Klage over behandlingen ifm. en tand, der er slået ud

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hendes behandling af den 9. maj 2007 på skadestuen, Sygehus 1, jf. autorisationsloven § 17.

Sagsnummer:

08F027

Offentliggørelsesdato:

20. august 2008

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hendes behandling af <****> den 9. maj 2007 på skadestuen, Sygehus 1, jf. autorisationsloven § 17.

Hændelsesforløb
, som var 16 år, faldt den 9. maj 2007 og slog en fortand ud.

Han henvendte sig derfor til skadestuen på Sygehus 1 medbringende tanden i plastkrus, hvor han blev undersøgt af reservelæge .

Reservelæge fandt vågen, klar og orienteret. I munden fandtes højre fortand slået ud, ingen rester af tanden og let blødning i gummen svarende til den udslåede tand.

Reservelæge tog kontakt til Sygehus 2, og fik oplyst, at skulle undersøges og behandles af kæbekirurgisk afdeling på Sygehus 3.

s behandlingen på skadestuen, Sygehus 1, sluttede kl. 23.00.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling.

Det er herved anført, at havde været udsat for et traume mod hovedet, men ikke blev undersøgt. Det er videre anført, at der ikke blev iværksat relevant behandling af en fortand, der var blevet slået ud.

Nævnets afgørelse af klagen
Reservelæge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 9. maj 2007 på skadestuen, Sygehus 1.

Begrundelse
Det fremgår af skadejournalen den 9. maj 2007, at henvendte sig på skadestuen på Sygehus 1 efter, at han var faldet, og havde slået højre fortand ud.

Det fremgår af journalen, at blev undersøgt af reservelæge , som fandt lidt blødning i gummen, og at de andre tænder var intakte. Det fremgår videre, at der ikke var fejlstilling af kæbeleddet, og at der ingen friske blødninger eller sår var.

Det fremgår af journalen, at der blev taget kontakt til Sygehus 3, idet efter aftale med vagthavende på kæbekirurgisk afdeling skulle viderebehandles der. Det fremgår endvidere, at og hans mor blev informeret om den videre behandling og accepterede, og at de forlod skadestuen uden at få skadesedlen med.

Det fremgår af klageskrivelsen, at s tand lå i et plastikkrus med almindeligt vand.

Det fremgår af reservelæge s udtalelse til sagen, at hun fik oplyst, at tanden lå i et glas med fysiologisk saltvand.

Det fremgår af journalen, at på skadestuen medbragte tanden i et plastikkrus i fysiologisk saltvand udleveret på et stadion.

Patientklagenævnet finder herefter ikke grundlag for at fravige journalens oplysning om, at det blev oplyst, at den medbragte tand lå i et plastikkrus med fysiologisk saltvand udleveret på et stadion.

Det fremgår endvidere af journalen, at kæbekirurgisk afdeling på Sygehus 2 oplyste om visitationsreglerne, idet Sygehus 2 havde vagt for alle borgerne i området, og at Sygehus 3 havde vagt for resten af regionen.

Det er nævnets opfattelse, at reservelæge foretog en relevant behandling, idet hun undersøgte de øvrige tænder samt kæbeleddet, og foranstaltede videre behandling i overensstemmelse med de gældende visitationsregler.

Nævnet finder herefter, at reservelæge ved sin behandling af den 9. maj 2007 på skadestuen, Sygehus 1, handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.