vagtlæge, da hun havde pusflod fra højre bryst. Vagtlægen anbefalede fortsat antibiotikabehandling.

Ved kontrol hos speciallæge B den 20. november 2006 var der fortsat sekretion fra sår og brystvorte. Der var ikke tegn på infektion. Stingene blev fjernet, og der blev aftalt ny tid efter 4 dage.

blev set af vagtlæge samme dag den 20. november 2006. Begge sår var sivende, og vagtlægen podede fra brysterne. Podningen viste ingen tegn på infektion.

henvendte sig til lægevagten den 27. november 2006, hvor sårene så pænere ud med aftagende rødme, men brysterne var fortsat meget ømme.

blev den 30. november 2006 set af speciallæge B. Hun havde da ingen feber, sårene var uden rødme, men hun angav at det løb fra brysterne tidvist. Speciallægen drøftede fjernelse af implantaterne eller anlæggelse af dræn.

kontaktede den 2. december 2006 igen vagtlægen på grund af fortsatte problemer og blev anbefalet at søge egen læge.

Den 6. december 2006 kom til kontrol hos speciallæge B. Der var fortsat sivning fra et lille hul i hver side. De drøftede igen mulighed for fjernelse af implantaterne, og ville afvente og tænke sig om. fik tilbudt tid til operation den 19. december 2006, og hun ringede den 12. december 2006 og bekræftede aftalen, dog ville hun nu ikke have implantaterne ud, men i stedet have lagt dræn.

mødte den 19. december 2006 til drænanlæggelse hos speciallæge B. Der havde nu ikke været flod fra brysterne i flere dage og hullerne var lukkede, hvorfor det blev besluttet at afvente.

Den 27. december 2006 mødte igen i klinikken hos speciallæge B. Han fandt alt pænt, brysterne var bløde uden sekretion, men hun havde ondt i venstre side og ønskede implantaterne fjernet.

Den 29. december 2006 fik fjernet brystproteserne ved speciallæge B. Der var ingen tegn til infektion, og der blev podet fra sårene, som ingen vækst viste. Der blev indlagt dræn, som skulle fjernes på 3. dagen af egen læge.

ringede den 30. december 2006 til vagtlægen. Hun oplyste at der var kommet 125 ml blod og pus i hvert dræn, og vagtlægen anbefalede genoptagelse af den antibiotiske behandling (Dalacin).

Den 31. december 2006 var det højre dræn faldet ud af sig selv, og opsøgte igen lægevagten, som fjernede drænet på venstre side.

blev efterfølgende opereret på en anden klinik den 13. april 2007.


Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog korrekt behandling i forbindelse med brystforstørrende operation

De har herved anført, at operationen ikke blev foretaget korrekt, og at derfor fik voldsomme smerter, og der opstod stafylokokker i sårene. De har endvidere anført, at fik udtaget brystimplantaterne, samt at hun efterfølgende blev reopereret et andet sted.


Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge A har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 1. november til den 13. november 2006.

Speciallæge B har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 16. november til den 29. december 2006.

Begrundelse


konsulterede ifølge journalen speciallæge A den 1. november 2006 med henblik på brystimplantater. Der blev aftalt brystoperation med indsættelse af silikoneproteser på 325 cc, og speciallægen informerede om operation og risici.

Operationen blev ifølge journalen foretaget den 10. november 2006 af speciallæge A.

Speciallæge A har i sin udtalelse anført, at operationen foregik uden komplikationer.

Af journalen fremgår det, at efter operationen fik udleveret smertestillende medicin og antibiotika.

Det fremgår af speciallæge As udtalelse til sagen, at efter 4-5 timers observation blev udskrevet til hjemmet. Hun fik udleveret et telefonnummer, hvor speciallægen kunne træffes.

Ifølge journalen blev der aftalt fjernelse af tråde efter 14 dage og kontrol hos speciallæge A efter 3 måneder.

Det er nævnets vurdering, at forundersøgelsen den 1. november 2006 og den information, modtog forud for operationen, var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Det er videre nævnets vurdering, at operationen den 10. maj 2006 blev foretaget i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Af speciallæge A udtalelse til sagen fremgår, at ringede til hende den 12. november 2006 for at fortælle, at hun stadig havde ondt i brysterne. Der fremgår videre, speciallægen rådede til at fortsætte med at tage sin medicin regelmæssigt.

Det er nævnets vurdering, at speciallæge A i overensstemmelse med den erfaring, der er vedrørende brystforstørrende operation, oplyste om, at det ikke er udsædvanligt, at der er smerter et par dage efter operationen.

henvendte sig ifølge vagtlægejournalen den 12. november 2006 kl. 11.34 til vagtlægen, da hun kastede op, og hun fik ordineret et andet præparat.

Ifølge speciallæge As udtalelse til sagen ringede til hende den 13. november 2006 og oplyste, at hun ikke kunne sove om natten. Endvidere oplyste hun, at vagtlægen havde ændret på den antibiotiske behandling. Speciallægen indtelefonerede smertestillende medicin (Morfin) til apoteket. Speciallægen havde ikke mulighed for at se hende denne dag, da hun havde vagt et andet sted, og hun tilbød at se den følgende dag, hvilket hun afslog. Speciallægen tilbød i stedet en tid hos klinikkens ejer, speciallæge B, samme dag, hvilket hun også afslog.

Det er nævnets vurdering, at speciallæge A relevant formidlede kontakt til speciallæge B på et tidspunkt, hun ikke selv havde mulighed for at se .

Samlet finder nævnet, at speciallæge A handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 1. november til den 13. november 2006.

Det fremgår af journalen den 14. november 2006, at blev set af en praktiserende læge. Lægen fandt smerter og udflåd i såret fra højre bryst, hvorfra der blev podet. Podningen viste ingen vækst.

Ifølge journalen den 16. november 2006 blev set af speciallæge B. Hun angav at have betændelse i brysterne, og at der var løbet væske fra venstre bryst. Speciallægen fandt ikke tegn på alvorlig betændelse (fra hø side exprimeres lidt pus fra cikatricen, men virker ikke til at komme fra imp.). Speciallægen ordinerede en anden type antibiotika (Dalacin).

blev ifølge journalen den 18. november 2006 set af en vagtlæge, da hun havde pusflod fra højre bryst. Vagtlægen anbefalede fortsat antibiotikabehandling.

Ved kontrol hos speciallæge B den 20. november 2006 var der ifølge journalen fortsat sekretion fra sår og brystvorte. Der var ikke tegn på infektion. Stingene blev fjernet, og der blev aftalt ny tid efter 4 dage.

blev ifølge journalen set af vagtlæge samme dag den 20. november 2006. Begge sår var sivende, og vagtlægen podede fra brysterne. Podningen viste ingen tegn på infektion (i.a.)

Den 27. november 2006 talte ifølge journalen med speciallæge B telefonisk, og der blev aftalt en tid til kontrol den 28. november 2006 hos speciallæge A.

henvendte sig ifølge journalen til lægevagten samme dag, den 27. november 2006, hvor sårene så pænere ud med aftagende rødme, men brysterne var fortsat meget ømme.

Ifølge journalen meddelte telefonisk den 28. december 2006, at hun ikke kunne møde i klinikken til den aftalte kontrol, og der blev aftalt ny tid den 30. november 2006.

Det fremgår af journalen, at den 30. november 2006 blev set af speciallæge B. Hun havde da ingen feber, sårene var uden rødme, men hun angav at det løb fra brysterne tidvist. Speciallægen drøftede fjernelse af implantaterne eller anlæggelse af dræn.

ringede ifølge journalen den 1. december 2006 til klinikken og oplyste, at hun nu havde fået feber og ville have proteserne ud. Der blev aftalt en akut tid, men ringede ikke tilbage som aftalt, og blev først truffet kl. 15.30, hvor hun havde ændret mening.

kontaktede ifølge journalen den 2. december 2006 vagtlægen på grund af fortsatte problemer og blev anbefalet at søge egen læge.

Det fremgår af journalen den 6. december 2006, at kom til kontrol hos speciallæge B. Der var fortsat sivning fra et lille hul i hver side, men ingen egentlige infektionstegn. De drøftede igen mulighed for fjernelse af implantaterne, og ville afvente og tænke sig om. fik tilbudt tid til operation den 19. december 2006

Af journalen den 12. december 2006 fremgår, at ringede og bekræftede aftalen, dog ville hun nu ikke have implantaterne ud, men i stedet have lagt dræn.

mødte den 19. december 2006 til drænanlæggelse hos speciallæge B. Der havde nu ikke været afløb fra brysterne i fire dage, og hullerne var lukkede, hvorfor det blev besluttet at afvente.

Det fremgår af journalen den 27. december 2006, at igen mødte i klinikken hos speciallæge B. Han fandt alt pænt, brysterne var bløde uden sekretion, men hun havde ondt i venstre side og ønskede implantaterne fjernet.

Den 29. december 2006 fik ifølge journalen fjernet brystproteserne ved speciallæge B. Der var ingen tegn til infektion, og der blev podet fra sårene. Podningen viste ingen vækst. Der blev indlagt dræn som skulle fjernes på 3. dagen af egen læge.

Ifølge journalen den 9. januar 2007 viste podningen ingen tegn på vækst.

Det er nævnets vurdering ud fra de billeder, der er taget før og efter operationen, at det kosmetiske resultat er tilfredsstillende.

Det er videre nævnets vurdering, at protesestørrelse og placeringen af proteserne er i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Det er endvidere nævnets vurdering, at der har været let væsken (let sekretion) fra arret og fra brystvorterne.

Nævnet kan oplyse, at den vævsreaktion, der har været omkring proteserne, er en reaktion, som man undertiden ser, og som man ikke har nogen sikker forklaring på.

Det er nævnets vurdering, at der ikke, trods adskillige podninger fra den vævsvæske, der har sivet fra arrene, har været bakterier.

Det er således nævnets vurdering, at der ikke har været påvist en bakteriel infektion.

Det er videre nævnets vurdering, at vævsreaktionen var afklinget på det tidspunkt, hvor ønskede at få fjernet proteserne.

Det er endvidere nævnets vurdering, at det var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at fjerne proteserne igen efter s ønske.

På den baggrund finder nævnet, at speciallæge B ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 16. november til den 29. december 2006.